Gazdasági osztályvezető

gazdasagi-osztalyvezeto

 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Gazdasági Osztály

gatdasági osztályvezető

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1054, Akadémia utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 20. pont (Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Rendészeti Igazgatóság Gazdasági Osztályának vezetése; a Gazdasági Osztály tevékenyégével kapcsolatos tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési és érékelése feladatok ellátása; a Gazdasági Osztály feladatinak végrehajtásához legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, a beosztott foglalkoztatottak feladatainak meghatározása, összehangolása, a végrehajtás ellenőrzése; a Rendészeti Igazgatóság célkitűzéseinek és feladatinak érvényesítése az osztály vonatkozásában; az Igazgatóság egyéb szakmai területeinek vezetőivel való együttműködés a szakmai felelőssel való, szükség szerinti egyeztetés alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdésének való megfelelés,
 • Költségvetési szervnél szerzett pénzügyi és költségvetési szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Legalább 5 év vezetői tapasztalat 

Elvárt kompetenciák: 

 • szervezeti egység vezetési gyakorlat, 
 • megbízhatóság, 
 • pontos és gyors munkavégzés, 
 • nagy teherbírás, stressztűrő képesség, 
 • tárgyalástechnikai gyakorlat, 
 • kiemelkedő szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Forras Dot.Net rendszer használatában szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata 
 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 09. 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a XV/79/1/2022 iktatószám szám megjelölésével dr. Miklós Anett szervezési igazgatóhelyettes részére a miklos.anett@fori.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 10. 01.