Fővárosi Rendészeti Kitüntetések

FŐVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT EMLÉKÉREM
DÍJ ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK
     
2006. DR. BENDE PÉTER tűzoltó vezérőrnagy A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság parancsnokaként Budapest tűz elleni védelmének irányításában betöltött sikeres vezetői tevékenységéért.
2006. BENDES GYŐZŐ határőr dandártábornok, határőrségi főtanácsos A Budapesti Határőr Igazgatóság vezetőjeként a közrend biztosítása érdekében folytatott hatékony szervezői tevékenysége elismeréseként.
2006. DR. DOBOZI JÓZSEF rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos A Rendészeti Biztonsági Szolgálat parancsnokaként a közbiztonság és a közrend fenntartásában való közreműködéséért.
2007.

 

DR. BARNA SÁNDOR
a Fővárosi Közterület-
felügyelet igazgatója

 

A főváros közbiztonsága és a rendészet érdekében végzett elméleti és gyakorlati munkássága elismeréseként.
2007. BRIEBER ISTVÁN tűzoltó ezredes A főváros tűz elleni védelmének biztosításában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.
2007 LADÁNYI SÁNDOR határőr ezredes A közrend biztosítása érdekében folytatott következetes vezetői tevékenysége elismeréseként.
2007. NEMES SÁNDOR rendőr ezredes A főváros lakosságának közbiztonsága érdekében huzamosabb idő óta kifejtett kiváló vezetői munkája elismeréseként.
2007. ZSOMBOR GYÖRGY a Budapesti Agglomerációs Polgárőr Szövetség volt elnöke A budapesti polgárőrség építéséért, szakmai fejlődéséért tett erőfeszítései elismeréseként.
     
DR. BARNA SÁNDOR EMLÉKÉREM – A FŐVÁROS
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK
     
2008. DR. ERDŐS ANTAL tűzoltó ezredes, tűzoltósági főtanácsos Budapest tűz elleni védelmének irányításában betöltött kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréseként.
2008.

 

SIMORA LÁSZLÓNÉ
a Fővárosi Közterület-
felügyelet osztályvezetője

 

A főváros közrendjének fenntartásában, igazgatásában betöltött szerepe elismeréseként.
2009. BODNÁR FERENC a Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület elnöke Önkéntes tűzoltóként, tűzmegelőzési területen végzett érdemes és eredményes munkássága elismeréseként.
2009. DR. CZIVA OSZKÁR tűzoltó ezredes, főosztályvezető A főváros tűzvédelme és a műszaki mentés területén végzett kiemelkedő és eredményes tevékenységéért.
2009. FRISCHNÉ DR. GÖBLYÖS ERIKA szakértő A Fővárosi Közgyűlés Városrendészeti Bizottsága szakértőjeként végzett kiváló és eredményes munkájáért.
2009.

 

KÉKES ANTAL FERENC
a Fővárosi Közterület-
felügyelet osztályvezetője

 

A Fővárosi Közterület-felügyelet Ellenőrzési Osztályának vezetőjeként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.
2009. DR. NYÁRI KATALIN KLÁRA a Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetségének elnöke A bűnmegelőzés és a Biztonságos Iskola Mozgalom területén kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.
2010. RADOVIC DUSÁN rendőr főhadnagy 2010. július 23-án, szolgálati kötelezettsége teljesítése során, tragikus körülmények közt bekövetkezett hősi halála emlékére.
2011. BENKOVICS ZOLTÁN polgári védelmi dandártábornok A főváros lakosságának biztonsága érdekében végzett kiemelkedő polgári védelmi tevékenysége elismeréseként.
2011. OSVÁT LÁSZLÓ MIHÁLY nyugállományú rendőrezredes A budapesti közbiztonság és közrend fenntartásában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.
2011. SERES LAJOS rendőr főtörzsőrmester A közlekedésrendészet területén végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréséül.
2011. DR. SKODA GABRIELLA osztályvezető ügyész, a Fővárosi Főügyészség szóvivője Az igazságszolgáltatás iránti közbizalom erősítéséért empátiával és humánummal végzett ügyészi, szóvivői tevékenységéért.
2011. DR. SZOKOLAI ZOLTÁN rendőr alezredes A bűnüldözés, bűnmegelőzés területén kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.
2012. DR. FAZEKAS GÉZA főügyészhelyettes, sajtószóvivő Kiemelkedő hivatástudattal végzett ügyészi, szóvivői tevékenységéért, a közvélemény naprakész, hiteles tájékoztatásáért.
2012.

 

MIKLÓS ISTVÁN
szolgálati
igazgatóhelyettes

 

A főváros lakossága közbiztonságáért hosszú éveken át végzett kiemelkedő és eredményes tevékenysége elismeréseként.
2012. VARGA FERENC tűzoltó ezredes, igazgató Budapest közbiztonsága, azon belül a főváros tűzvédelme területén végzett eredményes vezetői tevékenységéért.
2012. VÖRÖS GYÖRGY osztályvezető Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala osztályvezetőjeként hosszú ideje végzett kiemelkedő és eredményes tevékenysége elismeréseként.
2012. SÁGHI JENŐ csoportvezető A csepeli közbiztonság javításáért, a közterület-felügyeleti csoport újjászervezésében végzett áldozatos munkája elismeréseként.
2013. BARTUS SZILÁRD rendőr alezredes, a II. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya Zseblopási csoportjának vezetője Példaértékű szakmai munkájáért, a főváros lakosságának biztonságérzete növelése érdekében végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül.
2013. BÉRCZI LÁSZLÓ országos tűzoltósági főfelügyelő, tűzoltó dandártábornok Budapest főváros lakosságának biztonsága érdekében a főváros tűzvédelme és a műszaki mentés területén végzett kiemelkedő és eredményes tevékenysége elismeréseként.
2013. DR. MINYA MIHÁLY pénzügyőr ezredes, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság főigazgatója A főváros közrendjének javítása érdekében végzett hatékony és eredményes munkája elismeréséül, különös tekintettel a kábellopások és az illetéktelen közterület-használat visszaszorítása érdekében folytatott tevékenységére.
2013. MOLNÁR MIHÁLY a Fővárosi Önkormányzat Üzemeltetési Főosztály főosztályvezetője Budapest közbiztonsága és közrendje védelmében hosszú időn át betöltött szervező és koordináló szerepéért, kiemelkedő munkája elismeréseként.
2013.

 

PETROVSZKI JÁNOS
a Fővárosi Önkormányzat
Rendészeti Igazgatóság
közlekedési szolgálatvezetője

 

Magas szakmai színvonalon végzett példamutató munkájáért, amellyel hozzájárult a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság hatékony és eredményes működéséhez.
2014. KARDOS PÁL a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnöke A főváros közbiztonságáért hosszú időn át végzett kiemelkedő és eredményes tevékenysége elismeréseként.
2014. KOSSA GYÖRGY GÉZA tűzoltó dandártábornok, iparbiztonsági főfelügyelő Kiemelkedő közbiztonsági és iparbiztonsági tevékenységéért, hatékony szervező és koordináló munkája elismeréseként.
2014. DR. KUCZIK JÁNOS ZOLTÁN rendőr ezredes, Budapest Rendőrfőkapitányának rendészeti helyettese Budapest közbiztonságának fenntartásában és javításában végzett kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréséül.
2014. SZEGŐ LÁSZLÓ dandártábornok, a Köztársasági Elnöki Hivatal Honvédelmi Főosztályának főosztályvezetője A honvédelem és a rendvédelem területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.
2014.

NAGY MIKLÓS IMRE rendőr ezredes, a Készenléti Rendőrség rendészeti Igazgatóságának igazgatója

Kimagasló színvonalú és példaértékű szakmai munkája és elhivatottsága elismeréseként.
2015.
GORÓCZ LÁSZLÓNÉ a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság szolgálatvezetője
Elkötelezett hivatástudatáért, a főváros közrendjének és köztisztaságának megóvása érdekében végzett magas színvonalú munkájáért.
 
2015.
TUTKOVITS JÓZSEF a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közterületi főfelügyelője 
A főváros közterületi rendje, biztonsága és tisztasága megőrzése érdekében végzett magas szintű szakmai munkája elismeréseként.
2015.
FÁBIÁN GYULA nyugalmazott közterület-felügyelet-vezető 
A főváros közbiztonságának fenntartása és javítása érdekében évtizedeken át végzett elkötelezett szakmai tevékenységéért, a XIII. Kerületi Közterület-felügyelet szervezeti kialakításáért.
2015.
SZILÁGYI SÁNDOR osztályvezető, rendőr alezredes
A budapesti – kiemelten a csepeli – polgárok biztonsága érdekében végzett példaértékű, alázatos és elhivatott szolgálatáért
2015.
DR. VARSÁNYI PÉTER igazgató
A Fővárosi Közterület-felügyelet volt vezetőjeként Budapest közterületi rendje, biztonsága és tisztasága megőrzése érdekében végzett áldozatos munkájáért.
2016.

 

BAJÁRI CSABA LÁSZLÓ 
szolgálatvezető

 

A főváros közrendjéért, közbiztonságáért 10 éve végzett kimagasló és lelkiismeretes középvezetői munkájáért.
2016.

 

KOVÁCS LAJOS 
közterület-felügyelő

 

A főváros közrendjéért, közbiztonságáért 33 éve végzett kimagasló és lelkiismeretes munkájáért. 
2016.

MENYHÉRT TAMÁS
tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok

Újbuda tűzvédelme biztosításában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.
2016. DR. PAÁL PÉTER GYÖRGY
rendőr ezredes, a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányságának vezetője
A főváros közbiztonságának fenntartása és javítása érdekében végzett elkötelezett szakmai tevékenységéért.
2016. RUSZÓ LÁSZLÓ
rendőr alezredes, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője
A baleset-megelőzés területén és a főváros közlekedésbiztonságáért végzett kimagasló munkájának elismeréseként.
2017.

GALGÓCZ DEÁK ANTAL tűzoltó alezredes, tűzoltósági tanácsos, a XXI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

A fővárosi lakosság védelmének 26 évnyi áldozatos szolgálatáért, példaértékű hivatástudatáért, következetes vezetői munkájáért.

2017.

HERMANN GÁBOR, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság szolgálati igazgatóhelyettese

A főváros közrendje és közbiztonsága terén végzett kiemelkedő szervező és koordináló szerepéért, a szolgálat iránti elkötelezettségéért.

2017.

SZARKA CSABA ezredes, Budapest Főváros Védelmi Bizottságának titkára

A főváros lakosságának védelme érdekében kifejtett önzetlen tevékenysége elismeréseként.

2018.

Fábián-Brocskó Márta, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet vezetője, közbiztonsági referens

a főváros, különösen a XIII. kerület közbiztonságának fenntartása és javítása érdekében végzett elkötelezett szakmai tevékenységéért.

2018.

Káli Sándor rendőr őrnagy, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának megbízott vezetője

a Főváros közbiztonsága érdekében humánigazgatási területen végzett munkája, különösen az állomány megtartása, illetve a rendőri utánpótlás területén és a toborzási tevékenységben elért eredményei elismeréseként.

2018.

Sonjic László rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztálya vezetője

a Főváros közbiztonságának fenntartása érdekében bűnügyi szakterületen végzett kimagasló vezetői munkájáért.

2018.

SZABÓ OTTÓ, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Ügyeleti és Irányító Központjának szolgálatvezetője

a Főváros közterületi rendje, biztonsága és tisztasága megőrzésének szolgálatában eltöltött több mint két évtizedes munkája elismeréseként.

2018.

Székely Péter Csaba Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata közbiztonsági referense

a XVIII. kerület közbiztonságának javítása érdekében, valamint katasztrófavédelmi területen végzett kiemelkedő munkájáért.

2019.

Bakó Imre rendőr alezredes

a főváros közrendjéért, közbiztonságáért végzett kimagasló és lelkiismeretes munkájáért.

2019.

Balotai Attila rendőr alezredes

a főváros közrendjéért, közbiztonságáért végzett kimagasló és lelkiismeretes munkájáért.
2019.

Wieszt Ferenc rendőr alezredes

a főváros közrendjéért, közbiztonságáért végzett kimagasló és lelkiismeretes munkájáért.
2019.

DIÓS DÁVID, a FÖRI osztályvezetője

a főváros közrendjéért, közbiztonságáért végzett kimagasló és lelkiismeretes munkájáért.
     
     
FŐVÁROSÉRT EMLÉKZÁSZLÓ DÍJ
ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK
     
2006. FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET A fővárosi és a hazai büntetés-végrehajtásban betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.
2007. RENDŐRTISZTI FŐISKOLA A rendészeti szakemberek felkészítésében betöltött meghatározó szerepe elismeréseként.
2008. MAGYAR HONVÉDSÉG I. HONVÉD TŰZSZERÉSZ ÉS HADIHAJÓS ZÁSZLÓALJ Budapest területének tűzszerészeti mentesítéséért, a főváros lakosságának érdekében több évtizede kifejtett kimagasló tevékenységéért.
2009. BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN A fővárosi és a hazai büntetés-végrehajtásban betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.
2010. MAGYAR HONVÉDSÉG TÁMOGATÓ DANDÁR Az állami és fővárosi rendezvények során nyújtott díszelgő és zenei kiszolgálás, valamint az árvízvédelem területén kifejtett tevékenysége elismeréseként.
2011. BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A közbiztonság terén évtizedek óta tanúsított erőfeszítései, valamint az európai uniós elnökség alatt végzett magas szintű szervezőtevékenysége elismeréseként.
2012. - -
2013.

 

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI
IGAZGATÓSÁG

 

Budapest közbiztonságának és közrendjének védelme, biztosítása területén betöltött meghatározó szerepéért.
2014. TERRORELHÁRÍTÁSI KÖZPONT A főváros lakosságának biztonságához és védelméhez szilárd garanciát jelentő, magas szakmai színvonalon nyújtott szolgálata elismeréseként.
2015.
KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
A főváros közterületeinek rendeltetésszerű használata érdekében végzett áldozatos munkájáért, valamint a kiemelt rendezvények, sportesemények biztonságos lebonyolításában való közreműködéséért.
2016. FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A főváros lakosságának védelme érdekében, a veszélyhelyzetek megelőzésében és a károk felszámolásában magas szakmai színvonalon nyújtott szolgálata elismeréseként.

2017.

A BRFK VIII. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

A közbiztonság terén végzett kimagasló munkájáért, a lakosság biztonságához és biztonságérzetéhez nyújtott szolgálata elismeréseként.

2018.

RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT

Budapest természetvédelmi értékeinek védelme, biztonsága érdekében nyújtott példaértékű tevékenysége elismeréseként.

2019.

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

Budapest közbiztonságának és közrendjének védelme, biztosítása területén betöltött meghatározó szerepéért.