Természetvédelem Budapesten

Budapest természeti adottságait tekintve Európa egyik legrangosabb fővárosa. Az egyedülálló gazdagságot mutatja, hogy a főváros 525 km2 nagyságú területének mintegy 7 %-a országos jelentőségű védett természeti terület (pl. Budai Tájvédelmi Körzet, Sas-hegy Természetvédelmi Terület). Az országosan védett területek természetvédelmi kezelését, őrzését Budapesten a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, és az azon belül működő állami természetvédelmi őrszolgálat látja el. Elsőfokú természetvédelmi hatóságként a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jár el ezeken a területeken.
 
 
Vörösbarna nőszőfű budapesti helyi védett területenAz országos jelentőségű védett természeti területeken kívül, azokkal átfedésben jelentős kiterjedésű Natura 2000-es élőhelyek találhatóak Budapesten. Ezek az Európai Unió madárvédelmi, ill. élőhelyvédelmi irányelvei alapján kijelölt természetvédelmi prioritású tájak, ahol gazdálkodás a természetvédelmi célkitűzések figyelembevételével folytatható. Natura 2000 területen hatóságként szintén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jár el.
 
Mindezeken túlmenően Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013 (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletének értelmében 39 helyi jelentőségű védett természeti terület található a fővárosban, összesen mintegy 800 hektáron. Utóbbi területek hatósági, valamint természetvédelmi kezelési feladatait főjegyzői hatáskörben Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala látja el. Kutatások alapján megállapítható, hogy a főváros területén közel 800 hektár védelemre érdemes terület található még, melyek védetté nyilvánítása kívánatos lenne.
A fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek védelme és őrzése érdekében Budapest Főváros Közgyűlése létrehozta a Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálatot, amely 2012. január 1-vel állt fel három önkormányzati természetvédelmi őrrel. Ez a döntés egyedülálló kezdeményezés volt Magyarországon. Bár a természet védelméről szóló törvény több mint 16 éve lehetőséget ad a települési önkormányzatoknak természetvédelmi őrszolgálat működtetésére, ezzel a jogával mostanáig csak a Fővárosi Önkormányzat élt.
 
A jogszabályi változásoknak köszönhetően 2013. július 1-től a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága szervezetébe integrálva folytatja munkáját az Őrszolgálat.
 

Munkánkról bővebben:

Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat

Helyi jelentőségű védett természetvédelmi területek Budapesten

Írott és íratlan szabályok védett természeti területeken

A fővárosi helyi jelentőségű védett természetiterületeket veszélyeztető tényezők

Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat elérhetőségei