Természetvédelmi Őrszolgálat

Amit a Természetvédelmi Őrszolgálatról feltétlenül tudni kell

A Természetvédelmi Őrszolgálat az állományába tartozó természetvédelmi őrök útján, a jóváhagyott szolgálati tervek, utasítások szerint az alábbi feladatokat látja el:

  • végzik a főváros közigazgatási területén található valamennyi helyi jelentőségű védett természeti terület és emlék őrzését, megóvását károsodásának megelőzését, felmérését;
  • ellenőrzik a helyi jelentőségű védett természeti területek esetében a természetvédelmi hatósági engedélyek meglétét, továbbá a területre vonatkozó előírásokat, szabályokat;
  • intézkedést tesznek, vagy intézkedést kezdeményeznek a feladatkörükbe tartozó jogszabálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelése esetén;
  • önállóan, vagy az együttműködő szervekkel közösen végzik a kiemelt, vagy egyes szabályszegések tekintetében fokozott figyelmet érdemlő területek ellenőrzését közterület-felügyelők bevonásával;
  • környezeti nevelési, közösségi szolgálat szervezési, oktatási tevékenységükkel hozzájárulnak a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának kialakításához, valamint természetvédelmi szakemberek képzéséhez;
  • ellenőrzi, valamint ellenjegyzi a – természetvédelmi kezelési feladatokat közszolgáltatási szerződés szerint végrehajtó – szervezet természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos feladatainak ellátását.

A Természetvédelmi Őrszolgálat feladatait alapvetően a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000 (V. 19.) KöM rendelet, Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján, valamint a jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.

Budapest Természetvédelmi területei

Kis-sváb-hegy természetvédelmi terület

Találkozási pont: Kissvábhegyi út végén a parkolóban

Budapest XII. kerületében a Gál József és Álom utca által határolt területen található ez a 18 hektáros terület, mely szabadon látogatható. A terület zárvány jellege miatt kiemelten fontos a megőrzése, mind a védett növényfajok, mind a tájkép védelme érdekében. Természetes növénytársulása a cserszömörce és a mészkedvelő tölgyes karsztbokorerdő. Geológiai értékei közé tartoznak a felhagyott bányafalakban fellelhető különböző ősmaradványok.

Naplás-tó természetvédelmi terület

Találkozási pont: a tó gátjánál a halőrháznál

A Budapest XVI. kerületében található terület szabadon látogatható. A tó és környéke a maga 166 hektáros kiterjedésével az egyik legnagyobb fővárosi védett terület. A Szilas-patak mentén húzódó kiszáradó kékperjés láprétek képviselik a terület botanikai értékeit. Az 1985 óta folyó madármegfigyelések eredményeképpen eddig 150 madárfajt figyeltek meg a madarászok, köztük több ritka fajt is. Fontos még kiemelni a területen élő mocsári teknős (Emys orbicularis) állományt.

Merzse-mocsár természetvédelmi terület

Találkozási pont: előzetes megbeszélés alapján, a Rákoskerti vasútállomásnál (1), vagy az Ecsert és Budapestet elválasztó földúton a természetvédelmi terület táblánál (2)

Budapest XVII. kerületében a Liszt Ferenc repülőtér szomszédságában található 49 hektáros terület. Szabadon látogatható. Budapest utolsó nagy kiterjedésű mocsaras területe, melyet a Fővárosi Önkormányzat mesterséges vízutánpótlással, valamint egy élőhelyrekonstrukciós program beindításával igyekszik megóvni. A Naplás-tóhoz hasonlóan a Merzse-mocsár is a madarászok kedvelt megfigyelő helye. A vizes élőhelyen egy madármegfigyelő lesből zavaratlanul lehet megfigyelni a vízimadarak életét.

Tétényi-fennsík természetvédelmi terület

Találkozási pont: a Szoborpark mögötti parkolóban

Budapest XXII. kerületében a Balatoni út, a Kamaraerdei út és a közigazgatási határ között fekvő 130 hektáros terület, mely szabadon látogatható. A fennsíkot alkotó kőzetek közül leginkább domináns a szarmatakori mészkő. A sziklagyepek és sztyeprétek mellett sajnos egyre nagyobb területeket hódít el a galagonya. A védett értékek között fokozottan védett növény- és állatfajokat egyaránt megfigyelhetünk. A fővárosban az egyik olyan védett természeti terület, amely Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület is egyben.

Megszakítás