A hajléktalanok is bírságolhatóak

  Sajnos több százra tehető azoknak a száma, akik valamilyen okból – idegenkedés, félelem – nem hajlandók igénybe venni a szállásokat és továbbra is a közterületeken, az aluljárókban, a parkokban vagy éppen a játszótereken rendezkednek be. Ezeken a területeken azonban hamarosan felgyülemlik a szemét, sokszor az ürülék, és ez rossz hatással van a környéken lakók életminőségére, vagy a parkokban, játszótereken pihenni, szórakozni vágyók közérzetére. Az ott hagyott szemét pedig nemcsak az esztétikai látványt sérti, hanem egészségügyi problémát is jelent.

   A Fővárosi Közterület-felügyelet munkatársai az ilyen esetek megszüntetése érdekében – a jogszabálynak megfelelően – ha szabálysértést tapasztalnak, kötelesek eljárni, és élnek a bírság kiszabásának lehetőségével, de hangsúlyozottan csak azokban az esetekben, ha más mód nincs a rend, a tisztaság visszaállítására.

   A közterület-felügyelő a helyszínen háromtól húszezer forintig szabhat ki bírságot, súlyosabb esetben feljelentéssel élhet a kerületileg illetékes szabálysértési hatóságnál. A Felügyelet munkatársai természetesen mindig az adott esetnek megfelelően, valamennyi körülményt figyelembe véve hozzák meg döntésüket. Feljelentés esetén a bírság tényleges összegéről szabálysértési eljárásban születik döntés, erre a Fővárosi Közterület-felügyeletnek már nincs hatása. Az önkormányzati rendelet egyébként ötvenezer forintban állapítja meg a pénzbírság legmagasabb összegét.

   A felügyelők által a helyszínen kiszabott bírságot postai úton lehet megfizetni, amennyiben ez nem történik meg, vagy a felügyelők feljelentést tettek, akkor – lakóhely hiányában – az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóság jár el az ügyben és hozza meg a határozatot. A pénzbírságot meg nem fizetés esetén, ha adók módjára nem hajtható be, közérdekű munkára vagy elzárásra lehet átváltoztatni.

   A Fővárosi Közterület-felügyelet feladata a főváros vezetése és a Parlament által hozott jogszabályok betartatása a közterületek rendje és tisztasága érdekében. Az új rendelkezés nagyobb lehetőséget ad arra, hogy az életvitelszerűen az utcán, a köztereken lakókat azokra a helyekre irányítsák a közterület-felügyelők, amelyeket számukra a főváros vezetése létrehozott. A Felügyelet munkatársai természetesen mindig az adott esetnek megfelelően, figyelembe véve valamennyi körülményt mérlegelik az intézkedés mikéntjét.