Személyügyi előadó

Személyügyi előadó állás FORI

 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Humánszolgálati Osztály

személyügyi előadó

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1054, Akadémia utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 23. pontja (Humánpolitikai feladatkör)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti jogviszony keletkezésével, fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos munkáltatói döntések előkészítése; az Igazgatóság igazgatója és helyettesei számára a személyzeti adatszolgáltatás biztosítása, az adatvédelmi jogszabályok, a Kttv. és az Mt. által meghatározott keretek között; a foglalkoztatottak személyi anyagainak kezelése; a személyzeti nyilvántartás vezetése; a foglalkoztatással összefüggő jelentések, tájékoztatások előkészítése; a köztisztviselők teljesítményértékelésével, minősítésével, valamint az ügykezelők munkájának értékelésével kapcsolatos feladatok szervezése; az Igazgatóság állománytáblájának jogszerű és szakszerű, pontos vezetése; beérkező önéletrajzok, jelentkezések nyilvántartása, megválaszolása; a Magyar Államkincstár felé a szakterületet érintő ügyekben kapcsolattartás és adatközlés; közreműködés munkajogi és közszolgálati jogviszonnyal összefüggő eljárásokban; a munkaterülethez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása; adatszolgáltatások, statisztikák készítése

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban személy- és munkaügyi területen szerzett szakmai tapasztalat
 • KIRA program ismerete
 • JDolBer személyügyi nyilvántartó program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes önéletrajz.
  Letölthető: https://fori.hu/allasajanlat
 • Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679.sz.red.6. cikk 1.) bek. a) pont alapján, a "Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez" c. kézzel aláírt nyomtatvány elektronikus úton a pályázathoz csatoltan. Az adatkezelési tájékoztató a https://fori.hu/allasajanlat oldalon "Adatkezelési tájékoztató önéletrajzok, álláspályázatok kezelésére vonatkozóan" c. dokumentumban ismerhető meg.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a "XV/67/1/2021 személyügyi előadó" tárgy megjelöléssel Izbéki Gyöngyi részére részére az Izbeki.Gyongyi@fori.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 20.