Munkaügyi előadó

munkaügyi előadó

 

    

       Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Gazdasági Osztály

munkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Akadémia utca 1.,

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 11. pontja (Foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi és munkaügyi feladatkör)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- KIRA rendszer teljes körű felhasználói szintű ismerete és használata; - Munkaidő nyilvántartás ellenőrzése, távollétek, szabadságok nyilvántartása, rendkívüli munkavégzés nyilvántartása; - Közreműködés a mozgó bérek (szabadidő pénzbeni megváltása, éjszakai pótlék, műszakpótlék, gépjárművezetési pótlék, stb.) munkaidő nyilvántartással összefüggő ellenőrzésében; - Közreműködés az egyéb juttatások munkaidő nyilvántartással összefüggő ellenőrzésében; - Közreműködés a Közszolgálati Szabályzatban megállapított pótlékok, költségtérítések valamint a kisösszegű jutalmak munkaidő nyilvántartással összefüggő ellenőrzésében. - Szabadságmegállapítás (év eleji, évközi, kilépők, belépők, tartós távollétből visszatérők), szabadságtervezés, szabadságok évközi egyeztetése; - Pótszabadságokról nyilatkoztatás, nyilvántartások vezetése; - Távollétek nyilvántartása és az ezzel kapcsolatos levelek elkészítése (szabadság, betegállomány, igazolt és igazolatlan távollétek, szülési szabadság, GYES, GYED); - Havi távollét listák elkészítése; Kapcsolattartás és adatközlés a Magyar Államkincstár felé a szakterületet érintő ügyekben; - Eltérő munkarend kérelmek és engedélyek intézése, nyilvántartás vezetése,; - Táppénzes papírok nyilvántartása, továbbítása a Magyar Államkincstárnak; - Utazási költségtérítés, munkába járás jogszabályok és nyilvántartások szerinti ellenőrzése; - Kilépő dolgozók elszámolásában közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú közszolgálati vagy pénzügyi végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú végzettség;

•         Bér- és TB ügyintézői végzettség;

•         Közigazgatásban szerzett gyakorlat

•         KIRA program ismerete és használata

•         JDolBer program ismerete és használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•        A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

•        Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679. rend. 6. cikk 1.) bek. a) pont alapján, a "Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez" c. kézzel aláírt nyomtatvány elektronikus úton a pályázathoz csatoltan. Az adatkezelési tájékoztató a http://www.fori.hu/allasajanlat oldalon "Adatkezelési tájékoztató önéletrajzok, álláspályázatok kezelésére vonatkozóan" c. dokumentumban ismerhető meg.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a XV/49/1/2023 azonosító szám megjelölésével a humanszolgalat[kukac]fori.hu E-mail címen keresztül