7. közterület-felügyelői tanfolyamát indította a Rendészeti Igazgatóság

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által 7. alkalommal meghirdetett OKJ-s közterület-felügyelő képző tanfolyamán. 2016. szeptember 5-én, 23 fő kezdte meg tanulmányait.

A felvételt nyert hallgatók az 506 órás tanfolyam keretében elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt, amely 2016. december 08-án komplex szakmai vizsgával zárul., melyről a sikeresen vizsgázók szakképesítést tanúsító bizonyítványt kapnak.

A FÖRI által szervezett tanfolyam elsődleges célja az elméleti-szakmai terület és a mindennapi gyakorlati tennivalók valós összekötésével olyan szakemberek képzése, akik naprakész ismeretekkel, a szolgálat-teljesítés során felmerülő valós kihívásokra felkészülve kezdhetik meg majd a munkát vagy a fővárosi, vagy a kerületi közterületeken. 

A felvételi eljárás során a hallgatók kiválasztásánál fontos szempont volt a jelölt pszichés és a fizikai alkalmassága, a kommunikációs készsége, és az elhivatottság megléte a közterület-felügyelői munka iránt. Az életrajz alapján kiválasztott jelentkezők egy interjún vettek részt, ennek eredményeként egy 4 fős „bizottság” értékelése alapján kerülhetett be a résztvevő a képzésre.

Az elméleti órák mellett fontos szerepet kap az intézkedéstaktika gyakorlati oktatása, melynek keretében a hallgatók megismerkednek az alapvető önvédelmi fogásokkal valamint a kényszerítő eszközök alkalmazásának technikájával is. Emellett természetesen a jogi illetve az eljárásjogi alapismeretek valamint az elsősegély-nyújtási tudnivalók is megjelennek az elsajátítandó tananyagok tematikájában.

A szakmai gyakorlati képzés alatt a hallgatók testközelből ismerkedhetnek meg a FÖRI egyes szakszolgálatainak tevékenységével, így betekintést nyerhetnek a felügyelők mindennapi munkájába.

A FÖRI által eddig megszervezett tanfolyamokon bizonyítványt szerző közterület-felügyelők közül többen is felvételt nyertek a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság állományába és kezdhették meg rendészeti munkájukat.

2016. szeptember 5.