A FÖRI levele a TV2-nek a január 30-ai eset tudósításával kapcsolatban

TV2, Ralf Bartoleit Chief Operating Officer részére

Tárgy: tárgyilagosság és körültekintő műsorszerkesztés iránti kérelem 

Tisztelt Ralf Bartoleit úr!
 
A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a TV2 eddigi megkereséseire minden esetben korrekt, azonnali és valós választ igyekezett adni. Úgy vélem joggal várhattuk el Önöktől azt, hogy munkánkról beszámolva hasonló objektív, tárgyilagos módon és valamennyi fellelhető információt felhasználva a kiegyensúlyozott tájékoztatás elvét kövessék. 
 
A 2014. január 30-ai Tények műsor „Közterület-felügyelők teperték le” címmel leadott anyaguk a fent leírtakat több ponton is megcáfolja. 
Egy internetes portál videóját átvéve, annak egyoldalú értékelését követték. Nyilatkozattételi megkeresésükkor elmondtuk, hogy csakis akkor áll módunkban ezt megtenni, ha a történtek pontos és részletes ismeretének birtokában vagyunk. A tisztességes tájékoztatás megköveteli azt, hogy az eseményeket minden szereplő olvasatában megismerjük, különösen hivatalos személy elleni erőszak gyanújának felmerülésekor. A BKK jegyellenőreinek és felügyelő kollégáink beszámolói alapján készítettük el és adtuk ki 2014. január 30-án 17.30-kor nyilatkozatunkat. 
Ahogy azt Hermann Gábor tudósító kollégájuknak jeleztük, telefonos interjúra készek voltunk, bővebb tájékoztató anyagunkat elküldtük. 
Az Önök vállalása a friss és objektív tájékoztatás korántsem fér össze azzal a magatartással, amit fent említett kollégájuk tanúsított, hiszen műsorzárás előtt minden információ lényeges lehet, akkor is ha már egy kész anyagot kell átszerkeszteni.
 
Mindezek ellenére készek voltunk arra, hogy élő műsorban tegyünk eleget kötelességünknek és tájékoztassuk a közvéleményt, ezért a 2014. január 31-ei MOKKA adásban Miklós István Szolgálati igazgatóhelyettes természetesen vállalta a megjelenést. 
Bizonyára csak számunkra volt meglepő, hogy előzetes tájékoztatást nem kapunk arról, miszerint a leszállított utas is résztvevője lett volna ennek az adásnak. A folyosón kialakult helyzet a Rendészeti Igazgatóság szolgálati vezetője és a tőlünk függetlenül meghívott ügyvéd számára is meglepő volt. 
Úgy vélem joggal várjuk el azt, hogy egy élő műsor vezetője pontos és friss információkkal rendelkezzen arról, amiről kérdezni szeretne. Demcsák Zsuzsanna műsorvezető által használt kifejezések miszerint: „a rendőrök kiszabadították, … 3 felügyelő lebirkózott 1 utast, … az Igazgatóság elismerte hogy volt jegye az utasnak” ellentmond mindannak, ami az eset után másfél napon keresztül a média számos fórumát bejárta. A műsorvezető felkészületlenségét mutatja, hogy egy 48 órával ezelőtti tényállásból indult ki és sem részleteiben, sem egészében nem ismerte annak a szervezetnek (FÖRI) a honlapján található részletes álláspont ismertetést, amelynek vezetőjét vendégül hívták. Úgy vélem nem túlzott elvárás az, hogy kellő felkészültséggel és pontos információkkal tisztelje meg egy műsorvezető a hozzá érkező vendéget, de mindenelőtt a nyilvánosságot. 
 
Bizonyára helyesen gondolom, hogy alapvetően segítő szándékú az ilyen típusú eseményekről való tájékoztatásuk. Önök is azért teszik, hogy bemutassák a videón látható, és az azt megelőző, buszon tanúsított, hasonló renitens magatartás esetén kötelességünk intézkedni. 
Amennyiben egy így viselkedő utast a jogos intézkedés elől elengednénk, azt a következtetést vonnák le az emberek, hogy ha érvényes jegy- vagy bérlet nélkül utazunk és ezért az arra jogosult személyek felelősségre vonnak bennünket, nincs más teendő, mint rugdosni, köpködni, karmolni és káromkodni – és akkor úgyis elengednek. Ennek beláthatatlan következményei lennének nemcsak az utazással összefüggésben, de az egész társadalomra nézve.
 
Ezért határozottan arra kérem Önöket, bár tudom a kereskedelmi csatornáknál szempont, hogy egy stáb gyorsan és sok anyagot készítsen, mégis tegyék ezt szoros összefüggésben az objektivitással és a körültekintő információ-gyűjtéssel.  
Ennek tekintetében mi az esetek többségében a rendelkezésre állást biztosítjuk, de bizonyára Ön is egyetért abban, hogy felelősen nyilatkozni addig nem lehetséges, amíg legalább egy gyors vizsgálatot el nem végzünk. 
 
Az Önökkel való együttműködés (mely az elmúlt években többnyire zökkenőmentes volt) mindkét fél helyes és korrekt hozzáállását bizonyítja, részünkről ezt követjük a továbbiakban is. 
 
Budapest, 2014. január 31.

dr. Pető György
Megszakítás