A fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területeket veszélyeztető tényezők

A fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területek speciális helyzetükből adódóan különféle veszélyforrásoknak vannak kitéve. A veszélyeztető tényezők sokféleségéből adódóan megóvásuk is eltérő lépéseket kíván. A Természetvédelmi Őrszolgálat feladata többek között, hogy a lakosságnak a természetvédelem iránti elkötelezettségét növelje, ezzel is elősegítve a környezettudatos gondolkodásmód kialakítását. Az alább felsorolt veszélyeztető források nagy része kiküszöbölhető lenne a lakosság környezettudatos magatartásának erősítésével.

Veszélyeztető tényezők, gyakori szabálysértések védett természeti területen

· építési törmelék, zöldhulladék, egyéb hulladék és szemét elhelyezése
 
Autóbontási hulladék a Palotai-szigeten
 
· illegális tűzrakóhelyek kialakítása, illegális tűzgyújtás
 
Illegális tűzrakóhely a Róka-hegyi-bánya területén
 
· kábelégetés
· járművel való engedély nélküli behajtás (személygépjármű, motorkerékpár, quad, kerékpár)
 
Illegális behajtás eredménye a Tétényi-fennsíkon
 
· engedély nélküli rendezvények megtartása
· természetvédelmi hatósági táblák, tanösvénytáblák, padok, kukák rongálása
· illegális fakivágás, falopás
· technikai sportok folytatása (terepkerékpározás, motorozás, quadozás, lovaglás)
· a kijelölt tanösvényekről és turistautakról való letérés, értékes élőhelyek károsítása taposással
· nagy mennyiségben történő növénygyűjtés (dekorációs célra, virágkötészeti célokra stb.)
· engedély nélküli sziklamászás (Róka-hegyi bánya területén)
· beépítés, elkerítés, talaj lefedése
· nem természetvédelmi célú használat (komposztálók, kertvégi pihenőhelyek, parkolóhelyek kialakítása)
 
Kérjük, amennyiben a fenti cselekmények valamelyikét észleli a fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területek valamelyikén tegyen bejelentést a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága Fővárosi Ügyeleti és Információs Központján a
 
06-1-301-7500
 
telefonszámon.