A felügyelő jogosultságai

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 2013. január 01-i hatályba lépésével a közterület-felügyelő jogosultságai kibővültek.

A közterület-felügyelő által alkalmazható intézkedések

A közterület-felügyelő hivatalos személy. Jogosult a jogszerű intézkedésével érintett személy személyazonosságát megállapítani, igazoltatni. A közterület-felügyelő felszólítására az állampolgár köteles személyazonosságát igazolni, ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

További intézkedések

 • szabálysértési eljárás kezdeményezése feljelentéssel
 • közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése
 • helyszíni bírság kiszabása
 • a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása
 • üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő eltávolítása
 • korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű, ha balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére kerékbilincs alkalmazása
 • a közúti közlekedésben résztvevő köztisztasági szabályokat, továbbá megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő járművet megállíthatja és feltartóztathatja
 • ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, valamint jármű feltartóztatása, ha alaposan feltételezhető, hogy a jogellenesen megszerezett dolog így fellelhető
 • a támadásra vagy önveszély okozásra alkalmas tárgy, valamint a közigazgatási, szabálysértési vagy a büntetőeljárásról szóló törvény alapján lefoglalható, bizonyítékként felhasználható dolog átvételi elismervény ellenében történő ideiglenes elvétele az eljáró hatóságnak történő átadásig
 • épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozása
 • tetten ért személy visszatartása, bűncselekmény gyanúja esetén előállítása

A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet.

A közterület-felügyelő intézkedése során az alábbi kényszerítő eszközöket alkalmazhatja

 • az intézkedés kikényszerítése céljából az ellenszegülés megtörése érdekében testi kényszert és vegyi eszközt
 • önvédelmi célból szolgálati kutyát és rendőrbotot
 • az előállításnak ellenszegülő személy támadásának, valamint szökésének megakadályozása érdekében kézbilincset
Megszakítás