Szerződés-előkészítési, jogi előadó

szerződés előkészítési jogi előadó

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Vezetői Támogató Osztály

szerződés-előkészítési, jogi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 , Akadémia utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 22. pont (Jogi és perképviseleti feladatkör)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- szerződés előkészítő tárgyalásokon részvétel; - szerződések előkészítésével, aláírásával kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása; - szabályzatok készítése, aktualizálása, deregulációban részvétel; - szabályzatok véleményezése; - GDPR, informatikai biztonsági, jogi feladatokban részvétel; - jogi vélemények készítése; - egyedi jogi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, jogi végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         előnyt jelent a polgári jogi területen, szerződések előkészítésében szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         pontos, precíz munkavégzés

•         nagyfokú önállóság

•         jó problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

•         Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a XV/55/1/2020 iktatószámra hivatkozva Varga Attila részére a Varga.Attila@fori.hu e-mail címre oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 7.