Járműelszállítási Szolgálat

Feladata:

  • az üzemben tartó és a rendőrség egyidejű értesítése mellett a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az - a közúti közlekedést szabályozó külön jogszabályokban foglalt esetekben - a közúti forgalom biztonságát, vagy a közbiztonságot veszélyezteti; az elszállított jármű forgalmi rendszámát - tájékoztatás céljából - a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalának honlapján, valamint a Rendészeti Igazgatóság saját honlapján is közzéteszi;
     
  • a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű - a rendőrség egyidejű értesítése melletti elszállítással történő - eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, ha annak üzemben tartója (használója) a közterület jogszerű állapotának helyreállítására irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglaltaknak az értesítés elhelyezésétől számított külön jogszabályban foglalt határidőre nem tesz eleget.