Szabálysértési helyszíni bírság mérlegelésének szabályossága

Kifogásolt intézkedés

2013. február 5. napján a Budapest, I. kerület Szilágyi Dezső téren, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelője egy szabálytalan, behajtási engedély nélküli gépjármű várakozása miatt intézkedett. A közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt (A szabálysértési eljárásról és a nyilvántartási rendszerről szóló 2012. év II. törvény 100. § (1) bekezdése alapján) a gépjárművezető távollétében 10.000 – Ft. helyszíni bírságot szabott ki. A FÖRI tájékoztatta a gépkocsi tulajdonosát, hogy amennyiben a fizetési felszólító levél kézhezvételétől számított 30 napon belül a megküldött csekkszelvényen vagy banki átutalással nem fizeti meg a helyszíni bírság összegét, úgy az eljárást az illetékes szabálysértési hatóságnak kell lefolytatnia. A jogszabályi előírásoknak megfelelően, a befizetésre rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltét követően, a Rendészeti Igazgatóság eljárást kezdeményezett az illetékes rendőrkapitányságnál.

Állampolgári panasz

A gépjármű tulajdonosa sérelmezte a Budapest Főváros Közterület-felügyeletének vele szemben kiszabott helyszíni bírságot, a panaszos állítása szerint rendelkezett parkolási engedéllyel, azonban azt nem helyezte el a szélvédő mögé. A személygépkocsi birtokosa felkereste Budapest Főváros Közterület-felügyeletét, hogy bemutassa a parkolási engedélyét, azonban annak munkatársa arról tájékoztatta, hogy az nem mentesít a helyszíni bírság befizetése alól. A panaszát ezzel egyidejűleg az Alapvető Jogok Biztosának is elküldte., és kérte a bírság méltányossági okból történő elengedését.

A Budapest Főváros Közterület-felügyelet Igazgatójának válasza az Ombudsman megkeresésére

A Budapest Főváros Közterület-felügyelet igazgatója részletes levélben tájékoztatta az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát, hogy az 2012. évi II. törvény 39. § –a alapján a Rendészeti Igazgatóság nem szabálysértési hatóság, hanem helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv, így annak hatásköre a helyszíni eljárásra terjed ki. Az ellenőrzés időpontjában fennálló szabályértés esetén történik az intézkedés, utólagos eljárásra a Rendészeti Igazgatóságnak nincs jogszabályi felhatalmazása. Méltányosság gyakorlására, nem rendelkezik hatáskörrel, bírság csökkentésére, vagy annak elengedésére nincs lehetőség, az utólag bemutatott engedély így nem kerülhetett elfogadásra. A panaszos engedélyét csak az illetések rendőrkapitányság, mint szabálysértési hatóság vizsgálhatja, bizonyítási eljárás keretében annak érvényességét is megállapíthatja. Az intézkedés, mivel a gépjárművezetőnek nem volt a közterület-felügyelet számára észlelhető behajtási engedélye, jogszerű volt.

Ombudsman válasza

„Vizsgálatom során alapvető joggal összefüggő visszásságot nem észleltem, eljárásomat intézkedés nélkül megszüntettem. Erről a panaszost tájékoztattam.”

Megszakítás