Együttműködési megállapodások

Rendészeti szervekkel, és egyéb közfeladatokat ellátó szervekkel kötött megállapodások

Közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodások

Megszakítás