Humánszolgálati Osztály

A csoport feladatköre:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti jogviszony keletkezésével, fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos munkáltatói döntések előkészítése;
   
 • az Igazgatóság vezetése számára a személyzeti adatszolgáltatás biztosítása, az adatvédelmi jogszabályok, a Kttv. és az Mt. által meghatározott keretek között;
   
 • a foglalkoztatottak személyi anyagainak kezelése;
   
 • a személyzeti nyilvántartás vezetése;
   
 • a foglalkoztatással összefüggő jelentések, tájékoztatások előkészítése;
   
 • a köztisztviselők, ügykezelők minősítésével, teljesítményértékelésével, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggő feladatok intézése. (A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket a 4. számú melléklet tartalmazza);
   
 • vagyonosodási vizsgálat szükségességének jelzése, intézése;
   
 • az Igazgatóság állománytáblájának karbantartása;
   
 • kompenzációs nyilatkozatok munkáltatói kitöltése;
   
 • rekreációs juttatás megállapításához lista készítése, átadása a munkaidő nyilvántartási feladatokat végző szervezeti egység felé;
   
 • jubileumi jutalmak esedékességének megállapítása, kifizetéshez a szükséges iratok továbbítása a Gazdasági Osztályra;
   
 • adatszolgáltatás a beszámoló, és költségvetés tervezéshez a Gazdasági Osztálynak;
   
 • tanulmányi szerződések kezelése;
   
 • a jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói igazolás készítése, kiadása;
   
 • tartalékállomány kezelése;
   
 • beérkező önéletrajzok, jelentkezések nyilvántartása, megválaszolása;
   
 • a közigazgatási alap- és szakvizsga, az ügykezelői alapvizsga szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása;
   
 • a köztisztviselők kötelező továbbképzésének szervezésében való közreműködés;
   
 • a hatósági szolgálati igazolvánnyal, a felügyelői és természetvédelmi őri szolgálati jelvénnyel, a munkáltatói, valamint a hatályos jogszabályok szerint utazási utalvánnyal történő ellátás biztosítása;
   
 • a Magyar Államkincstár felé a szakterületet érintő ügyekben kapcsolattartás és adatközlés;
   
 • kártérítési és fegyelmi eljárásokkal kapcsolatosan a munkáltatói döntések előkészítése;
   
 • az Igazgatóság munkatársairól készített fényképes adatbázis kezelése, frissítése, igazolványképek készítése;
   
 • a humán területtel összefüggő pályázatokkal kapcsolatos feladatok intézése, koordinálása;
   
 • a közfoglalkoztatást érintő ügyek teljes körű humán szakmai lebonyolítása.