Infokommunikációs Szolgáltatási Önálló Csoport

 

A csoport infokommunikációs feladatköre:

 • az Igazgatóság működéséhez, szakmai feladatai ellátásához szükséges, informatikai-, adatátviteli-, hírközlési-, távfelügyeleti (térfigyelő, elektronikai helyzet-meghatározó, vagyonvédelmi biztonságtechnikai), kép- és hangrögzítő eszközök beszerzésével, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása és irányítása, ezen eszközök és rendszerek felhasználói követelményeinek kialakítása, fejlesztése, az alkalmazások felügyelete;
   
 • az Igazgatóság működéséhez szükséges informatikai szolgáltatások felhasználói követelményeinek kidolgozása, ezek érvényesülésének ellenőrzése;
   
 • az Igazgatóság egészére kiterjedően az informatikai biztonsági szabályok kialakítása, az erre vonatkozó belső szabályozások előkészítése, érvényesülésük ellenőrzése;
   
 • az Igazgatóság kezelésében lévő térfigyelő rendszer technikai értelemben történő működtetése;
   
 • az Igazgatóság vezetékes és a mobil telefonhálózatának, a kapcsolódó hírtechnikai eszközök, készülékek, valamint az informatikai eszközök karbantartása és javítása, az eszközökkel történő ellátás biztosítása, és a kapcsolatos nyilvántartások vezetése;
   
 • az osztály működéséhez kapcsolódó raktári készlet-, valamint kiadott eszköz-nyilvántartások naprakész vezetése.

 

A csoport fejlesztési feladatköre:

 • az Igazgatóság infokommunikációs és egyéb műszaki fejlesztési projektjeinek előkészítésében és lebonyolításában történő közreműködés;
   
 • az Igazgatóság működéséhez szükséges informatikai, távközlési és egyéb műszaki fejlesztési projektjeihez szükséges beszerzések irányítása;
   
 • az Igazgatóság szakmai fórumain, vagy külső szervezeteknél az informatikai és távközlési szakterület képviselete;
   
 • az Igazgatóság és az együttműködő szervek azonos jogállású, vagy külön utasításra irányításuk alá rendelt (kapcsolattartásra kijelölt) vezetőitől az informatikai, távközlési és egyéb műszaki fejlesztési szakterületeket érintő adatok és dokumentumok bekérése, velük az egyeztetések lefolytatása;
   
 • az informatikai, távközlési és egyéb műszaki fejlesztési szakterületeken belül, az igazgató előzetes egyetértése mellett a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó munkatervek, munkaprogramok jóváhagyása;
   
 • az energetikai és közmű szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakértői feladatok ellátása, ezen belül:
  - az ellátásbiztonság fokozása, energia megtakarítási lehetőségek feltárása;

  - szerződések gondozása, számlázások felügyelete;
  - nyilvántartások, kimutatások készítése;
  - felújítások, beruházások tervezése, szakvéleményezése, megvalósulásuk nyomon követése.