Beszámoló a Természetvédelmi Őrszolgálat 2015. évi tevékenységéről

Budapest természeti értékekben európai szinten is kiemelkedő, számos fokozottan védett növény- és állatfaj, valamint élettelen természeti érték lelőhelye. Ezeknek megóvását, őrzését, kezelését, bemutatását 2013. július óta a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata látja el.

Hazánkban elsőként működő önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatát fővárosunk speciális természetvédelmi adottságai nehéz feladat elé állították. Szükségessé vált egy olyan rendszert kidolgozni, mely optimalizálja és követhetővé teszi a járőrtevékenységet az illetékességi területeken.  Rendészeti és természetvédelmi szempontok alapján csoportosítottuk a területeket I., II, és III. kategóriás övezetekre.


 

I. kategóriás területek

II. kategóriás területek

III. kategóriás területek

kiterjedés (ha)

622

146

77

terület ellenőrzése (óra)

1338

404

26

kategóriák ellenőrzése %-ban

82,4%

16%

1,6%

átlagos ellenőrzések egy védett területre bontva

133,8 ó/év, 11,15 ó/hó, 2,7 ó/hét

 

40,4 ó/év, 3,36 ó/hó, 0.84 ó/hét

 

2,6 ó/év

 

visszatérés gyakorisága

2-3 naponta

6-7 naponta

3-4 havonta

Egyszerűsített statisztikai összefoglaló a Természetvédelmi Őrszolgálat szolgálatellátásával kapcsolatban 2015. évre vonatkozóan.
 
 
Az optimális területellenőrzést lehetővé téve a szolgálatot járőrútvonalak mentél haladva történik a védett területek ellenőrzése.
 
 
A Természetvédelmi Őrszolgálat (továbbiakban: Őrszolgálat) februártól 2 új fővel bővült és így 6 természetvédelmi őrrel látta el szolgálatát. 
 
Őrszolgálatunk a tavalyi év egészében összesen 1624 órát töltött járőrözéssel, melynek 82,4%-át I. kategóriás területen, 16%-át II. kategóriás területen, 1,6%-át pedig III. kategóriás területen végeztük. Összesen 394 sikeres intézkedést folytattunk le, valamennyit kényszerítő eszköz alkalmazása nélkül, illetve panasz sem érkezett az intézkedésekkel kapcsolatban.
 
A Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztályával (továbbiakban: Főosztály) történő szoros együttműködésnek köszönhetően idén több jelentős előrelépést sikerült elérni a védett területek állapotát illetően. Az Őrszolgálat közreműködésével az FKF több védett területen is nagyszabású szemétszedést hajtott végre a Főosztály megbízásából, így egyes védett területeket mentesítettünk a több évtizedes hulladéktól. A Főosztályon folyamatban levő egyéb közigazgatási ügyekben Őrszolgálatunk rendszeresen nyújt szakmai segítséget.
 
A tavalyi évben kiemelt közös szolgálatot láttunk el közterület-felügyelőkkel, polgári természetőrökkel, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársaival és a védett területek által érintett kerületek körzeti megbízott rendőreivel, összesen 73 alkalommal.
 
A Tanösvény program keretében idén 565 diákot fogadtunk a tavaszi és az őszi időszakban. Ezen kívül a Corvinus Egyetemen tanuló tájépítész hallgatóknak tartott előadást az Őrszolgálat a Főváros gyakorlati természetvédelméről, továbbá terepgyakorlat megtartására is sor került.
 
Idén – több esetben már visszatérő szereplőként – részt vettünk az Állategészségügyi Szolgálat valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság rendezvényén, illetve több kerületi szervezésű környezetvédelmi napon, valamint a Magyar Madártani Egyesület által szervezett eseményeken.