Hírek

<p>A&nbsp; legink&aacute;bb balesetvesz&eacute;lyes helyeken t&aacute;vol&iacute;tott&aacute;k el az illeg&aacute;lisan kihelyezett hirdet&eacute;seket, rekl&aacute;mt&aacute;bl&aacute;kat. A keddi akci&oacute; nyom&aacute;n az MTI H&iacute;rcentrum kereste az illeg&aacute;lis plak&aacute;tokon megjelenő c&eacute;gek k&eacute;pviselőit, de k&ouml;z&uuml;l&uuml;k senki nem akart nyilatkozni. Volt, aki azt mondta, hogy nem az ő megb&iacute;z&aacute;s&aacute;b&oacute;l tett&eacute;k ki a hirdet&eacute;st, &eacute;s akadt olyan is, aki &aacute;ll&iacute;t&oacute;lag nem is tudott arr&oacute;l, hogy &iacute;gy rekl&aacute;mozt&aacute;k a c&eacute;g&eacute;t. A főv&aacute;rosi rendelet szerint azonban ez nem sz&aacute;m&iacute;t, mert a b&uuml;ntet&eacute;st annak kell fizetnie, akinek a v&aacute;llalkoz&aacute;s&aacute;t hirdetik.</p>

<p>A Budapesti K&ouml;zleked&eacute;si K&ouml;zpont k&ouml;zlem&eacute;nye:</p>
<p>Buszs&aacute;vot &eacute;p&iacute;t&uuml;nk a Győző utc&aacute;ban &eacute;s a M&eacute;sz&aacute;ros utc&aacute;ban Budapest I. ker&uuml;let&eacute;ben, ami miatt forgalomkorl&aacute;toz&aacute;sokra ker&uuml;l sor az előtt&uuml;nk &aacute;ll&oacute; k&eacute;t h&eacute;tv&eacute;ge folyam&aacute;n. Az &uacute;tfel&uacute;j&iacute;t&aacute;s aszfaltmar&aacute;si, illetve szőnyegez&eacute;si munk&aacute;ira 2011. okt&oacute;ber 8-9-&eacute;n ker&uuml;l sor, melynek k&ouml;vetkezt&eacute;ben a Győző utc&aacute;ban a vas&uacute;ti h&iacute;dt&oacute;l a M&eacute;sz&aacute;ros utc&aacute;ig tart&oacute; szakaszon f&eacute;lp&aacute;ly&aacute;s &uacute;tlez&aacute;r&aacute;st vezet&uuml;nk be.</p>

<p>A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet is csatlakozott az &bdquo;Iskola rendőre programhoz&rdquo;.</p>
<p>A fel&uuml;gyelők az iskol&aacute;ba &eacute;rkező gyermekek biztons&aacute;gos k&ouml;zleked&eacute;s&eacute;t seg&iacute;tik olyan oktat&aacute;si int&eacute;zm&eacute;nyek k&ouml;rny&eacute;k&eacute;n, ahol magasabb kock&aacute;zatot jelent p&eacute;ld&aacute;ul az &uacute;ttesten t&ouml;rt&eacute;nő &aacute;tkel&eacute;s, mivel nincs gyalog&aacute;tkelőhely felfestve.</p>

<p>T&ouml;bb mint sz&aacute;z napirendi pontot t&aacute;rgyalt meg augusztus 31-i &uuml;l&eacute;s&eacute;n a Főv&aacute;rosi K&ouml;zgyűl&eacute;s. A v&aacute;rosaty&aacute;k d&ouml;nt&ouml;ttek t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt a Sz&eacute;ll K&aacute;lm&aacute;n t&eacute;r rendez&eacute;s&eacute;nek koncepci&oacute;j&aacute;r&oacute;l (a t&eacute;r &aacute;t&eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;nek első &uuml;teme 2014-re fejeződhet be &eacute;s 3-5 milli&aacute;rd forintba ker&uuml;lhet), a ker&eacute;kbilincsel&eacute;s szab&aacute;lyainak v&aacute;ltoz&aacute;s&aacute;r&oacute;l (Tarl&oacute;s Istv&aacute;n javaslata szerint j&ouml;vő &eacute;vtől csak kiv&eacute;telesen rakn&aacute;nak bilincset a szab&aacute;lytalankod&oacute;k aut&oacute;ira, ink&aacute;bb elsz&aacute;ll&iacute;ttatn&aacute;k a j&aacute;rműveket), a R&oacute;mai-parti &aacute;rv&iacute;zv&eacute;delmi mű nyomvonal&aacute;r&oacute;l. A főpolg&aacute;rmester visszavonta azt az előterjeszt&eacute;st, hogy j&ouml;vő janu&aacute;rt&oacute;l az &aacute;llam vegye &aacute;t 12 főv&aacute;rosi fenntart&aacute;s&uacute; k&oacute;rh&aacute;z műk&ouml;dtet&eacute;s&eacute;t, mert ahhoz jogszab&aacute;lyok hi&aacute;nyoznak.</p>

<p>A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet koordin&aacute;l&aacute;s&aacute;val a kiemelten kezelt alulj&aacute;r&oacute;kban &ouml;sszehangolt munk&aacute;t v&eacute;geznek a főv&aacute;ros k&ouml;zszolg&aacute;ltat&oacute; c&eacute;gei. A 2010-ben megv&aacute;lasztott &uacute;j v&aacute;rosvezet&eacute;s egyik fontos c&eacute;lkitűz&eacute;se a főv&aacute;ros alulj&aacute;r&oacute;inak kultur&aacute;ltabb&aacute;, tiszt&aacute;bb&aacute; t&eacute;tele, azok funkci&oacute; szerinti haszn&aacute;lat&aacute;nak biztos&iacute;t&aacute;sa. Ennek &eacute;rdek&eacute;ben indult el a Kiemelt Alulj&aacute;r&oacute;k &Aacute;llapotjav&iacute;t&aacute;si Programja elnevez&eacute;sű kezdem&eacute;nyez&eacute;s is.</p>

<p>Szigor&iacute;tj&aacute;k Budapesten a teherforgalmi d&iacute;jak befizet&eacute;s&eacute;nek ellenőrz&eacute;s&eacute;t<strong> - </strong>Gy&ouml;rgy Istv&aacute;n, v&aacute;ros&uuml;zemeltet&eacute;s&eacute;rt felelős főpolg&aacute;rmester-helyettes javaslat&aacute;t 28 igen &eacute;s 3 nem szavazattal, 3 tart&oacute;zkod&aacute;s mellett fogadt&aacute;k el a k&eacute;pviselők.</p>

<p>Az &uacute;j v&aacute;rosvezet&eacute;s hivatalba l&eacute;p&eacute;se &oacute;ta eltelt t&iacute;z h&oacute;nap eredm&eacute;nyeit &eacute;s a ciklusra vonatkoz&oacute; terveket tartalmazza a főv&aacute;rosi Z&ouml;ld K&ouml;nyv, amelyet Tarl&oacute;s Istv&aacute;n mutatott be. A főpolg&aacute;rmester eml&eacute;keztetett arra, a Feh&eacute;r K&ouml;nyv elk&eacute;sz&uuml;ltekor (amely az előző v&aacute;rosvezet&eacute;s hagyat&eacute;k&aacute;t &ouml;sszes&iacute;ti) kil&aacute;t&aacute;sba helyezte, hogy elk&eacute;sz&uuml;l a Z&ouml;ld K&ouml;nyv is, amely &bdquo;&ouml;sszefoglalja azt a helyzetet, amelyben hozz&aacute; kellett fognunk a v&aacute;ros menedzsel&eacute;s&eacute;hez&rdquo;. Az &uacute;j v&aacute;rosvezet&eacute;s h&aacute;rom &uacute;ton indult el, nekikezdett az &aacute;ltal&aacute;nos rendteremt&eacute;snek, foglalkozott az azonnali beavatkoz&aacute;st ig&eacute;nylő &uuml;gyekkel (ezek k&ouml;z&uuml;l az Alstom-&uuml;gy volt a legjelentősebb), illetve hossz&uacute;t&aacute;vra sz&oacute;l&oacute; koncepci&oacute;kat alak&iacute;tott ki.</p>

<p><strong>Megh&iacute;v&oacute; - &Uuml;nnepeljen vel&uuml;nk!</strong></p>
<p><strong>Budapest Sz&iacute;ve napok 2011. szeptember 2-3.</strong></p>

<p>A budapesti t&ouml;rt&eacute;nelmi Belv&aacute;ros az elm&uacute;lt &eacute;vekben folyamatosan meg&uacute;jul. A meg&uacute;jul&aacute;s keret&eacute;t a Budapest Sz&iacute;ve Program jelenti, melynek alapvető c&eacute;lja, hogy visszaadja a Belv&aacute;rost az itt &eacute;lő, itt dolgoz&oacute; embereknek &eacute;s az idel&aacute;togat&oacute; turist&aacute;knak.</p>

<p>Az augusztus 20-i &uuml;nnepi tűzij&aacute;t&eacute;k előtt felh&iacute;vtuk az &aacute;llatbar&aacute;tok figyelm&eacute;t arra, hogy ami nek&uuml;nk &ouml;r&ouml;m &eacute;s szemnek gy&ouml;ny&ouml;rk&ouml;dtető l&aacute;tv&aacute;ny, az a kuty&aacute;kban, macsk&aacute;kban, otthon tartott &aacute;llatainkban f&eacute;lelmet keltő dolog.&nbsp; Ha nem vigy&aacute;zunk r&aacute;juk, zavarodotts&aacute;gukban elmenek&uuml;lnek, &eacute;s vannak olyanok, akiket soha nem l&aacute;thatunk t&ouml;bb&eacute;.&nbsp;&nbsp;</p>

<p>A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet &eacute;s a K&eacute;szenl&eacute;ti Rendőrs&eacute;g egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si meg&aacute;llapod&aacute;st k&ouml;t&ouml;tt Budapest k&ouml;zbiztons&aacute;g&aacute;nak, k&ouml;zrendj&eacute;nek jav&iacute;t&aacute;sa, a bűncselekm&eacute;nyek, szab&aacute;lys&eacute;rt&eacute;sek megelőz&eacute;se, &eacute;s megszak&iacute;t&aacute;sa, valamint a lakoss&aacute;g biztons&aacute;g&eacute;rzet&eacute;nek n&ouml;vel&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben.</p>

<p>Sikeres nap az Illatos &uacute;ton</p>
<p>29 kutya &eacute;s 29 cica ment haza</p>
<p>T&ouml;bb mint k&eacute;tsz&aacute;zan j&ouml;ttek el szombaton a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet Ebrend&eacute;szet&eacute;re, ahol a Vigy&eacute;l Haza! Alap&iacute;tv&aacute;ny szervez&eacute;s&eacute;ben ism&eacute;t &Ouml;r&ouml;kbefogad&oacute; Napot tartottak.</p>
<p>Az &uacute;j &ouml;r&ouml;kbead&aacute;si szab&aacute;lyokr&oacute;l ez&uacute;ttal is t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st kaptak az &eacute;rdeklődők, akik nagyt&ouml;bbs&eacute;ge helyeselte is azokat.</p>

<p>A T&aacute;rsadalmi Megb&eacute;k&eacute;l&eacute;s Program ind&iacute;totta el azt a folyamatot, melynek egy&eacute;rtelmű c&eacute;lja volt az alulj&aacute;r&oacute;k kultur&aacute;ltabb&aacute;, biztons&aacute;gosabb&aacute; t&eacute;tele, azzal a felt&eacute;tellel, hogy az ott &eacute;letvitelszerűen tart&oacute;zkod&oacute; hajl&eacute;ktalanok &eacute;letben marad&aacute;si es&eacute;lyei ne cs&ouml;kkenjenek.</p>

<p>Pontosabb lenne a hasonlat, ha ink&aacute;bb Budapest t&uuml;dejek&eacute;nt emlegetn&eacute;nk ezt a k&eacute;t &eacute;s f&eacute;l kilom&eacute;ter hossz&uacute; szigetet azzal a k&ouml;zel 700 ezer n&eacute;gyzetm&eacute;ternyi z&ouml;ldfel&uuml;lettel, amely a l&eacute;nyeg&eacute;t adja. Miut&aacute;n az aut&oacute;forgalom java r&eacute;szben korl&aacute;tozott, itt val&oacute;ban mindenki fell&eacute;legezhet.</p>