Bemutatkozik a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Budapest Főváros Közgyűlése irányítása alá tartozó közigazgatási szervezet. Önálló jogi személy, tevékenységének jellege alapján közhatalmi költségvetési szerv, feladatellátáshoz gyakorolt funkciói alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Nézze meg munkánkat képekben is: 
http://fori.hu/taxik-ellenorzese

http://fori.hu/termeszetvedelmi-orszolgalat-0
http://fori.hu/jaror-a-margitszigeten
http://fori.hu/munkaban-a-kozlekedesi-1-szolgalat
http://fori.hu/munkaban-a-jaror-szolgalat

Történetünk

Az önkormányzati közterület-felügyeleti rendszer első intézménye, Budapest Főváros Közterület-felügyeletének története a rendszerváltás előtti időre, 1978-ra nyúlik vissza. Az akkori Fővárosi Tanács ebben az időszakban fogadta el „Budapest rendjének és tisztaságának” javítására kidolgozott feladattervét, és ekkor merült fel először egy közterületi ellenőrző szerv felállításának gondolata. Ennek eredményeként 1983 januárjában a Minisztertanács megalkotta a Fővárosi Közterület-felügyeletről szóló rendeletét, ezzel megnyílt az út az első felügyelet felállításához. A Budapest Főváros Közterület-felügyeletének jogelőd intézménye, a Fővárosi Közterület-felügyelet 1983. február 1-jén jött létre, és ötvenfős engedélyezett létszámmal megkezdte a munkáját.

A szervezet ezt követően mind struktúrájában, mind feladataiban, létszámában dinamikusan fejlődött. Egyre nagyobb szerepet vállalt a főváros közrendjének, köztisztaságának, közbiztonságának megteremtésében, az egyik legjelentősebb, új feladatként pedig megjelent a főváros területén lévő kóbor és elhullott állatok befogása, összegyűjtése, mivel a Felügyelet szervezetébe integrálódott az Állategészségügyi Szolgálat. A sokasodó feladatok és hatáskörök szükségessé tették, hogy a szervezet jogállása magasabb szintű jogszabályban, törvényben legyen lefektetve, így az Országgyűlés megalkotta a Közterület-felügyeletről szóló törvényt, továbbá, 2000. január 1-jétől a közterület-felügyelők köztisztviselői státuszba kerültek.
De miért is jelentős a Felügyelet életében az elmúlt negyedszázad? Elsősorban azért, mert bizonyította egy, a közterületi rend, a köztisztaság és számos más közrendészeti hatósági feladat ellátására hivatott sajátos önkormányzati szervezet létjogosultságát. Egy olyan szervezetét, amely képes volt hatékonyan betölteni azt az űrt, amely a mindennapokban felmerülő – elsősorban a közterület rendjét, annak élhetőségét, biztonságát, a zavartalan, rendeltetésszerű használatát érintő – lakossági igények és az állami rendvédelem által ebben vállalható beavatkozások között keletkezett.

Ma, bár – a folyamatos változtatások ellenére – a közterület-felügyeletet érintő jelenlegi szabályozás átfogó átgondolásra szorul, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság kiterjedt intézkedési jogkörével Budapest közrendjének, köztisztaságának megőrzésében az egyik legfontosabb szereplő. A jelenleg közel 400 fős szervezet, legújabb feladatai közé tartozik a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásában, szerződésszerű használatának ellenőrzésében való részvétel, melynek célja a viteldíj fizetési hajlandóság növelése, ugyanis az igazoltatásra jogosult, hivatalos személy jelenléte miatt a bliccelők többé nem tudnak kibújni a pótdíjfizetés alól.

Szervezetünk Budapest Főváros Közgyűlésének döntése értelmében 2013. július elsejétől - kibővült tevékenységi körrel - a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság elnevezést kapta. 

Kapcsolódó galéria