Hírek

<p>Ism&eacute;t felvett&uuml;k a kesztyűt Budapest k&ouml;zter&uuml;leteinek meg&oacute;v&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben azokkal szemben, akik enged&eacute;ly n&eacute;lk&uuml;l helyeznek el hirdet&eacute;seket, a term&eacute;k n&eacute;pszerűs&iacute;t&eacute;s &aacute;ltal&aacute;nos szab&aacute;lyait nem tartj&aacute;k be, onnat&oacute;l kezdve, hogy egy&aacute;ltal&aacute;n nincs enged&eacute;ly&uuml;k a tev&eacute;kenys&eacute;gre. Az ellenőrz&eacute;sek &eacute;s az int&eacute;zked&eacute;sek k&eacute;t ter&uuml;letre oszthat&oacute;ak.</p>

<p>A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet &aacute;prilis k&ouml;zep&eacute;től a metr&oacute;rendőrs&eacute;ggel k&ouml;z&ouml;s szolg&aacute;latot l&aacute;t el, melynek c&eacute;lja a b&eacute;rkoldul&aacute;s felder&iacute;t&eacute;se, majd megsz&uuml;ntet&eacute;se. A k&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelők ebből a szempontb&oacute;l kiemelten, folyamatosan &eacute;s visszat&eacute;rően ellenőrzik a nagy k&ouml;zleked&eacute;si csom&oacute;pontokat, &iacute;gy a metr&oacute;&aacute;llom&aacute;sokat &eacute;s a hozz&aacute;juk kapcsol&oacute;d&oacute; felsz&iacute;ni ter&uuml;leteket, a R&aacute;k&oacute;czi utat, a Kossuth Lajos utc&aacute;t, a nagyk&ouml;r&uacute;t csom&oacute;pontjait, valamint a M&aacute;rcius 15. teret.</p>

<p>A V&aacute;rosliget Budapest egyik kiemelt idegenforgalmi k&ouml;zpontja, kedvelt kir&aacute;ndul&oacute;helye. Rendj&eacute;nek, tisztas&aacute;g&aacute;nak, b&eacute;k&eacute;j&eacute;nek megőrz&eacute;se kiemelt feladat. A V&aacute;rosligetben az ut&oacute;bbi időben egyre t&ouml;bb magyar &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi rendsz&aacute;m&uacute; aut&oacute; parkol szab&aacute;lytalanul vagy v&aacute;rakozik nem megengedett helyen.</p>

<p>&bdquo;Ami&oacute;ta leker&uuml;ltek a kapuk a parkot k&ouml;r&uuml;lvevő ker&iacute;t&eacute;sekről &eacute;s folyamatos a j&aacute;rőr&ouml;z&eacute;s, az itt lak&oacute;k &uacute;jra visszakapt&aacute;k a parkot, mint pihenő &ouml;vezetet &eacute;s mintha nyaraln&aacute;nk, mikor hazat&eacute;r&uuml;nk a munk&aacute;b&oacute;l. Nincs nap, hogy ne hallan&aacute;m valamelyik szomsz&eacute;dt&oacute;l, hogy el sem tudta k&eacute;pzelni, hogy valaha megint ilyen lesz a park&rdquo; &ndash; &iacute;rta egy lak&oacute;, mi pedig &ouml;r&ouml;mmel olvastuk a dics&eacute;retet, amely munk&aacute;nk visszaigazol&aacute;sa.</p>

<p>Mostant&oacute;l nagyobb biztons&aacute;gban, tisztas&aacute;gban j&aacute;tszhatnak a gyerekek a Mik&oacute; utcai Szitak&ouml;tő j&aacute;tsz&oacute;t&eacute;ren, ugyanis k&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelőink vigy&aacute;znak a parkra. &Eacute;jszak&aacute;ra bez&aacute;rjuk, &eacute;s folyamatos ellenőrz&eacute;seket tartunk.</p>

<p>A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet &aacute;prilis k&ouml;zep&eacute;től a metr&oacute;rendőrs&eacute;ggel k&ouml;z&ouml;s szolg&aacute;latot l&aacute;t el, melynek c&eacute;lja a b&eacute;rkoldul&aacute;s felder&iacute;t&eacute;se, majd megsz&uuml;ntet&eacute;se. A k&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelők ebből a szempontb&oacute;l kiemelten, folyamatosan &eacute;s visszat&eacute;rően ellenőrzik a nagy k&ouml;zleked&eacute;si csom&oacute;pontokat, &iacute;gy a metr&oacute;&aacute;llom&aacute;sokat &eacute;s a hozz&aacute;juk kapcsol&oacute;d&oacute; felsz&iacute;ni ter&uuml;leteket, a R&aacute;k&oacute;czi utat, a Kossuth Lajos utc&aacute;t, a nagyk&ouml;r&uacute;t csom&oacute;pontjait, valamint a M&aacute;rcius 15. teret.</p>

<p>A megbesz&eacute;l&eacute;sen a ker&uuml;leti &eacute;s a főv&aacute;rosi polg&aacute;rmesteri hivatal k&eacute;pviselőin k&iacute;v&uuml;l r&eacute;szt vett a Gundel &Eacute;tterem, a Sz&eacute;chenyi Kert Kft. , a Budapest &nbsp;Gy&oacute;gyf&uuml;rdői &eacute;s H&eacute;v&iacute;zei Zrt., a V&aacute;rosligeti Műj&eacute;gp&aacute;lya, a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fenntart&oacute; Zrt., a Zugl&oacute;i Ker&uuml;letőrs&eacute;g, a Főkert Nonprofit Zrt., a Főkert Tervez&eacute;si St&uacute;di&oacute; Kft., a a Budapesti Vid&aacute;mpark Zrt., a Budapesti&nbsp; Turisztikai Szolg&aacute;ltat&oacute; K&ouml;zpont Nonprofit Kft., a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. k&eacute;pviselője, valamint a ker&uuml;leti &ouml;nkorm&aacute;nyzati, civil &eacute;s gazdas&aacute;gi szervezeteit, int&eacute;zm&eacute;nyeit t&ouml;m&ouml;r&iacute;tő Liget K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;g. &Eacute;s persze a Főv&aacute;rosi &Aacute;llat- &eacute;s N&ouml;v&eacute;nykert, amely a rendezv&eacute;ny helysz&iacute;n&eacute;&uuml;l is szolg&aacute;lt.</p>

<p>A T&aacute;rsadalmi Megb&eacute;k&eacute;l&eacute;s Program egy&eacute;rtelmű c&eacute;lja volt az alulj&aacute;r&oacute;k &eacute;lhetőbb&eacute;, biztons&aacute;gosabb&aacute; t&eacute;tele, azzal a felt&eacute;tellel, hogy az ott &eacute;letvitelszerűen &eacute;lő hajl&eacute;ktalanok &eacute;letben marad&aacute;si es&eacute;lyei ne cs&ouml;kkenjenek. A Főpolg&aacute;rmesteri Hivatal szerint fontos lesz&ouml;gezni, hogy a program l&eacute;nyege az alulj&aacute;r&oacute;k &eacute;s k&ouml;rnyezet&uuml;k sz&iacute;nvonal&aacute;nak emel&eacute;se, &eacute;s nem a hajl&eacute;ktalanok kitilt&aacute;sa bizonyos k&ouml;zter&uuml;letekről. Ez&eacute;rt a főv&aacute;ros vezet&eacute;se t&ouml;bb lehetős&eacute;get is biztos&iacute;t a hajl&eacute;ktalanoknak arra, hogy olyan helyen tart&oacute;zkodjanak, ahol lehetős&eacute;g van a tiszt&aacute;lkod&aacute;sra &eacute;s a nyugodt alv&aacute;sra is.</p>

<p>A kullancs mentes&iacute;t&eacute;s szakemberek seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel megt&ouml;rt&eacute;nt, az &aacute;llatokat a gondoz&oacute;k &aacute;tvizsg&aacute;lt&aacute;k, a kulanccsal fertőz&ouml;tt kuty&aacute;kb&oacute;l az orvosok elt&aacute;vol&iacute;tott&aacute;k az &eacute;lősk&ouml;dőket.</p>
<p>K&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k a t&uuml;relmet!</p>
<p>A l&aacute;togat&aacute;si tilalomnak v&eacute;ge, &uacute;jra biztons&aacute;gos az &ouml;r&ouml;kbefogad&aacute;s.</p>

<p>Az elm&uacute;lt napokban nagyon elszaporodtak a kullancsok a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet Illatos &uacute;ti Ebrend&eacute;szet&eacute;n. A kullancsirt&aacute;st megkezdt&eacute;k, a kuty&aacute;kat egytől egyig &aacute;tvizsg&aacute;lj&aacute;k az &aacute;llatorvosok, de am&iacute;g a helyzet nem javul, a l&aacute;togat&oacute;k v&eacute;delme &eacute;rdek&eacute;ben l&aacute;togat&aacute;si korl&aacute;toz&aacute;st rendeltek el. Az Ebrend&eacute;szetre kiz&aacute;r&oacute;lag (tal&aacute;lt vagy saj&aacute;t) kuty&aacute;t leadni sz&aacute;nd&eacute;koz&oacute;k, illetve az elveszett kuty&aacute;jukat keresők l&eacute;phetnek a rendes nyitvatart&aacute;si időben, de ők is csak az &uuml;gyf&eacute;lv&aacute;r&oacute;ig mehetnek. Az elveszett kuty&aacute;kat az Ebrend&eacute;szet hivatalos honlapj&aacute;n, a www.ebtelep.hu-n lehet keresni, ahol az Ebrend&eacute;szeten l&eacute;vő &ouml;sszes kutya adatai &eacute;s f&eacute;nyk&eacute;pei szerepelnek. Ez&eacute;rt k&eacute;rj&uuml;k, ha valaki r&aacute;lelt a kedvenc&eacute;re, &uacute;gy menjen &eacute;rte, hogy a honlapr&oacute;l fel&iacute;rja a kennel sz&aacute;m&aacute;t is. A megtal&aacute;lt kuty&aacute;t a gondoz&oacute;k adj&aacute;k &aacute;t a gazdinak, miut&aacute;n igazolta, hogy hozz&aacute; tartozik.</p>

<p><strong>Ism&eacute;t &ouml;r&ouml;kbefogad&oacute; napot szervez a Vigy&eacute;l Haza Alap&iacute;tv&aacute;ny Ebrend&eacute;szet&uuml;nk&ouml;n. &Aacute;prilis 16-&aacute;n, szombaton 10 &eacute;s 14 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt szt&aacute;rok k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel v&aacute;rjuk azokat a felelősen gondolkod&oacute; leendő &aacute;llattart&oacute;kat, akik az Illatos &uacute;tr&oacute;l v&aacute;lasztanak maguknak kutyust, &eacute;s seg&iacute;tenek azokon az &aacute;llatokon, akiknek erre a legnagyobb sz&uuml;ks&eacute;g&uuml;k van.</strong></p>

<p>Sikeres akci&oacute; a lak&oacute;k nyugalm&aacute;&eacute;rt &eacute;s a felelős &aacute;llattart&aacute;s&eacute;rt</p>

<p><strong>&Eacute;vente kb. 1400 k&oacute;bor kuty&aacute;t fognak be Budapest utc&aacute;in az ebrend&eacute;szek, amelyek mind az Illatos &uacute;ti telepre ker&uuml;lnek. Egy r&eacute;sz&uuml;ket megtal&aacute;lja a gazdi, egy r&eacute;sz&uuml;k viszont ott marad. Pedig a megsz&ouml;k&ouml;tt, gazd&aacute;t&oacute;l elk&oacute;borolt kuty&aacute;k tulajdonosait mikrocsip seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel azonos&iacute;tani lehetne.A kuty&aacute;k mikrocsippel t&ouml;rt&eacute;nő megjel&ouml;l&eacute;s&eacute;nek &eacute;s az ahhoz kapcsol&oacute;d&oacute; regisztr&aacute;ci&oacute; fontoss&aacute;g&aacute;ra szeretn&eacute; felh&iacute;vni a figyelmet a Vigy&eacute;l Haza Alap&iacute;tv&aacute;ny &eacute;s a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet Ebrend&eacute;szete m&aacute;rcius 26-&aacute;n szombaton 10 &eacute;s 14 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt a V&aacute;rosligetben, az 56-os eml&eacute;kmű m&ouml;g&ouml;tti f&uuml;ves ter&uuml;leten, ahol a k&eacute;t szervezet mikrocsip akci&oacute;t tart</strong>.</p>