Közterület-felügyelő (középfokú)

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

 

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, FÖRI illetékességi területe

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pont (Közterület-felügyelői feladatkör)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

* A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. * Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében. Közterület-felügyelői hatáskörbe tartozó intézkedések megtétele. * Közreműködés a bűnmegelőzési feladatok megvalósításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, és közszolgálati szakképesítés,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       

         B és/vagy C kategóriás vezetői engedély

         PÁV I. és II. vizsga megléte

         könnyűgépkezelői, darukezelői vizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz

         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

         Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679.sz.red.6.cikk 1.)bek.a)pont alapján

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton a XV/60/1/2020 iktatószámra hivatkozva Nagy Dóra részére a Nagy.Dora@fori.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.