Bemutatkozás

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Budapest Főváros Közgyűlése irányítása alá tartozó közigazgatási szervezet. Önálló jogi személy, tevékenységének jellege alapján közhatalmi költségvetési szerv, feladatellátáshoz gyakorolt funkciói alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Történetünk

Az önkormányzati közterület-felügyeleti rendszer első intézménye, a Budapest Főváros Közterület-felügyeletének története a rendszerváltás előtti időre, 1978-ra nyúlik vissza. Az akkori Fővárosi Tanács ebben az időszakban fogadta el „Budapest rendjének és tisztaságának” javítására kidolgozott feladattervét, és ekkor merült fel először egy közterületi ellenőrző szerv felállításának gondolata. Ennek eredményeként 1983 januárjában a Minisztertanács megalkotta a Fővárosi Közterület-felügyeletről szóló rendeletét, ezzel megnyílt az út az első felügyelet felállításához. A Budapest Főváros Közterület-felügyeletének jogelőd intézménye, a Fővárosi Közterület-felügyelet 1983. február 1-jén jött létre, és ötvenfős engedélyezett létszámmal megkezdte a munkáját.

A szervezet ezt követően mind struktúrájában, mind feladataiban, létszámában dinamikusan fejlődött. Egyre nagyobb szerepet vállalt a főváros közrendjének, köztisztaságának, közbiztonságának megteremtésében, az egyik legjelentősebb, új feladatként pedig megjelent a főváros területén lévő kóbor és elhullott állatok befogása, összegyűjtése, mivel a Felügyelet szervezetébe integrálódott az Állategészségügyi Szolgálat. A sokasodó feladatok és hatáskörök szükségessé tették, hogy a szervezet jogállása magasabb szintű jogszabályban, törvényben legyen lefektetve, így az Országgyűlés megalkotta a Közterület-felügyeletről szóló törvényt, továbbá, 2000. január 1-jétől a közterület-felügyelők köztisztviselői státuszba kerültek.

De miért is jelentős a Felügyelet életében az elmúlt negyedszázad? Elsősorban azért, mert bizonyította egy, a közterületi rend, a köztisztaság és számos más közrendészeti hatósági feladat ellátására hivatott sajátos önkormányzati szervezet létjogosultságát. Egy olyan szervezetét, amely képes volt hatékonyan betölteni azt az űrt, amely a mindennapokban felmerülő – elsősorban a közterület rendjét, annak élhetőségét, biztonságát, a zavartalan, rendeltetésszerű használatát érintő – lakossági igények és az állami rendvédelem által ebben vállalható beavatkozások között keletkezett.
Szervezetünk Budapest Főváros Közgyűlésének döntése értelmében 2013. július elsejétől - kibővült tevékenységi körrel - a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság elnevezést kapta. 

A jelenleg kb. 400 fős szervezet a Fővárosi Önkormányzat kezelésében/tulajdonában lévő közterületeken, jellemzően főútvonalakon rendelkezik illetékességgel. Feladatai közé tartozik a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásában, szerződésszerű használatának ellenőrzésében való részvétel, a kék- és sárga lámpás járműelszállítási tevékenység, mely a közérdekű feladatellátás során Budapest területén közúti, vagy közösségi közlekedést akadályozó, vagy egyéb szabálytalanul parkoló személygépjárművek elszállítását végzi, a közterületeken folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének az ellenőrzése, a lakosságot leginkább irritáló közterületi jogsértések megelőzése, megakadályozása, megszűntetése.

Mára a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság kiterjedt intézkedési jogkörével Budapest közrendjének, köztisztaságának megőrzésében az egyik legfontosabb szereplő.