Sajtó válasz a népszava.hu cikkére

Sajtó válasz a népszava.hu „Káosz a felügyeleteknél – egyeztetés nem lesz” című cikkében foglaltakra

A népszava.hu cikke itt olvasható

Tisztelt Szerkesztőség!

Mindenek előtt szükségesnek tartjuk leszögezni, hogy már a címválasztás is olyan, amely biztosan segíti, hogy néhány tíz olvasó érdeklődését felkeltse, de azt egyértelműen nem szolgálja, hogy a közterület-felügyeletek megítélése pozitívan változzon.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlés határozata alapján, évente egy alkalommal egyeztető konzultációt szervez a fővárosi kerületi közterület-felügyeleti szervezetek részére, kizárólag koordinációs, szakmai egyeztetést célzó és nem feladatszabó, vagy utasítást adó felhatalmazással, tekintettel arra, hogy a közterület-felügyeletek és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság között nincs alá-fölérendeltségi, hierarchikus viszony.

A 2017 évre vonatkozóan, legkorábban áprilisban tervezi az Igazgatóság ilyen konzultációs fórum megszervezését. A cikkben szereplő szakmai egyeztetésre a FÖRI szakmai vezetője hivatalos meghívást kapott, melyet elfogadott, így nem értelmezhető azon állítás, miszerint a FÖRI elzárkózna attól, hogy a kizárólag térfigyelő kamerával rögzített szabályszegések esetén – helytelen jogértelmezésen alapuló – nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő, közigazgatási bírságolási gyakorlattal kapcsolatos jogi és szakmai álláspontját ismertesse az érintett kerületi közterület-felügyeleti szervezetek képviselőivel.

A FÖRI e tárgykörben megfogalmazott álláspontját a www.fori.hu honlapján, a témával kapcsolatban folytatott Belügyminisztériumi levelezéssel együtt közzétette, így az egyébként bárki számára elérhető és megismerhető. Tekintettel arra, hogy a FÖRI jogértelmezése a fenti témával kapcsolatban mindenre kiterjedő jogszabályi áttekintésen és a közterület-felügyeletek tevékenységének szabályozásáért felelős minisztérium álláspontjának megismerését követően került kialakításra, magabiztosan kijelenthető, hogy a Főváros számára nem „félő, hogy rosszul végződhet” a szakmai konzultáció.

Félő lehet ugyanakkor, hogy, ha a Népszava ennyire nagyvonalúan kezeli a tényeket és a következményeket, akkor az olvasóközönsége bizalma is megrendülhet. A soron következő konzultatív fórum témái között azért nem szerepel – tervezetten sem – a 2017 április 5-ére összehívott szakmai egyeztetés témája, mivel a FÖRI által 2014 évben és 2015 évben szervezett „fórumokon” már e téma megvitatásra került és az érintett kerületi közterület-felügyelet vezetők részére a FÖRI
(A Belügyminisztérium szakmai állásfoglalását is tükröző) – ma is képviselt álláspontját megismertette.    

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

Sajtószolgálata

Megszakítás