Téma: A fővárosi hajléktalanok aktuális krízis ellátása

Ombudsmani megkeresés

Az alapvető jogok biztosa a fővárosi kerületek „hajléktalan-politikája”, valamint a hajléktalanok helyzetének kerületi jellemzőihez kapcsolódó jelentés elkészítésében az alábbi kérdésekkel kapcsolatban fordult a Budapest Főváros Közterület-felügyelete igazgatójához.  

a) 2012. április 15. és 2013. január elseje között milyen elkövetési magatartások esetén és hány alkalommal került sor szankció alkalmazására a tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt?

b) A fővárosban milyen szervezetrendszer segítségével látják el a közterület-használattal összefüggő hatósági feladatokat? Mely kerületekben működik önálló közterület-felügyelet polgárőrség, vagy egyéb a település közrendjével kapcsolatos tevékenységet végző szervezet? Ezen szervezetek együttműködnek-e az önkormányzattal, részesülnek-e költségvetési támogatásban?

c) Van-e a fővárosban az illetékes rendőrkapitányságok és a közterület-felügyelet munkatársai számára kidolgozott hajléktalan ügyi stratégia, belső szabályzat, utasítás, civil szervezettel kötött együtt működési megállapodás?

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság igazgatójának válasza az Ombudsman megkeresésére

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság igazgatója részletes levélben tájékoztatta az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát a szervezethez kapcsolódó kérdésekről.

a)     Tiltott közösségellenes magatartások elkövetése miatt közterület-felügyelőink az alábbi intézkedést tették meg:

Rendelet

Jogsértés megnevezése

Közigazgatási HB (eset / Ft)

Közig. Eljárás kezdeményezés (eset)

Összesen

 

10/2005. (III.8.) 7. § (1)

Fővárosi zöldterület

14 / 75000

10

24

30/2010.(VI.4.) 49. § (7)

Fővárosi üzemképtelen jármű tárolása

 

 

21

 

21

48/1994. (VIII.1) 17. § (1) a)

Fővárosi járdatakarítás

 

1 / 20000

 

2

 

3

48/1994. (VIII.1.) 17. § (1) f)

Fővárosi hirdetményekkel kapcsolatos jogsértés

 

1 / 5000

 

3

 

4

59/1994. (IX.14.) 9. § (1)

Budapest névvel való jogsértés

1/ 20000

1

59/1995. (X.20.) 15/B. §  (1)

Főváros engedély nélküli közterület-használat

 

867/ 14 308 000

 

537

 

1404

61/2002. (X.18.)43. § (2) a)

Fővárosi települési szilárd hulladékkal kapcsolatos jogsértés

 

4/ 75000

 

2

 

6

61/2002 (X.18.) 43. § (2) f)

Közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről

 

1/20000

 

4

 

5

35/2012. (VI.22.) 11. § (3) b)

XIV. kerületi zöldterület

 

 

2

 

2

35/2012 (VI.22.) 11. § (3) d)

XIV. kerületi parkrongálás

 

 

39

 

39

35/2012. (VI.22.) 8. § (1) a)

XIV. kerületi közterület-használat

 

 

1

 

1

Összesen:

 

 

889 / 14 523 000 (58,87%)

621 (41,13%)

1510 eset

b)  A közterületek használatával összefüggő szervezetrendszert a főváros egészére nézve általánosan nem lehet meghatározni, mivel egyes kerületi önkormányzatoknál a közterület-használat engedélyeztetése közigazgatási alapon történik, más – mint a fővárosi – önkormányzatnál pedig tulajdonos megállapodás alapján. Budapesten tizenhét önkormányzati fenntartású, önálló közterület-felügyelet működik (II., III., IV., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XV., XVII., XVIII., XXI., és X. kerületekben). Polgárőr egyesület minden fővárosi önkormányzatban működik, több kerületben két-három ilyen civil szervezet is tevékenykedik. A fővárosban működő polgárőr egyesületek tevékenységét a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetet Szövetsége fogja össze és koordinálja. Egyes kerületekben a közterület-felügyeleteken és a civil szervezeteken kívül, az önkormányzatok fenntartanak további szervezeteket is (pl.: Kerületőrség, Városőrség, stb. elnevezéssel), melyek fő tevékenységként a közrend, közbiztonság fenntartásában, a bűn és baleset megelőzés területén tevékenykednek. Arra vonatkozóan, hogy melyik kerületben működnek ilyen szervezetek nincs pontos információ, a XIV. kerületben például létezik Kerületőrség elnevezéssel. A fenti szervezetek egyértelműen együttműködnék az önkormányzatokkal, ám a polgárőr egyesületek nem feltétlenül részesülnek költségvetési támogatásban.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnak nincs a rendőrséggel kidolgozott hajléktalanügyi stratégiája, ilyen tartalmú belső utasítása, vagy egyéb normája. Együttműködési megállapodással – civil szervezetek közül – a Menhely Alapítvánnyal és a Budapest és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségével rendelkezik.