Jogi Önálló Csoport

A jogtanácsos (vezető jogtanácsos és jogtanácsos) az Igazgatóság képviseletére a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet alapján közszolgálati jogviszonya alapján, külön meghatalmazás nélkül jogosult.

Feladata különösen:

 • jogi képviselet ellátása;
   
 • jogi állásfoglalás, tájékoztatás adása a vezető munkakörű köztisztviselők részére;
   
 • szerződések, beadványok készítése, az Igazgatóság szerződéseinek, kötelezettség-vállalásainak jogi kontrollja;
   
 • az Igazgató utasítására fegyelmi vizsgálatok lefolytatása, fegyelmi-, kártérítési eljárások lebonyolításában történő részvétel;
   
 • közérdekű adatigénylések kezelése;
   
 • végrehajtási ügyek intézése;
   
 • az Igazgatóságot peres és peren kívüli ügyekben az igazgató által meghatározottak szerint képviseli;
   
 • az igazgató által aláírandó szerződések előkészítése, jogi szempontok alapján történő ellenőrzése, véleményezése, az Igazgatóság jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások véleményezése;
   
 • a szervezeti egységek által készített igazgatói utasítás-, szabályzat-tervezetek jogi véleményezése, szükség esetén belső szabályzatok deregulációja, módosításának kezdeményezése;
   
 • az igazgatótól vagy helyettesétől kapott utasítás szerint egyéb szakmai feladatok végrehajtása.

 

A Jogi Önálló Csoport jogi feladatköre:

 • felel a jogszabályi előírásokban meghatározott szabályzatok elkészíttetéséért, és a jogszabályváltozásokból adódó módosítások átvezettetéséért;
   
 • az igazgató által aláírandó szerződések előkészítése, jogi szempontból történő ellenőrzése, véleményezése, majd kiadmányozás céljából az igazgatónak történő megküldése;
   
 • általános és egyedi ügyekben jogi állásfoglalás elkészítése;
   
 • az Igazgatóság (munkajogi, polgári) peres és peren kívüli ügyekben történő képviselete az igazgató által meghatározottak szerint;
   
 • a megbízás alapján eljáró ügyvédi irodákkal történő kapcsolattartás;
   
 • a szervezeti egységek által készített igazgatói utasítás -, és szabályzat-tervezetek jogi véleményezése, szükség esetén azok módosításának kezdeményezése;
   
 • a fegyelmi, illetve kártérítési eljárások lebonyolításában történő részvétel kijelölés esetén;
   
 • a beszerzési és közbeszerzési terv előkészítése, nyomon követése, szükség szerinti aktualizálása;
   
 • a központosított közbeszerzés éves és negyedéves ütemezési tervére történő javaslat megtétele;
   
 • a közbeszerzési terv, szükség esetén annak módosításainak elkészítése, a közbeszerzési terv közzététele a Közbeszerzési Adatbázisban a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
   
 • a közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű beszerzések előkészítése, lefolytatása;
   
 • a közbeszerzéssel kapcsolatos megrendelések, és a szerződések előkészítésének koordinálása;
   
 • a kötelezettségvállalások közbeszerzési szempontból történő vizsgálata és ellenjegyzése;
   
 • a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzététele a Közbeszerzési Adatbázisban;
   
 • minden közbeszerzéssel kapcsolatos feladat a főváros által létrehozott közbeszerzéssel foglalkozó társaság által megkövetelt módon, formában és elvárások szerint történő ellátása;
   
 • a vezető munkakörű köztisztviselők részére az Igazgatóság egészét, illetve az adott szakterületet érintő jogszabályi előírások figyelemmel kíséréséhez segítséget nyújt;
   
 • az Igazgatóság Szerződések Tárának karbantartása és vezetése.

 

Elszállították sza- bálytalanul parkoló gépkocsiját? Itt meg- találhatja, csak a rendszámot kell beírnia keresőnkbe.