Roncsautó elszállítás

 
A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a főváros közigazgatási területén 2014. szeptember 1-jén kezdte meg a „hátrahagyott”, üzemképtelen gépjárművek felderítését. 
A kiemelt akció célja, hogy a Budapesten működő közterület-felügyeleti szervek összehangoltan tisztítsák meg a roncs gépjárművektől az utcákat, melynek következtében több száz parkolóhely szabadulhat fel az autósok számára, ezzel is elősegítve a közlekedésben résztvevők szabályos parkolását.
 
Üzemképtelen járművek elszállítása - számokban
 
  Észlelés FÖRI elszállítás Felszólításra tulajdonos által elszállított Felszólításra tulajdonos műszaki vizsgáztatta Áttétel önkormányzatokhoz
2014. szeptember 0 17 0 0 487
2014. október 11 23 0 0 35
2014. november 11 36 0 0 32
2014. december 29 9 15 2 14
2015. január 61 3 23 2 13
2015. február 65 20 40 2 0
2015. március 23 3 16 0 13
2015. április 25 5 4 4 5
2015. május 17 9 4 4 6
2015. június 1 2 13 1 14
2015. július 11 1 0 0 7
2015. augusztus 1 4 6 1 4
2015. szept. 13 0 1 0 15
2015. október 2 0 0 2 18
2015. november 3 4 9 1 7
2015. december 10 0 2 0 9
2016. január 4 2 2 0 11
2016. február 72 5 5 3 1
2016. március 32 17 44 5 13
2016. április 9 4 6 2 24
2016. május 5 2 3 3 8
Összesen: 415 166 193 32 726
 
 
Üzemképtelen járműnek az a jármű minősül, amely nem vehet részt vagy nyilvánvalóan nem képes részt venni a közúti forgalomban. A lejárt műszaki érvényességgel, vagy hatósági jelzéssel – forgalmi rendszámmal – nem rendelkező jármű nem tárolható közterületen. A balesetben oly módon roncsolódott autó, amely nyilvánvalóan nem képes részt venni a közúti közlekedésben, szintén nem tárolható közterületen. 
 
Az elszállítás közútkezelőtől történő átvétele után a feladat megkezdéséhez szükség volt a kerületi önkormányzatok közötti közterület-felügyeleti feladatok ellátásának újra szabályozására. A kerületi önkormányzatok illetékességébe tartozó közterületen történő észlelés után írásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. alapján átiratban adtunk tájékoztatást az illetékes közterület-felügyeleti szervnek.
 
Üzemképtelen jármű észlelése és elszállítása:
1. Az üzemképtelen jármű észlelése,
2. Értesítés kihelyezése a szélvédőn, jegyzőkönyv felvétele,
3. 30 nap elteltével a jármű visszaellenőrzése (annak megállapítása, hogy a jármű tulajdonosa, üzemben tartója eleget tett-e az értesítésben szereplő felhívásnak) jegyzőkönyvben történő dokumentálás,
4. Amennyiben a jármű a 30. napot követően is a közterületen van, az elszállítás megrendelése a közreműködő szervezettől, 
5. Egyeztetett időpontban a szállítás végrehajtása, jegyzőkönyvezés, részletes állapotfelmérés mellett,
6. Őrzött, 24 órás nyitva tartást biztosító telephelyre szállítás, 
7. A jármű üzemben tartójának, tulajdonosának azonnali értesítése postai úton, az elszállításról, az intézkedés költségeiről, felhívás a jármű haladéktalan átvételére,
8. Amennyiben ennek nem tett eleget, a felhívás megismétlése a beszállítást követő 15. nap elteltével postai úton,
9. Amennyiben a második felszólítás ellenére sem jelentkezik a jármű tulajdonosa üzemben tartója, akkor a jármű hat hónap tárolást követően értékesíthető, vagy amennyiben az értékesítés nem sikerül, regisztrált hulladék bontó, kezelőben megsemmisíthető. Az értékesítésből/megsemmisítésből származó bevétel terhére az intézkedéssel kapcsolatban felmerült költségek kiegyenlítésre kerülnek. Az esetlegesen fennmaradó összeget elkülönített számlán, hat hónapig kell megőrizni, ami a jármű tulajdonosát illeti meg.


 
Kiváltás menete:
  • A jármű elhelyezéséről, elszállításáról a tulajdonos az elszállítást végző közterület-felügyeleti szerv honlapján tájékozódhat. (Az elszállítás helye szerint illetékes rendőrhatóságot a közterület-felügyelet minden esetben értesíti, az elszállítással egyidejűleg is.) 
  • A járművet a telephelyen akkor veheti át a jármű tulajdonosa, üzemben tartója vagy meghatalmazott, ha a jármű forgalmi engedélyét vagy törzskönyvét, vagy ennek hiányában a járműre vonatkozó adás-vételt igazoló okiratot bemutatja. 
  • A járművet átvevő személy igazolja személyazonosságát, melyet jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jármű átvételekor az intézkedéssel kapcsolatban felmerült költségeket meg kell fizetni. (Az elszállítás díja személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint segédmotoros kerékpár esetén 20.000 Ft, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KpM–BM együttes rendelet 1. számú függelék II. pontjában meghatározott, az előbbiekben nem említett gépjármű, vontató, lassú jármű vagy ezek pótkocsija esetén az előbbi költség háromszorosa, a jármű tárolásának díja napi 1.200 Ft) 
 
 
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a lakókörnyezetében elhagyatott, feltűnően rossz állapotú, lejárt műszaki érvényességgel rendelkező, vagy hatósági engedély – forgalmi rendszám – nélküli gépjárművet észlel – és szeretne környezete rendjéért tenni -, jelezze azt a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központnak a  (+36-1) 301-7500 telefonszámon, illetve írásban az ugyelet@fori.hu email címen.