Természetvédelmi őrszolgálat

Jelentkezz most! Közösségi szolgálat diákoknak/iskoláknak

A fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek védelme, kezelése és őrzése érdekében Budapest Főváros Közgyűlése létrehozta a Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálatot. Ez a döntés úttörő kezdeményezés volt Magyarországon. Bár a természet védelméről szóló törvény több mint 15 éve lehetőséget ad a települési önkormányzatoknak természetvédelmi őrszolgálat működtetésére, ezzel a jogával mostanáig csak a Fővárosi Önkormányzat élt. A jogszabályi változások lehetővé tették, hogy a 2013. július elsejével létrejövő – korábban Budapest Főváros Közterület-felügyelete nevet viselő – Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságon belül, annak feladatkörét kibővítve folytassa munkáját az őrszolgálat.

Beszámoló a Természetvédelmi Őrszolgálat 2015. évi tevékenységéről
 

Munkánkról bővebben:

Természetvédelem Budapesten

Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat

Helyi jelentőségű védett természetvédelmi területek Budapesten

Helyi jelentőségű védett területek térképe

Írott és íratlan szabályok védett természeti területeken

A fővárosi helyi jelentőségű védett természeti
területeket veszélyeztető tényezők

Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat elérhetőségei

Jogszabályok
 

Tekintse meg munkánkat képekben is:

https://fori.hu/munkaban-a-termeszetvedelmi-orszolgalat

Budapest természeti adottságait tekintve Európa egyik legrangosabb fővárosa.
Az egyedülálló gazdagságot mutatja, hogy a főváros 525 négyzetkilométeres nagyságú területének mintegy 6 százaléka országos jelentőségű védett természeti terület. Az országos oltalom alatt álló területek természetvédelmi kezelését, őrzését Budapesten a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el. Budapest Főváros Közgyűlése vonatkozó döntésével közel 750 hektár területet emelt védetté a fővárosban. Ezekért a Fővárosi Önkormányzat a felelős.

A Főváros természetvédelmében minőségi előrelépést jelent a hivatásos, természetvédelmi szakemberekből álló őrszolgálat felállítása. Különböző jogosítványaik révén képesek hatékonyan fellépni a védett területeken a – sajnos - nagy számban előforduló természetvédelmi szabálysértések ellen. Őrzési feladataikon túlmenően – biológiai ismereteik és kiváló helyismeretük révén – a természetvédelmi őrszolgálat tagjai részt vesznek a védett területek természetvédelmi célú kezelésében, helyreállításában is. A természetvédelmi őr a hatósági és engedélyezési eljárásokban szakmai javaslattevőként működik közre, valamint új területek védetté nyilvánítási folyamatában is aktívan szerepe van.

Az önkormányzati természetvédelmi őr egyenruhát viselő, intézkedésre jogosult hivatalos személy, aki többek között igazoltathat, helyszíni bírságot szabhat ki, valamint feljelentést kezdeményezhet. Jogosultságait az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény biztosítja.

A természetvédelmi őrszolgálat komplex feladatellátása révén – őrzés, természetvédelmi kezelés, szakmai javaslattevés, kapcsolattartás társhatóságokkal, gazdálkodókkal és civil szervezetekkel – meghatározó szerepet tölt be a Főváros természetvédelmében. A természetvédelmi célkitűzések érvényre juttatásával erdők, rétek, vizes élőhelyek természetes, természetközeli állapotát tartják fenn, ennek eredményeképpen mind a jelen, mind a jövő generációk számára olyan természeti kincseket őriznek meg, melyek tudományos, esztétikai és biológiai értéke felbecsülhetetlen.

A Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat munkájával, a fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos bővebb információk, fotók megtekinthetőek a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság honlapján (www.fori.hu).

Kérjük, hogy amennyiben a fővárosi védett természeti területek állapotát, az ott található természeti értékeket veszélyeztető cselekményt észlelnek, hívják a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság ügyeleti szolgálatát. A Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ telefonszáma +36-1-301-7500. A fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos egyéb észrevételről, vagy felmerülő kérdésről a termeszetvedelem@fori.hu e-mail címre írhatnak.

Az Őrszolgálat Facebook oldalát IDE kattintva érheti el, ahol folyamatosan frissülő információkat olvashat munkánkról, valamint Budapest természetvédelméről.

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Sajtószolgálat