Állatvédelmi Őrszolgálat feladatai

Állategészségügyi feladatok

 • A főváros belterületén a háziasított állatfajok kóbor egyedeinek befogását a befogásra kiképzett, gépjárművenként 2 fős személyzet végzi.
 • A lakossági bejelentések alapján történő befogásokat, a bejelentést követő 24 órán belül meg kell kísérelni, és ahhoz a bejelentőt együttműködésre kell felkérni.
 • Sikertelen befogás estén az adott területet fokozott ellenőrzés alatt kell tartani, és amennyiben ingatlanról kijáró ebek által okozott problémáról van szó, intézkedni kell arról, hogy az ebtartási rendelet megszegőivel szemben az illetékes kerületi polgármesteri hivatal saját hatáskörében járjon el.
 • Közintézmények (pl. iskola, óvoda, bölcsőde), közforgalmú utak, terek környékén előforduló kóbor állatok befogását a lehető legrövidebb időn belül meg kell kísérelni, és a kísérletet mindaddig folytatni kell, amíg az eredményre nem vezet.
 • Az Ávtv. főjegyző számára előírt hatósági feladatok ellátása területén az Őrszolgálat vezetője a Főpolgármesteri Hivatallal együttműködve döntés-előkészítő tevékenységet végez a hatósági határozat és a hatósági szerződés mihamarabb történő létrehozatala érdekében.
 • Az Őrszolgálat vezetője a kerületi polgármesteri hivatalok és az állampolgárok bejelentéseinek figyelembevételével a fővárosi peremkerületek belterületi minősítésű részén – a kóbor ebek által leginkább veszélyeztetett területeken – eb-befogó akciókat szervez a Szolgálat vezető állatorvosának szakmai irányításával.
 • A kóbor állatok befogását az állatok kíméletével, az állatvédelmi törvény előírásainak betartásával kell végrehajtani.
 • Üzemi területeken (pl. Budapesti Közlekedési Vállalat, Magyar Államvasutak, kórház) a kóbor állatok befogását akkor kell megkísérelni, ha az adott terület tulajdonosa (használója) azt írásban – sürgős esetben faxon vagy telefonon – kéri, és egyben kötelezettséget vállal a munkavégzés feltételeinek biztosítására.
 • A befogott kóbor húsevő emlősállatokat legalább 15 napig kell az Őrszolgálatnál tartani, elhelyezésüket, ellátásukat és őrzésüket a jogszabályban meghatározott feltételekkel kell biztosítani, és járványmentes állapotának fenntartása érdekében az állatokat a szükséges védőoltásokkal el kell látni.
 • Minden lehetséges eszközzel meg kell kísérelni a befogott állatok gazdáinak felkutatását és értesítését, majd jelentkezése esetén – részére a tartási költségek megtérítése, valamint kötelező oltásának igazolása ellenében – az ebet ki kell adni. Amennyiben az állat 365 napon belül nem részesült védőoltásban, az ebet veszettség ellen be kell oltani, és féregtelenítő kezelésben kell részesíteni.
 • A befogott állatokról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a befogás helyét, idejét, az állat leírását, az elhelyezésül szolgáló kennel számát, és további sorsára utaló adatokat.
 • A ki nem váltott állatokkal az Őrszolgálat a vonatkozó állatvédelmi előírások betartásával szabadon rendelkezik. Ennek során a külön meghatározott időn túl az állatokat – a jogszabályban meghatározott célokra – új gazdához juttathatja. Az állategészségügyi előírásokat (védőoltás, féregtelenítés, mikrochippel történő megjelölés) érvényesíteni kell és igazgatói utasításban meghatározott szempontrendszer szerint történhet az állatok új gazdához juttatása. Az új gazdához juttatás alapelve, hogy az állatok megfelelő körülmények közé, felelős gazdához kerüljenek.
 • A felelős állattartás megszilárdításának érdekében a fajtatiszta vagy fajtatiszta jegyeket mutató kutyák és macskák felesleges szaporításának megelőzése érdekében az ilyen állatok ivartalanítása a szakmai vezető döntése alapján történik, melynek díját az új tulajdonosnak kell megtérítenie.
 • Az Őrszolgálat a telepén külön díjtétel ellenében nem fajtatiszta egyedek ivartalanítására és az utógondozásra is lehetőséget biztosít az örökbefogadók számára.
 • A gazdához juttatás szempontjából kevésbé esélyes, idős állatok örökbeadására az Önkormányzati Állatvédelmi Őrszolgálat együttműködési megállapodást köthet állatvédő szervezetekkel, melyek az együttműködés keretén belül örökbefogadott állatok elvitele esetén mentesülnek a díjfizetés alól.
 • A kerületi önkormányzatok jegyzői által jogerősen elkobzott ebeket – a hatósági határozat bemutatását követően – a Őrszolgálat átveszi. Az elkobzott eb volt tulajdonosának nem adható vissza.
 • Az Őrszolgálat az állategészségügyi hatóság rendelkezésére a veszettségre gyanús, illetve veszettség fertőzöttségre gyanús húsevő emlősállat 90 napos hatósági megfigyelését – az állategészségügyi előírások betartásával – köteles ellátni.
 • Az Őrszolgálat a megfigyelés alatt bármely okból elhullott, illetve megfigyelés közben veszettségre utaló tüneteket mutató és ezért túlaltatott állatok tetemeit vizsgálat céljából kísérőirattal együtt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságába kell küldeni.
 • A befogott, átvett állat alapszintű egészségügyi ellátása (egészségi állapotának megállapítására irányuló vizsgálat, megelőző, illetve gyógyító beavatkozás), ideértve a beavatkozást megelőző diagnosztikai eljárásokat, életmentő műtéteket, csontsebészeti beavatkozásokat, ivartalanítást.
 • A gyógyíthatatlanul beteg, közveszélyesen vad állat életének kioltása csak állatorvosi beavatkozással, állatorvosi szakvélemény és főjegyzői hatósági határozat alapján fájdalomtól mentesen történhet.
 • Az Őrszolgálatnál keletkezett vagy oda a főváros területéről beszállított eb és macska tetem (állati hulladék) ártalmatlanná tételét az Őrszolgálat az Igazgatósággal szerződéses jogviszonyban álló, a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkező szolgáltatóval végezteti el.

Állategészségügyi szolgáltatások

 • . A főváros lakossága által tovább tartani nem szándékozott ebet a lakáson, illetve az Őrszolgálatnál díjmentesen átveszi. A szükséges védőoltásokkal nem rendelkező leadott állatokat korcsoportjuknak megfelelő védőoltásban kell részesíteni.
 • A leadott ebekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a leadás helyét, idejét, az állat leírását, a kennel számát és az eb további sorsára utaló adatokat.
 • Az értékesített állatok csak korcsoportjuknak megfelelő védőoltás beadása mikrochippel történő megjelölés és féregtelenítő kezelés megtörténte után hagyhatják el az Őrszolgálatot, mellyel kapcsolatos térítési díjat az új tulajdonosnak meg kell fizetnie.
 • A tulajdonos kérésére állatorvosi vélemény alapján az Őrszolgálat elvégzi a gyógyíthatatlanul beteg eb és macska helyszínen, vagy az Őrszolgálatnál történő túlaltatását, az állati tetem elszállítását és ártalmatlanná tételét.
 • Az Őrszolgálat szükség esetén térítési díj ellenében elvégzi a veszettség szempontjából aggályos húsevő emlősállatok 15 napos megfigyelését.
Megszakítás