Jogi előadó

jogi eloadi

 

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Vezetői Támogató Osztály

jogi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Budapest, 1054 , Akadémia utca 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 22. pont (Jogi és perképviseleti feladatkör) 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Közvetlenül a beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, valamint a társ szervezeti egységek által kezdeményezett feladatkörbe tartozó visszterhes szerződések előkészítő tárgyalásain való részvétel.
 • Az osztály feladatellátásával kapcsolatos szerződés előkészítő anyagok összeállítása.
 • Az osztály működéséhez kapcsolódó szabályzatok elkészítése, aktualizálása, véleményezése, valamint a Rendészeti Igazgatóság szabályzatainak deregulációjában való részvétel.
 • GDPR, informatikai biztonsági, jogi feladatokban való részvétel.
 • Jogi szakvélemények készítése.
 • Egyedi jogi feladatok. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség, 
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
jogi szakterületen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz 
 • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton a XV/46/1/2019 azonosítószám megjelölésével Nagy Dóra részére a Nagy.Dora@fori.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.