Gazdasági referens

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Gazdasági Osztály
 
gazdasági referens 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1054 , Akadémia utca 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 19. pontja (Pénzügyi és számviteli feladatkör) 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Vezetői feladatok: gazdasági osztályvezető helyettesítése; gazdasági osztály részleges, operatív irányítása, munkaszervezése, ellenőrzése, visszacsatolás; költségvetési, pénzügyi és számviteli összefüggések bemutatása írásban és szóban Számviteli feladatok: beszámoló, költségvetési jelentés, mérlegjelentés összeállítása, egyeztetése; controlling feladatok ellátása; vezetői és egyéb adatszolgáltatások készítése. Költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos feladatok: közreműködés az éves költségvetés összeállításában; a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének figyelemmel kísérése; szabad, felhasználható előirányzat keretek folyamatos figyelemmel kísérése; az előirányzatok szükséges módosításának előkészítése. Kötelezettségvállalással és egyéb pénzügyekkel kapcsolatos feladatok: szerződések, megállapodások kezelése, nyilvántartása; kötelezettségvállalások formai követelmények szerinti ellenőrzése, előzetes pénzügyi fedezetvizsgálata, pénzügyi teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése; pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások kimutatása; kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos adatszolgáltatások összeállítása; gondoskodás az intézményi működéssel összefüggő szállítói számlák és egyéb kifizetésekre vonatkozó alapbizonylatok, vevői számlák pénzügyi teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; szállítói és vevői analitika összeállítása, egyeztetése. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
         Magyar állampolgárság,
         Cselekvőképesség,
         Büntetlen előélet,
         Egyetem, gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség, 
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
         mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon 
         költségvetési szervnél szerzett pénzügyi és költségvetési szakmai tapasztalat 
         Word, Excel felhasználói szintű ismerete 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Saldo Creator Budget rendszer használatában szerzett gyakorlat 
Elvárt kompetenciák: 
         szervezeti egység vezetési gyakorlat, 
         megbízhatóság, 
         pontos és gyors munkavégzés, 
         nagy teherbírás, 
         stressz tűrő képesség, 
         tárgyalástechnikai gyakorlat, 
         kiemelkedő szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata 
         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 4. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton a XV/12/22/2016 azonosító szám megjelölésével Nagy Dóra részére a Nagy.Dora@fori.hu E-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 22. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fori.hu honlapon szerezhet.