Helyi jelentőségű védett természeti területek a fővárosban

I. kerület

Bécsi kapu téri védett szőlőtőke természeti emlék
(Budai Vár, Bécsi kapu tér 8.)

Lakóház házirendjétől függően szabadon látogatható.
1944-ben telepített Izabella fajtájú szőlőtőke, tekintélyes 13 cm-es tővastagsággal. Utóbbi időben sajnos egészségi állapota megromlott.

II. kerület

Apáthy-szikla természetvédelmi terület
(Szalonka út – Nagybányai utca – Madár utca – Páfrányliget utca – Görgényi út által határolt terület)

Szabadon látogatható.
A közel 14 hektáros természetvédelmi terület a főváros egyik olyan komplex természeti értéke, amely az élő és élettelen természet ritkaságainak bemutatásán túl jelentős tájképi értékkel bír. A területet túlnyomóan mészkedvelő tölgyesek, sajmeggyes karsztbokorerdők és cserszömörcések, valamint dolomitsziklagyepek alkotják. A terület egyik különlegessége a jégkorszaki maradványfajnak tekinthető budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana). Ezen kívül még 26 védett növényfaj található a területen. Kiemelhető még a gazdag rovarvilág is. Geológiai értékeit a fődolomit képezte gazdag ammonitesz lelőhely jelenti. A fővárosban az egyik olyan védett természeti terület, amely Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület is egyben.

Balogh Ádám-szikla természetvédelmi terület
(Balogh Ádám utca - Endrődi Sándor utca közötti terület)

Szabadon látogatható.
Közel egy hektáros zárványterület, mely elsősorban geológiai értékei révén érdemel természetvédelmi oltalmat. Több védett növényfaj is él itt, melyek kis egyedszámuknak köszönhetően veszélyeztetett állománynak tekinthetők.

Ferenc-hegy természetvédelmi terület
(Zuhany utca – Vend utca – Őzgida utca – Törökvészi út által határolt terület)

Szabadon látogatható.
A Ferenc-hegyen található erdő a főváros egyik leginkább természetesnek mondható karsztbokorerdő együttese. A hegy alatt húzódó fokozottan védett Ferenc-hegyi barlang képviseli a terület geológiai értékeit különböző ritka ásványtársulásai révén.

Fazekas-hegyi kőfejtő természetvédelmi terület
(Torda utca – Uzsoki utca – Villám utca – Bátori László utca által határolt terület)

Szabadon látogatható (jelenleg balesetveszély miatt lezárt terület).
Elsősorban geológiai értékeket találunk a területen, ugyanis a dachstein mészkő felső triász kori egyik leggazdagabb csiga-, ill. ammonitesz lelőhelye itt található. A kőfejtő egyben országos jelentőségű védett földtani alapszelvény is.

Kondor úti Libanoni cédrus természet emlék
(Kondor út 5.)

Szabadon látogatható.
A körülbelül 120 éves védett fa a Kárpát-medence egyik legöregebb libanoni cédrusa. Ritkasága, valamint idős kora miatt kiemelkedő tájképi értékkel rendelkezik.

Mihályfi Ernő kert természetvédelmi terület
(Bogár u. 23.)

A tulajdonos engedélyével látogatható.
Mihályfi Ernő (1898-1972) újságíró és botanikus kertjét mintegy 60 fás- és 300 lágyszárú növényfaj gazdagítja. Kiemelkedő értéket képvisel a sziklakert, valamint a rózsagyűjtemény.

Pusztaszeri úti védett földtani alapszelvény természeti emlék
(Pusztaszeri út 5/b.)

Szabadon látogatható.
A feltárás mintegy 12 m vastagságban tárja fel az eocén végén keletkezett Budai Márgát. Ennek a rétegsornak a védelme különösen fontos, mivel a képződménynek ez a típusfeltárása.

Gazda utcai hárs természeti emlék
(Gazda u. 45.)

Engedéllyel látogatható, közterületről is megtekinthető.
Budapest talán legöregebb fája a pesthidegkúti kertben álló kislevelű hárs. A fa korát a szakemberek 500 évesre becsülik. Korához képest jó egészségi állapotnak örvend a fa.

Heinrich István utcai emléktölgy természeti emlék
(Heinrich I. u. 5.)

Engedéllyel látogatható, közterületről is megtekinthető.
Az 1936-os olimpia emlékére ültetett fa sporttörténeti jelentősége miatt élvez védettséget.

III. kerület

Róka-hegyi bánya természetvédelmi terület
(Ibolya utca – Rózsa utca – Ürömi út által határolt terület)

Szabadon látogatható, sziklamászás azonban csak természetvédelmi hatósági engedéllyel folytatható.
A főváros legjelentősebb geológiai értékeként tartják számon az egykori bányaudvart. A bányafalakon rendkívül jól tanulmányozhatóak a különböző korokból fennmaradt rétegsorok. Botanikai értékei többek között a fokozottan védett gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata) egyetlen budapesti élőhelye. A terület újonnan előkerült fészkelőfaja a holló (Corvus corax) egyike azon néhány hollópárnak, melyek a főváros területén szaporodnak.

Mocsáros természetvédelmi terület
(Határ út – Nádszál utca – Gladiátor utca által határolt terület)

Szabadon látogatható.
Budapest egyik utolsó vizes élőhelye, fűzesekkel, zsombékos és sásos növénytársulásokkal, és a rájuk jellemző állatvilággal. A területen költő szürke gém pár mellett, a területen átvonuló, táplálkozó fehér gólyákkal is lehet találkozni időnként. A védett terület értékeit a Mocsáros Egyesület tanösvénye mutatja be.

IV. kerület

Újpesti Homoktövis természetvédelmi terület
(Külső Váci út jobb oldalán, a Megyeri-híd pesti hídfője mellett, a közigazgatási határ mellett található terület)

Engedéllyel látogatható.
A homoktalajon kialakuló, rá jellemző speciális homoki növénytársulások utolsó budapesti hírmondója található itt. A terület „névadójának”, a homoktövisnek (Hippophae rhamnoides) egyetlen hazai természetes előfordulásaként tartják számon az élőhelyet. A homoki vegetáció sok jellemző faja szintén a védett területen tenyészik. A területet bemutató tanösvény jelenleg csak engedéllyel látogatható.

Palotai-sziget természetvédelmi terület
(Északi összekötő vasúti híd – Duna sor – Rév utca - Duna között található terület)

Szabadon látogatható.
A Duna partját egykor összefüggően kísérő ártéri puhafás galériaerdők fővárosi szakaszának egyik utolsó, és legtermészetesebb állapotban fennmaradt része képezi a védett területet. A fűz, nyár ligeterdőknek különösen gazdag az ízeltlábú faunája. Az idős fákból álló erdő jelentős tájképi értékkel is bír.

X. kerület

Felsőrákosi-rétek természetvédelmi terület
(Keresztúri út – Pesti határ út – Határmalom út által határolt terület)
Szabadon látogatható.

Mocsári nőszőfű a Felsőrákosi-réteken

 

A 164 hektáros tájegység az országos jelentőségű védett lápokkal együtt a Budai Tájvédelmi Körzet után a második legnagyobb védett terület Budapesten. A kiszáradó láprétekkel, rekettyés fűzlápokkal, síkvidéki égerligetekkel tagolt terület gazdag növény és madárvilággal rendelkezik.
 

XI. kerület

Budai Arborétum természetvédelmi terület
(1118 Villányi út 29-43. és a Ménesi út 43-45. és a Somlói út közötti terület)

Az egyetem nyitvatartási ideje alatt szabadon látogatható.
A botanikus kertben mintegy 1500 növényfaj, ill. -fajta, valamint ehhez kapcsolódóan gazdag madárvilág figyelhető meg. Tanösvény, és egyéb információs táblák kísérik végig a látogató útját.

Kőérberki szikes rét természetvédelmi terület
(Egérút – Poprádi út – Keserűvíz utca – Kétvölgy utca – Kőérberki út – Hosszúrét út között húzódó terület)

Engedéllyel látogatható.
A főváros környékének egyetlen szikes élőhelye, mely az itt található keserűvíz nyerő kutak, valamint a sérülékeny növényvilág védelme érdekében engedéllyel, szigorú feltételek mellett látogatható. Értékes növényfajai a sziki útifű (Plantago maritima) és a sziki őszirózsa (Tripolium pannonicum).

Rupp-hegy természetvédelmi terület
(Rupphegyi út – Rupphegyi köz – Ördögorom lejtő által határolt terület)

Szabadon látogatható.
Relatíve kis kiterjedése ellenére a Rupp-hegy páratlanul gazdag védett fajokban. Tipikus növénytársulása a molyhos tölgyes karsztbokorerdő. Közel 40 védett növényfaj, és ennél is több védett ízeltlábú és hüllőfaj él a területen. Féltett hüllőritkasága a fokozottan védett pannon gyík (Ablepharus kitaibelii). A hegy élővilágát és gazdag természeti értékeit tanösvény mutatja be.

XII. kerület

Ördögorom természetvédelmi terület
(Edvi Illés út északi és déli oldala)

Vörösbarna nőszőfű az Ördögormon

Szabadon látogatható.
A közel 18 hektárnyi területen a magyar flóra fajainak közel egyharmada, több mint 600 faj található meg, köztük 44 védett, mely közül 3 fokozottan védett. A kiemelkedő gazdagság egyrészt a dolomit alapkőzetnek, valamint a speciális észak-déli kitettséggel rendelkező felszínnek köszönhető. Az ízeltlábú faunán belül a lepkék képviselik a legnagyobb természetvédelmi értéket.

Kis-sváb-hegy természetvédelmi terület
(Gaál József út – Álom utca – Pethényi út által határolt terület)

Szabadon látogatható.
A védett terület zárvány jellege miatt kiemelten fontos a Kis-sváb-hegy megőrzése, mind a védett növényfajok, mind a tájkép védelme érdekében. Geológiai értékei közé tartoznak a felhagyott bányafalakban fellelhető különböző ősmaradványok. A védett területet tanösvény mentén lehet körbejárni.

Denevér úti gyepfolt természetvédelmi terület
(Denevér út keleti oldala és Fodor utca között található terület)

Szabadon látogatható.
A kis kiterjedésű védett terület különböző száraz gyeptársulásoknak, és karsztbokorerdő maradványoknak ad otthont. A rá jellemző védett növényfajok viszonylag nagy egyedszámmal képviseltetik magukat.

Fácános természetvédelmi terület
(Zugligeti út – Béla király út – Csermely lépcső – Csermely út által határolt terület)

Tulajdonos engedélyével látogatható.
A védett terület jelenleg a nagyközönség elől elzárt terület. Botanikai értékei közé tartozik az endemikus budai nyúlfarkfüves sziklagyeptársulás, melynek névadó faja a Budai-hegységben, valamint a Naszályon előforduló bennszülött védett növényfaj.

Csillagvölgy úti kert természetvédelmi terület
(Csillagvölgyi út 2.,4/a-g.)

Tulajdonos engedélyével látogatható.

Művész úti kert természetvédelmi terület
(Művész út 9-11.)

Tulajdonos engedélyével látogatható

Istenhegyi kert természetvédelmi terület
(Istenhegyi út 80.)

Tulajdonos engedélyével látogatható.

Hangya utcai fekete fenyő természeti emlék
(Hangya u. 24/b-c.)

Tulajdonos engedélyével látogatható, közterületről is megfigyelhető.

Lóránt úti korai juhar természeti emlék
(Lóránt út 18.)

Tulajdonos engedélyével látogatható.

Svájci úti bükk természeti emlék
(Svájci út 2.)

Tulajdonos engedélyével látogatható.

Eötvös úti kocsánytalan tölgy természeti emlék
(Eötvös út 17.)

Tulajdonos engedélyével látogatható, közterületről is megfigyelhető.

Ráth György utcai platán természeti emlék
(Ráth György utca 13.)

Tulajdonos engedélyével látogatható.

Mártonfa úti eperfa természeti emlék
(Mártonfa út 4.)

Tulajdonos engedélyével látogatható.

Felhő utcai mamutfenyő természeti emlék
(Felhő u. 17.)

Tulajdonos engedélyével látogatható, közterületről megtekinthető.

XIV. kerület

Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi terület
(Állatkerti körút 6-12.)

Belépő ellenében látogatható.
Az intézmény látogatási rendje szerint, belépő ellenében tekinthető meg az ország legnagyobb élőállat-gyűjteménye, mely egyben helyi jelentőségű védett természeti terület is.

XV. kerület

Turjános természetvédelmi terület
(Szilas-patak – Rákospalotai határút – közigazgatási határ között húzódó terület)

Szabadon látogatható.
A pesti síkság egykori tájképi világát őrzi a védett terület a rá jellemző fűz-nyár ligeterdőkkel, magassásosokkal.

XVI. kerület

Naplás-tó természetvédelmi terület
(Cinkotai út és a közigazgatási határ között, a Naplás út északi és déli oldalán fekvő terület)

Szabadon látogatható.
A tó és környéke a maga 166 hektáros kiterjedésével az egyik legnagyobb fővárosi védett terület. A Szilas-patak mentén húzódó kiszáradó kékperjés láprétek képviselik a terület botanikai értékeit. Az 1985 óta folyó madármegfigyelések eredményeképpen eddig 150 madárfajt figyeltek meg a madarászok, köztük több ritka fajt is. Fontos még kiemelni a területen élő mocsári teknős állományt. Horgászni napijegy vásárlása ellenében lehet.

XVII. kerület

Merzse-mocsár természetvédelmi terület
(Rákoskert vasútállomás – közigazgatási határ – Liszt Ferenc repülőtér közötti terület)

Szabadon látogatható.
Budapest utolsó nagy kiterjedésű mocsaras területe, melyet a Fővárosi Önkormányzat mesterséges vízutánpótlással, valamint egy élőhely-rekonstrukciós program beindításával igyekszik megóvni. A Naplás-tóhoz hasonlóan a Merzse-mocsár is a madarászok kedvelt megfigyelő helye. A vizes élőhelyen egy madármegfigyelő lesből zavaratlanul lehet megfigyelni a vízimadarak életét.

Péceli úti kert természetvédelmi terület
(Péceli út 206.)

Engedéllyel látogatható.
A magángyűjtemény közel 300 fás szárú növényt tartalmaz.

XXII. kerület

Tétényi-fennsík természetvédelmi terület
(Balatoni út – Kamaraerdei út és a közigazgatási határ között fekvő terület)

Szabadon látogatható.
A Tétényi-fennsíkot alkotó kőzetek közül leginkább domináns a szarmatakori mészkő. A sziklagyepek és sztyepprétek mellett sajnos egyre nagyobb területeket hódít el a galagonya. A védett terület megóvása érdekében a főváros, valamint civil szervezetek is aktív élőhelykezelési munkálatokat végeznek több évtizede. A védett értékek között fokozottan védett növény- és állatfajokat egyaránt megfigyelhetünk.

A fővárosban az egyik olyan védett természeti terület, amely Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület is egyben.

Kis-Háros-sziget természetvédelmi terület
(Duna, M0 hídtól délre fekvő sziget, megközelítése csak vízi járművön lehetséges)

Nem látogatható.
Az ártéri erdő érintetlensége, valamint az itt költő védett ragadozó madarak zavartalan fészkelése érdekében a védett terület nem látogatható.

A fővárosban az egyik olyan védett természeti terület, amely Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület is egyben.

XXIII. kerület

Soroksári Botanikus Kert természetvédelmi terület
(1238 Péteri major, M5-M0 autópálya kereszteződésétől északnyugatra fekvő terület)

Belépő ellenében látogatható.
A Budapesti Corvinus Egyetem által működtetett botanikus kert nemrégiben esett át fejlesztéseken. Ennek köszönhetően új tanösvény, valamint tanösvényfüzet várja a látogatókat, ezen felül szakvezetés is igényelhető. A telepített növények mellett természetes élőhelyek is fennmaradtak, kékperjés láprétek, szikes rétek formájában.

Munkánkról bővebben:

Természetvédelem Budapesten

Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat

Írott és íratlan szabályok védett természeti területeken

A fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területeket veszélyeztető tényezők

Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat elérhetőségei