A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) elmúlt három éve

2010.

1. a Felügyelet átalakulása, a szervezeti kultúra változása 

a. vezetői felelősségi szintek csökkentek: kisebb vezetői csapat
b. felügyelői szemléletben paradigmaváltás: nem a büntetés, hanem a megelőzés és a rend fenntartása a legfontosabb
c. létszám és közterületi munka racionalizálása: több felügyelő, kevesebb adminisztrátor
d. látható, hatékony, eredményes jelenlét
 
2. A szolgálatok átszervezése  

a. Szolgálati Háló kialakítása – fő közlekedési csomópontok, aluljárók és azok felszíni területei, a kiemelten védett és a védett területek.
A szolgálatok átszervezésére azért volt szükség, mert korábban alközponti rendszer volt területi feladatokkal, a szolgálatokká való átalakulás feladat-centrikussá tette a munkát Budapest területére kiterjedően.
b. Akció szolgálatok. Az általános felügyelői feladatok ellátása mellett a közterületek jogszerű használatát megbontó jogsértések gyors reagálással történő hatékony megelőzése, megakadályozása, megszüntetése és szankcionálása, a rendészeti szervekkel való folyamatos együttműködés. 
c. Járőrszolgálatok. A közterületek jogszerű használatát ellenőrzik. 
d. Közlekedésszakmai tevékenységes ellátó szolgálataink. Speciális közlekedési szabálysértések megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közösségi közlekedési eszközök utazási szerződés szerinti használatának ellenőrzése, közlekedési szabálysértések esetén kerékrögzítő eszköz alkalmazása, behajtási engedélyek, taxi drosztok ellenőrzése. 
e. Köztisztasági és kommunális hulladék kezelés ellenőrzésével megbízott szolgálat. Az FKF Zrt. köztisztasági feladatainak támogatása közhatalmi tevékenységgel, illetve egyéb köztisztasági felügyelői feladatok.
f. URH rendszer bevezetése. A szervezet hírrendszere minőségileg fejlődött az új rádióforgalmi rendszer bevezetésével. Nőtt a biztonság, mert egyes intézkedések lefolytatását többen is hallják, a reagálási idő lerövidül, a GPS koordináták azonosíthatók, gyorsul a hírközlés, azonnali pánik gombot lehet használni (közvetlenül az Ügyeletünkre (FÜIK). 
 
2011.
 
3. Közterület-felügyelői szakmai feladatok 

a. Társadalmi Megbékélés Program – hajléktalan-ellátó rendszer megújítása, aluljárók kulturáltabbá, biztonságosabbá tétele. 
b. Aluljárók és azok felszíni területeinek biztosítása.
c. Öt kiemelt aluljáró – a Déli pályaudvar, a Deák tér, az Astoria, a Blaha Lujza tér, a Nyugati pályaudvar - korszerűsítése érdekében elvégzendő rendvédelmi feladatok koordinálása. 
d. A Városliget és a Margitsziget működtetésének, üzemeltetésének koordinálása. 
e. Közterület-használati döntések előkészítésében részvétel. A főváros közterületi rendjének, biztonságának és tisztaságának fenntartása érdekében a FÖRI képviselője - a Közterület-hasznosítási Bizottsági üléseket megelőző munkacsoport értekezleten - megalapozott szakmai javaslatot tesz a közterület-használati kérelmek engedélyezése tekintetében.
f. Markáns közreműködés a közterületre vonatkozó jogszabályi környezet átalakításában. Pl. A közterület-használatra, a parkolási rendre, a zöldterület használatra, a köztisztaságra, a teherforgalom közlekedésének szabályozására vonatkozó rendeletek módosításában szakmai közreműködés.
g. Behajtási hozzájárulások, taxiállomások folyamatos ellenőrzése. 
h. BKK tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű használatának ellenőrzése. A BKV jegyellenőrzését támogató szolgálatunk közreműködésének hatását viszonylag rövid időn belül érezni lehetett Ennek köszönhetően a BKV jegyeladásból, bérletértékesítésből származó bevételei jelentős mértékben, milliárdos nagyságban növekedtek. Megnőtt a bérlet és jegy nélkül utazók lebukás veszélye, ezért nagyon kevesen utaznak bérlet és jegy  nélkül.
i. Átalakult az Ügyeletünk. VIK (Vészhelyzeti Információs Központ) helyett FÜIK (Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ) lett, és ide került az FTSZV, valamint a BKK Közút munkaidő utáni ügyeleti szolgálata.
 
4. Széleskörű szakmai együttműködés: kerületi felügyeletek, önkormányzatok,
hajléktalan ellátó szervezetek, rendőrség, NAV, FKF Zrt., BKK stb.)
 
2012.
 
5. A Felügyelet elnevezése Budapest Főváros Közterület-felügyelete (BFKF).
6. Közfoglalkoztatás keretében parkőr program: zöldterületek rendjének és tisztaságának folyamatos ellenőrzése. 
7. 2012. január 01-től november 15-ig eredményes és hathatós közterületi intézkedések a rendelkezésünkre álló jogi eszközökkel – helyszíni bírság, áru helyszínen történő elvétele.
8. 2012. november 16-tól - az Alkotmánybíróság döntése miatt – káosz alakult ki a közterületeken, az intézkedések jogszabályi hátterének megszüntetése miatt.
9. Elindult a kéklámpás elszállítás. A főváros közlekedésének folyamatos fenntartása érdekében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen ún. havária vagy kéklámpás gépjármű elszállítást indítottunk gépjármű csoportunk közreműködésével. Ez a csoport képes arra, hogy nagyon gyorsan – 7-14 perc alatt – elszállítsa a közösségi közlekedés járműveit akadályozó gépjárműveket, ezzel biztosítva a menetrend maximális betartását illetve a fővárosi utakon bekövetkezett balesetek esetén rövid idő alatt képes a forgalomnak visszaadni a közutat. 
10. A BTI területein ellenőrzést folytatunk. A BTI területén együttműködünk a BTI biztonsági szolgálatával a temetői lopások, a sírkertben történő károkozások felszámolásában, elhárításában.
 
2013.
 
11. Jogszabályváltozások miatt az illetékességi terület jelentősen kibővült.
12. Az FKF központi ügyelete hozzánk került. A fővárosi vagyon védelme és a vállalatszervezés racionalizálása körében egyre szélesebb körben részt vállal a FÖRI FÜIK-je.  Az FKF Zrt. vagyonbiztonságában távfelügyeleti rendszerének és gépjárművei mozgásának ellenőrzésében, a lopások megelőzésében működünk közre.
13. Beindult a sárga lámpás elszállítás. A FÖRI és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet együttműködésében működik 2013. június 15-től. A figyelmeztető jelzéssel (sárga lámpa) ellátott szállító járművön 1 fő a Ferencvárosi Közterület-felügyeletének járművezetője és 1-2 fő közterület-felügyelővel teljesít szolgálatot. Járőrútvonalon végzik napi tevékenységüket, nem kizárólag riasztás alapján történő küldésre reagálnak, hanem jogsértés észlelése esetén is azonnal intézkednek. Szankcionálási körük bővült, mozgáskorlátozott helyen, megállni tilos tábla hatálya alatt szabálytalanul várakozó járművekkel szemben is intézkednek.
14. A jogszerűtlen közterület-használat folyamatos jelzése a Közterület-hasznosítási Bizottság felé a többszörös díj kiszabása érdekében. 
15. A Budapest Főváros Közterület-felügyeletből Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággá alakultunk.
a. közterület-felügyelői tevékenységek mellett rendészeti feladatokat, hatósági ellenőrzések, természetvédelmi őrszolgálati tevékenységgel bővült az Igazgatóság szakmai tevékenysége.
b. a FÜIK működteti: a gépjármű flottafelügyeletet, a távfelügyeletet, a térfelügyeletet 
16. Az illatos úti ebtelepből Állategészségügyi Szolgálat. A korábban szűkös férőhelyek bővültek, a telep megújult köszönhetően a főváros 23 milliós támogatásának. Az állatok elhelyezésének javítása mellett elindult egy szakmai módszertani központtá alakítási folyamat. Sokat javult a kommunikáció, javultak az örökbeadási számok. 
17. Módosult a szabálysértési törvény, így 2013. október 16-től újra eredményesen és hatékonyan intézkedhetünk.
a. Közterületi akciók végrehajtása: az aluljárók és azok felszíni területein, illetve a Városligetben és a Petőfi Csarnok közelében.
18. Illetékesség bővülés miatt felülvizsgálatra kerülnek az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások. Tárgyalássorozat lebonyolítása 23 önkormányzattal, majd a kerületi közterület-felügyeletekkel.