A Természetvédelmi Őrszolgálat bemutatása

A fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek védelme és őrzése érdekében Budapest Főváros Közgyűlése döntött a Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat felállításáról, amely 2012. január 1-vel állt fel három önkormányzati természetvédelmi őrrel. 2013. július 1-től Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata néven folytatja munkáját immáron négy természetvédelmi őr.

A természetvédelmi őrök feladatai, és jogosultságai

A természetvédelmi őrszolgálat munkatársai végzik a fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területek őrzését, valamint különböző természetvédelmi kezelői feladatokat is ellátnak.

Az önkormányzati természetvédelmi őr munkavégzését meghatározó jogszabályok:

A 9/2000 KöM. rendelet 2. § (3) bekezdése értelmében: „Az önkormányzati természetvédelmi őr a munkáltató települési önkormányzat illetékességi területén fekvő helyi jelentőségű védett természeti területen külön jogszabályban meghatározott egyes szabálysértési hatósági, valamint az őrszolgálattal összefüggő természetvédelmi kezelési feladatokat lát el.” A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 36. § (2) bekezdése alapján „természetvédelmi kezelésnek minősülnek a védett természeti terület felmérése, nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása és helyreállítása érdekében végzett tevékenységek.”

A jogszabályi levezetésből érzékelhető, hogy a természetvédelmi őr feladatköre igen széleskörű, a konkrét őrzési feladatok annak egy részét képezik. A védett területek tulajdonviszonyai, természeti és egyéb sajátosságai határozzák meg, hogy egy természetvédelmi őrnek mely kezelői feladatokkal kell elsősorban foglalkoznia.

Természetkímélő kaszálási módszer ellenőrzése a Kőérberki szikes-rét természetvédelmi területen

A védett értékek megőrzése érdekében különböző hatóságokkal, gazdálkodó és civil szervezettel tartanak fenn kapcsolatot a természetvédelmi őrök. Az együttműködés keretében igyekeznek olyan körülményeket megteremteni, melyek biztosítják a természetvédelmi területek megóvását, és ezzel párhuzamosan kielégítik a lakosságnak a zöldterületekhez kapcsolódó rekreációs igényeit. Az őrszolgálat tagjai a természetvédelmi hatóság munkáját szakmai oldalról segítik, valamint közreműködnek a védetté nyilvánítási eljárás folyamán is. Ezen túlmenően részt vesznek a védett területek bemutatásában, természetvédelmi szakmai és önkéntes programok lebonyolításában.

Az önkormányzati természetvédelmi őr egyenruhával ellátott, intézkedésre jogosult hivatalos és hatósági személy, aki többek között jogosult igazoltatásra, helyszíni bírság kiszabására, intézkedésre valamint eljárás megindítására. Jogosultságait az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény biztosítja.

Munkánkról bővebben:

Természetvédelem Budapesten

Helyi jelentőségű védett természetvédelmi területek Budapesten

Írott és íratlan szabályok védett természeti területeken

A fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területeket veszélyeztető tényezők

Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat elérhetőségei