Óvatosan a csúszós járdákon, utakon!

Az időjárási előrejelzések alapján havas, fagyos idő köszönhet ránk az elkövetkező napokban. A hideg időben hulló csapadék miatt kialakuló jegesedés következtében síkossá válnak a járdák, burkolatok, ami balesetveszélyt jelent a közlekedők számára.

A 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározottak szerint az úttest burkolatának tisztításáról az út fenntartójának, míg a járda tisztántartásáról – a mellette lévő zöldsávval együtt - az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének kell gondoskodnia.  
Társasházak, irodaházak esetében a tulajdonostársak a kötelezettek, amelyről közgyűlési döntés részletesen is rendelkezhet egy személy vagy cég kijelölésével.
A gyalogos alul- és felüljárók, az ingatlanokhoz nem kapcsolódó útszakaszok, a közlépcsők, hidak és gyalogjárdák tisztántartása a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. hatáskörébe tartozik.
A tömegközlekedési járművek (busz, villamos, HÉV, vasút) utasforgalomnak átadott megállóhelyeinek takarítását az illetékes közlekedési társaság végzik.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2010. szeptember 1-jén hatályba lépett 5. § (2) bekezdése előírja, hogy belterületi közterületen – az úttest kivételével – a síkosság mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Lehetőség szerint durva szemcséjű homok, illetve homokkal kevert fűrészpor vagy forgács használata a leginkább ajánlott.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelői, illetékességi területükön folyamatosan ellenőrzik a járdák takarítását, síkosságmentesítését. Ahol mulasztást észlelnek, ott felhívják az illetékes személy figyelmét az elmaradt, de szükséges feladatok elvégzésére, valamint gondatlanságának esetleges következményeire. Amennyiben az érintett a figyelmeztetés ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Kérünk mindenkit, hogy segítse a főváros biztonságos járhatóságának fenntartását. A segítő együttműködéssel megelőzhetőek a jegesedett felületeken való elcsúszásokból adódó, olykor súlyos balesetek.