Ügyfélszolgálat

Illetékességi területek

Tisztelt Ügyfelünk! 
A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság feladatait a Fővárosi Önkormányzat illetékességi területein látja el. A kerületi önkormányzatok illetékességi területén kizárólag az általuk működtetett közterület felügyeletnek van hatásköre eljárni, a közterület-felügyeletek egymástól függetlenek.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (továbbiakban: FÖRI) és a kerületi közterület felügyeletek között semmilyen alá-fölérendeltségi viszony, ellenőrzési, felülvizsgálati, stb. lehetőség nincs. A kerületi közterület-felügyeletek elérhetőségei megtalálhatóak az Elérhetőségeken belül a „Kihez forduljak?” menüpont alatt.

FÖRI hatáskörébe tartozó hivatalos ügyek

A FÖRI illetékességébe és hatáskörébe tartozó hivatalos ügyeikkel kapcsolatban postai úton a 1054 Budapest, Akadémia utca 1. címen vagy elektronikus formában a [email protected] email címen, illetve telefonon a 06-1/301-7671-es számon (H-Cs: 9:00-15:00 óráig) kérhetnek felvilágosítást.

Felhívjuk kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy, telefonos ügyfélszolgálatunk elérhetősége 
2022. október 1.-től az alábbiak szerint módosul:
hétfőn, kedden és csütörtökön 9-15 óráig, szerdán 9-17 óráig lesz elérhető!

A személyes ügyfélfogadásra előzetes időpontfoglalás alapján kedden vagy szerdán 09:00 és 11:00 óra között van lehetőség.

Szabálysértéssel kapcsolatos tudnivalók

Ha a szabálysértést/szabályszegést nem a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója követte el

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a szabálysértést/szabályszegést nem a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója követte el, a további érdemi ügyintézéshez a tulajdonos/üzembentartó meghatalmazása szükséges.

Banki átutalás esetén fontos

A kiszabott bírság banki átutalással történő befizetésekor kérjük, közöljék az ellenőrzéskor kapott helyszíni bírság nyomtatvány sorszámát, valamint a gépjármű forgalmi rendszámát.

Ha az elkövető távollétében került kiszabásra a bírság

Amennyiben az elkövető távollétében került kiszabásra a bírság (erről szóló nyomtatvány került kihelyezésre a járművön), akkor a jármű forgalmi rendszáma alapján a Belügyminisztérium nyilvántartásából intézményünk megállapítja a jármű üzembentartóját és részére a nyilvántartásban szereplő címre tértivevényes levélben a befizetés elmulasztásának jogkövetkezményét tartalmazó tájékoztatással készpénzátutalási megbízást (csekk) küldünk. A bírságot egy összegben, a levél kézhezvételét követő 30 napon belül kell megfizetni a levélben elhelyezett csekken vagy átutalással az alábbi számlaszámok egyikére.

A szabálysértési bírságok befizetéséhez szükséges adatok

Számlaszám: 10032000-01040755-00000000
Számlatulajdonos: Magyar Államkincstár
Nemzetközi fizetési számlaszám (IBAN): HU53 100320000104075500000000
Nemzetközi banki azonosító kód SWIFT BIC: HUSTHUHB (MANEHUHB)

A közigazgatási bírságok befizetéséhez szükséges adatok

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság számlaszáma: 11784009-15493235-10010000
IBAN száma: HU29 1178 4009 1549 3235 1001 0000
BIC (SWIFT): OTPVHUHB

In English

When paying the fine please write down the license plate number and the serial number of the form as a remark on the suitable heading of the bill.
Data required for payment of violation fines:

Account number: 10032000-01040755-00000000
Account Holder: Magyar Államkincstár
IBAN: HU53 100320000104075500000000
BIC (SWIFT): HUSTHUHB (MANEHUHB)

Data required for payment of administrative fines :
Bank account of Municipality of Budapest Law Enforcement Directorate: 11784009-15493235-10010000
IBAN: HU29 1178 4009 1549 3235 1001 0000
BIC (SWIFT): OTPVHUHB

Megszakítás