Önkormányzati természetvédelmi őr

termeszetor

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálat

ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETVÉDELMI ŐR

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, FÖRI illetékességi területe, .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 26. pont (Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közreműködik a vezetője által meghatározottak szerint a fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területek őrzésében, ellenőrzi a természetvédelmi követelmények betartását, gondoskodik a védett természeti értékek megóvásáról. Intézkedik, vagy intézkedést kezdeményez a feladatellátásával összefüggő jogellenes cselekmény észlelésekor. Szükség esetén részt vesz a védett természeti területek természetvédelmi kezelési feladataiban. Az őrszolgálat által szervezett környezeti nevelési programokat koordinálja, továbbá képviseli az Igazgatóságot külső helyszíneken lebonyolítandó rendezvényeken.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Magyar állampolgárság,
         Cselekvőképesség,
         Büntetlen előélet,
         Egyetem, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi

szakképzettség,
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
         B kategóriás jogosítvány,
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Természetvédelmi igazgatási feladatokban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
         Rendészeti igazgatási feladatokban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
         Térinformatikai szoftverek ismerete (QGIS, ArcGIS)
         Botanikai és/vagy zoológiai fajismeret
         A természetvédelem terén korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat
         Erdészeti, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, vadászati, halászati ismeretek, rendészeti szakterülete
         Alapszintű jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában
         Térinformatikai ismeretek
         Terepjáró vezetési gyakorlat
         Pedagógiai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
         Megbízhatóság,
         Önálló munkavégzés,
         Nagy teherbírás, stressztűrő képesség,
         Kiváló szintű kommunikációs készség,
         Jó fizikai állóképesség,
         Határozott fellépés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
         A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz
         Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679.sz.red.6.cikk 1.)bek.a)pont alapján.
         Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. október 14. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a XV/51/1/2019 azonosító szám megjelölésével Izbéki Gyöngyi részére a Izbeki.Gyongyi@fori.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok érvényességének, valamint munkaköri szakmai alkalmasságának vizsgálata. A munkáltató csak a pályázatok vizsgálata során kiválasztott pályázókat hívja be személyes meghallgatásra. A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl, vagy hiányosan beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 11.