Rólunk

Történetünk

Történetünk kezdete

Az önkormányzati közterület-felügyeleti rendszer első intézménye, a Budapest Főváros Közterület-felügyeletének története a rendszerváltás előtti időre, 1978-ra nyúlik vissza. Az akkori Fővárosi Tanács ebben az időszakban fogadta el „Budapest rendjének és tisztaságának” javítására kidolgozott feladattervét, és ekkor merült fel először egy közterületi ellenőrző szerv felállításának gondolata. Ennek eredményeként 1983 januárjában a Minisztertanács megalkotta a Fővárosi Közterület-felügyeletről szóló rendeletét, ezzel megnyílt az út az első felügyelet felállításához. A Budapest Főváros Közterület-felügyeletének jogelőd intézménye, a Fővárosi Közterület-felügyelet 1983. február 1-jén jött létre, és ötvenfős engedélyezett létszámmal megkezdte a munkáját.

Közterület-felügyeletről szóló törvény megalkotása

A szervezet ezt követően mind struktúrájában, mind feladataiban, létszámában dinamikusan fejlődött. Egyre nagyobb szerepet vállalt a főváros közrendjének, köztisztaságának, közbiztonságának megteremtésében, az egyik legjelentősebb, új feladatként pedig megjelent a főváros területén lévő kóbor és elhullott állatok befogása, összegyűjtése, mivel a Felügyelet szervezetébe integrálódott az Állategészségügyi Szolgálat. A sokasodó feladatok és hatáskörök szükségessé tették, hogy a szervezet jogállása magasabb szintű jogszabályban, törvényben legyen lefektetve, így az Országgyűlés megalkotta a Közterület-felügyeletről szóló törvényt, továbbá, 2000. január 1-jétől a közterület-felügyelők köztisztviselői státuszba kerültek.

Tevékenységünk a lakossági igények jegyében

De miért is jelentős a Felügyelet életében az elmúlt negyedszázad? Elsősorban azért, mert bizonyította egy, a közterületi rend, a köztisztaság és számos más közrendészeti hatósági feladat ellátására hivatott sajátos önkormányzati szervezet létjogosultságát. Egy olyan szervezetét, amely

képes volt hatékonyan betölteni azt az űrt, amely a mindennapokban felmerülő – elsősorban a közterület rendjét, annak élhetőségét, biztonságát, a zavartalan, rendeltetésszerű használatát érintő – lakossági igények és az állami rendvédelem által ebben vállalható beavatkozások között keletkezett.

Szervezetünk Budapest Főváros Közgyűlésének döntése értelmében 2013. július elsejétől – kibővült tevékenységi körrel – a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság elnevezést kapta.

Jelenlegi működésünk

A jelenleg kb. 400 fős szervezet a Fővárosi Önkormányzat kezelésében/tulajdonában lévő közterületeken, jellemzően főútvonalakon rendelkezik illetékességgel.

Feladatai közé tartozik a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásában, szerződésszerű használatának ellenőrzésében való részvétel, a kék- és sárga lámpás járműelszállítási tevékenység, mely a közérdekű feladatellátás során Budapest területén közúti, vagy közösségi közlekedést akadályozó, vagy egyéb szabálytalanul parkoló személygépjárművek elszállítását végzi, a közterületeken folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének az ellenőrzése, a lakosságot leginkább irritáló közterületi jogsértések megelőzése, megakadályozása, megszűntetése.

Mára a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság kiterjedt intézkedési jogkörével Budapest közrendjének, köztisztaságának megőrzésében az egyik legfontosabb szereplő.

Miről ismerjük fel a felügyelőt?

A közterület-felügyelő BM rendeletben meghatározott, országosan egységes egyenruhát visel. A felső ruházat bal karján látható a karjelzés, mely alapján azonosítható a munkáltató és/vagy az önkormányzat, amelynek területén intézkedik. A mellkas bal oldalán látható az egyedi azonosító számmal ellátott közterület-felügyelői jelvény és az azonosító sorszám jól olvasható felirata.

A jelvény a fényképes felügyelői igazolvánnyal együtt érvényes. Névkitűző használata már nem kötelező.

Illetékességi területek

Egymástól is független, nem centralizált szervezet

A közterület-felügyelet sem országosan, sem a fővárosban nem centralizált szervezet. Országszerte számos települési és a fővárosban, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságon kívül is több, egymástól is független – kerületi önkormányzati fenntartású – közterület-felügyelet működik.

Közterületeken, jellemzően főútvonalakon a FÖRI

A közterület-felügyeleti feladatok ellátásáról a főváros és a kerületek szerződésben állapodnak meg. Főszabályként a Fővárosi Önkormányzat kezelésében/tulajdonában lévő közterületeken, jellemzően főútvonalakon a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI), míg a kerületi önkormányzat kezelésében/tulajdonában lévő közterületeken a kerületi felügyelet rendelkezik illetékességgel. Azokban a kerületekben, ahol önálló közterület-felügyeletet az önkormányzat nem működtet, a FÖRI az illetékes. Az illetékesség mellett a hatáskörök felosztása is fontos, mivel bizonyos közterület-felügyeleti feladatokat a kerületi felügyeletek illetékességi területén is a FÖRI lát el, ilyen például az állategészségügyi tevékenység, vagy a taximegállók használatának ellenőrzése.

Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ

A főváros lakosságától természetesen nem elvárható, hogy átlássa ezt a meglehetősen bonyolult feladat megosztási rendszert, ezért a lakossági bejelentéseket a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által működtetett Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ (FÜIK) 0-24 órában képes fogadni és ha szükséges továbbítani azt az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező közterület-felügyelethez.

Megszakítás