Oktatási referens

oktatasi referens

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

oktatási referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 , Akadémia utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

17. Oktatási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság szervezésében induló közterület-felügyelő OKJ-s képzések előkészítése, szervezése. Kapcsolattartás a képzésben résztvevőkkel, oktatókkal, hivatalos szervekkel. Képzési dokumentáció vezetése, illetve azok ellenőrzése. Komplex szakmai vizsgák szakszerű lebonyolítása. Oktatási/képzési anyagok és segédanyagok elkészítése és továbbfejlesztése. Intézményen belüli képzési igények, egyéni és szervezeti szükségletek felmérése. Belső szakmai képzések, egyéni és csoportos képzési és fejlesztési programok, tréningek megtervezése, előkészítése, szervezése, koordinálása, ütemezése. Képzések, szakmai megbeszélések, ülések, bemutatók és konferenciák lebonyolításában való közreműködés. Jelentések készítése és javaslatok előterjesztése az oktatási módszerek és egyéb kérdések lehetséges változtatásait és fejlesztéseit illetően. Az oktatás, képzés minőségének és hatékonyságának figyelemmel kisérése, mérése és folyamatos értékelése, valamint a képzési célok, módszerek és az elérni kívánt eredmények felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása. Részvétel a köztisztviselők kötelező éves továbbképzési tervének összeállításában (Probono), azok folyamatos ellenőrzésében. Tanulmányi szerződések előkészítése, figyelemmel kísérése, a szükséges iratok, igazolások bekérése. Ügykezelői alapvizsgával, valamint közigazgatási alap- és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátása. Segédfelügyelői és rendészeti vizsgák esedékességének figyelemmel kísérése, képzésre és vizsgára történő jelentkezések lebonyolítása. Belföldi kiküldetéssel kapcsolatos ügyintézések.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Főiskola, /egyetem, felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Oktatásszervezői területen szerzett szakmai tapasztalat

         Közszolgálati területen szerzett oktatási, képzési gyakorlat

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Elvárt kompetenciák:

         Kiváló szintű szóbeli kommunikáció,

         Kiváló szintű szervező és kezdeményezőkészség,

         Önálló munkavégzés és kreativitás,

         Precíz, pontos munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz

         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

         Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton a XV/57/1/2020 azonosító szám megjelölésével Izbéki Gyöngyi részére a Izbeki.Gyongyi@fori.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.