Szolgálati igazgatóhelyettes

A szolgálati igazgatóhelyettes vezető munkakörű, az Igazgatóság igazgatójának közvetlen irányítása alá tartozó, osztályvezető jogállású köztisztviselő. Az igazgató és a szervezési igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén helyettesíti az igazgatót.

A szolgálati igazgatóhelyettest akadályoztatása esetén külső kiadmányozás tekintetében a szervezési igazgatóhelyettes, belső kiadmányozás és szakmai döntések tekintetében a szolgálati igazgatási és ügyviteli osztályvezető helyettesíti.

Feladata:

 • az alárendelt szervezeti egységek tevékenységének irányítása és felügyelete;
   
 • a közterület-felügyelői állomány vezénylésének, feladatellátásának optimalizálása;
   
 • a szolgálati okmányok tartalmi karbantartása;
   
 • kapcsolattartás az együttműködő társszervekkel;
   
 • az Igazgatóság és a rendvédelmi, társadalmi és civil szervezetek közötti együttműködés szervezése és koordinálása;
   
 • a szakmai feladatok végrehajtását követően a tapasztalatok összegzése, elemzése és a levont következtetések alapján javaslatok kidolgozása.

Hatásköre:

 • a hatásköri listában meghatározott munkáltatói jogok gyakorlása a közvetlen irányítási körébe tartozó foglalkoztatottak felett;
   
 • a kiadmányozási jogkör gyakorlása a hatáskörébe rendelt ügyekben;
   
 • a közterületi szolgálati feladatok tartalmára, tervezésére, szervezésére, és a végrehajtás rendjére vonatkozóan a végrehajtás koordinálása, valamint egyedi szolgálatellátási feladatok meghatározásában a törvényes kereteken belül utasítási jogkörrel rendelkezik;
   
 • az együttműködési megállapodásokból fakadó, a közterületi szolgálatokat érintő feladatok meghatározása;
   
 • a közterületi szolgálatok állományába tartozók szakmai képzési, továbbképzési követelményeinek meghatározása;
   
 • a közterületi és az igazgatási szervezeti egységek tevékenységét meghatározó belső szabályozások kiadásának kezdeményezése;
   
 • az irányítási körébe tartozók beszámoltatása, tevékenységük értékelése;
   
 • fegyelmi és/vagy kártérítési eljárás kezdeményezése, jutalmazási, kitüntetési javaslatok előkészítése és felterjesztése;
   
 • a közterületi intézkedések dokumentumainak rendszerezése, kezelése.

Felelős:

 • az irányítási körébe tartozó szervezeti egységek jog- és szakszerű irányításáért;
   
 • a feladatkörébe tartozó ügyekben hozott döntések törvényességéért, azok pontos, időben történő végrehajtásáért.