Köztisztaság

A közterület-felügyelők feladatai a köztisztaság fenntartásában

  • A közterületek, közparkok tisztaságának, általános-, rendeltetésszerű állapotának folyamatos felügyelete, az épített és természeti környezet védelme.
  • A települési szilárd és folyékony hulladékok, a veszélyes és a kommunális hulladékok illegális lerakásának megelőzése, magakadályozása.
  • A közterületen történő szemetelés és az ebtartással összefüggő közterületi szennyezés megelőzése, továbbá a közterületi dohányzási tilalmak betartásának ellenőrzése.
  • A hó eltakarítással és síkosság-mentesítéssel, valamint a lakossági lomtalanítással kapcsolatos rendészeti, – hatósági, ellenőrző – tevékenységek végrehajtása.
Megszakítás