Hírek

<p>Az Orsz&aacute;gos Meteorol&oacute;giai Szolg&aacute;lat t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa szerint ma a sz&aacute;ll&oacute; por napi &aacute;tlaga a t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;si szint k&ouml;r&uuml;l val&oacute;sz&iacute;nű, ugyanakkor p&eacute;nteken &eacute;s szombaton &aacute;tmenetileg javul a levegőminős&eacute;g. Ez&eacute;rt a főpolg&aacute;rmester megsz&uuml;nteti a szmogriad&oacute; t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;si fokozat&aacute;t (amelyet m&eacute;g szombaton rendeltek el). Tarl&oacute;s Istv&aacute;n k&ouml;sz&ouml;netet mond azoknak a budapestieknek, akik aut&oacute; helyett a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi k&ouml;zleked&eacute;st v&aacute;lasztott&aacute;k.&nbsp;</p>

<p>Tov&aacute;bbra is indokolt a szmogriad&oacute; t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;si fokozat&aacute;nak fenntart&aacute;sa Budapesten, annak ellen&eacute;re, hogy h&eacute;tfőn &aacute;tmenetileg kedvezőbb l&eacute;gszennyezetts&eacute;gi helyzet alakult ki, ugyanakkor kedd est&eacute;től kedvezőtlen, majd ism&eacute;t roml&oacute; meteorol&oacute;giai helyzet v&aacute;rhat&oacute; &ndash; &aacute;ll a Főpolg&aacute;rmesteri Hivatal k&ouml;zlem&eacute;ny&eacute;ben.</p>

<p>&bdquo;Ameddig az emberek azt gondolj&aacute;k, hogy az &aacute;llatok nem &eacute;reznek, addig az &aacute;llatoknak azt kell &eacute;rezni&uuml;k, hogy az emberek nem gondolkodnak.&rdquo; (Peter Bamm)</p>
<p>A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet &Aacute;llateg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi Szolg&aacute;lata ebben az &eacute;vben &uacute;j &ouml;r&ouml;kbefogad&aacute;si elj&aacute;r&aacute;st dolgozott ki, melynek egyik fontos pontja az, hogy a gazd&aacute;hoz ker&uuml;lt &aacute;llat sors&aacute;r&oacute;l, k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyeiről t&aacute;j&eacute;koz&oacute;dik. A t&ouml;rv&eacute;nyben is elő&iacute;rt felelőss&eacute;gteljes &aacute;llattart&aacute;s betart&aacute;s&aacute;t ellenőrizni kell. Ennek &eacute;rdek&eacute;ben &iacute;rt al&aacute; egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si meg&aacute;llapod&aacute;st a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet &eacute;s a Cerberos &Aacute;llatv&eacute;dő Egyes&uuml;let. Az okiratot Szab&oacute; Mih&aacute;ly &aacute;ltal&aacute;nos igazgat&oacute;helyettes &eacute;s Jo&oacute; Istv&aacute;n az Egyes&uuml;let eln&ouml;ke l&aacute;tta el k&eacute;zjegy&eacute;vel.</p>

<p>A kism&eacute;retű sz&aacute;ll&oacute; por koncentr&aacute;ci&oacute;ja miatt a szmogriad&oacute; riaszt&aacute;si fokozat&aacute;t</p>
<p>rendelte el a főpolg&aacute;rmester. Ez szombat reggel 6-t&oacute;l &eacute;rv&eacute;nyes. (A t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;si fokozat november 2-&aacute;n, szerd&aacute;n l&eacute;pett &eacute;letbe.) A főpolg&aacute;rmester elrendeli Budapest főv&aacute;ros k&ouml;zigazgat&aacute;si ter&uuml;let&eacute;n a fekete &eacute;s piros k&ouml;rnyezetv&eacute;delmi plakettel ell&aacute;tott j&aacute;rművek k&ouml;zleked&eacute;si tilalm&aacute;t 6 &oacute;r&aacute;t&oacute;l 22 &oacute;r&aacute;ig. A korl&aacute;toz&aacute;s betart&aacute;s&aacute;t a rendőrs&eacute;g ellenőrzi, a megszegőivel szemben sz&aacute;zezer forintig terjedő b&iacute;rs&aacute;got szabhatnak ki.</p>

<p>H&aacute;rom &uacute;j sz&aacute;ll&aacute;shelyet, illetve nappali melegedőt nyithatnak a hajl&eacute;ktalanok sz&aacute;m&aacute;ra a k&ouml;zelj&ouml;vőben Budapesten. A parlament honv&eacute;delmi &eacute;s rend&eacute;szeti bizotts&aacute;ga okt&oacute;ber 24-&eacute;n a s&uuml;rgős int&eacute;zked&eacute;s &eacute;rdek&eacute;ben felment&eacute;st adott a főv&aacute;rosnak h&aacute;rom &aacute;llami &eacute;p&uuml;let &aacute;talak&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz a k&ouml;zbeszerz&eacute;s al&oacute;l.</p>

<p>&Aacute;tadt&aacute;k a fel&uacute;j&iacute;tott Margit h&iacute;d sz&aacute;rnyh&iacute;dj&aacute;t, &iacute;gy mostant&oacute;l a 26-os buszok a r&eacute;gi &uacute;tvonalukon k&ouml;zlekedhetnek, &eacute;s ker&eacute;kp&aacute;rral is megk&ouml;zel&iacute;thető lett Budapest szive a Margitsziget, amelyre a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet mindig&nbsp; kiemelt figyelmet ford&iacute;t.</p>

<p>Tov&aacute;bbra sem lehet az alulj&aacute;r&oacute;kban &eacute;lni, de am&iacute;g a szoci&aacute;lis munk&aacute;sok l&aacute;tnak es&eacute;lyt az utc&aacute;n &eacute;lő ember gondjainak megold&aacute;s&aacute;ra, addig nem kezdem&eacute;nyeznek rend&eacute;szeti fell&eacute;p&eacute;st &ndash; der&uuml;lt ki Tarl&oacute;s Istv&aacute;n főpolg&aacute;rmester level&eacute;ből, amelyet a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet &aacute;ltal a t&eacute;li felk&eacute;sz&uuml;l&eacute;s jegy&eacute;ben szervezett szakmai f&oacute;rumon olvastak fel. A fel&uuml;gyelet augusztus &oacute;ta meg&aacute;llapod&aacute;s alapj&aacute;n műk&ouml;dik egy&uuml;tt a Menhely Alap&iacute;tv&aacute;nnyal.</p>

<p><br />
A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet igazgat&oacute;j&aacute;nak &eacute;s a Budapesti Kereskedelmi Iparkamara főtitk&aacute;r&aacute;nak okt&oacute;berben al&aacute;&iacute;rt meg&aacute;llapod&aacute;sa &eacute;rtelm&eacute;ben a k&eacute;t szervezet a j&ouml;vőben szorosan egy&uuml;ttműk&ouml;dik a jogszerű kereskedelmi tev&eacute;kenys&eacute;g &eacute;s a piac tisztas&aacute;g&aacute;nak előseg&iacute;t&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben. A kapcsolattart&aacute;ssal megb&iacute;zott felek folyamatosan biztos&iacute;tj&aacute;k az inform&aacute;ci&oacute;cser&eacute;t, r&eacute;szt vesznek a főv&aacute;rosi v&aacute;llalkoz&aacute;sokat &eacute;rintő gondok &eacute;s probl&eacute;m&aacute;k megold&aacute;s&aacute;ra ir&aacute;nyul&oacute; megbesz&eacute;l&eacute;seken.</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>&bdquo;Mi, egyetemist&aacute;k, sokat gondolkodtunk azon, hogy vajon mit tehetn&eacute;nk &eacute;rt&uuml;k. Azt&aacute;n r&aacute;j&ouml;tt&uuml;nk, hogy azt kell nekik adunk, ami benn&uuml;nk sok van, &eacute;s ez a motiv&aacute;lts&aacute;g. Vissza kell adni a hit&uuml;ket, az &ouml;nbecs&uuml;l&eacute;s&uuml;ket, seg&iacute;teni kell nekik valamilyen pozit&iacute;vabb j&ouml;vők&eacute;p kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban, &eacute;s ehhez remek l&eacute;pcsőfokokat jelentenek a műv&eacute;szetek. A versek, a dalok &iacute;r&aacute;sa &eacute;s bemutat&aacute;sa, valamilyen &eacute;rt&eacute;k l&eacute;trehoz&aacute;sa&rdquo;- mondta Kov&aacute;cs Orsolya, főszervező.<br />
Hajl&eacute;ktalanok mutatkoztak be kultur&aacute;lis produkci&oacute;kkal a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet Akad&eacute;mia utcai sz&iacute;nh&aacute;zterm&eacute;ben egy g&aacute;laesten.</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>&bdquo; Vannak f&eacute;rfiak, akik a becs&uuml;letben hittek,<br />
vannak katon&aacute;k, akik a hűs&eacute;gre esk&uuml;dtek,<br />
&eacute;s vannak hős&ouml;k, akik a haz&aacute;&eacute;rt haltak.&rdquo;</p>
<p>&nbsp;</p>

<p>&ldquo;Egy nemzet nagys&aacute;ga &eacute;s erk&ouml;lcsi fejletts&eacute;ge h&iacute;ven t&uuml;kr&ouml;ződik abban, ahogyan az &aacute;llatokkal b&aacute;nik&rdquo;<br />
Mahatma Gandhi</p>
<p>Vil&aacute;gunkban az &aacute;llatoknak ugyan&uacute;gy megvan a maguk nagyon fontos helye, mint b&aacute;r-melyik&uuml;nknek. M&aacute;ra &ndash; sajnos &ndash; civiliz&aacute;ci&oacute;nk oda jutott, hogy ezt a helyet t&ouml;rv&eacute;nyekkel kell biztos&iacute;tani, k&uuml;l&ouml;nben vel&uuml;k is &uacute;gy b&aacute;nn&aacute;nk, mint &aacute;ltal&aacute;ban egym&aacute;ssal. Pedig ennek nem &iacute;gy kellene lennie. Valaha az emberek, ma m&aacute;r csak egyes term&eacute;szeti n&eacute;pek megadt&aacute;k-megadj&aacute;k a tiszteletet m&eacute;g a t&aacute;pl&aacute;l&eacute;k c&eacute;lj&aacute;ra zs&aacute;km&aacute;nyul ejtett-le&ouml;lt &aacute;llatnak is, hiszen tudt&aacute;k-tudj&aacute;k, hogy az hasonl&oacute;k&eacute;ppen r&eacute;sze a nagy eg&eacute;sznek, mint ők. Nyilv&aacute;nval&oacute;, hogy a mai t&aacute;rsadalmi k&ouml;r&uuml;l-m&eacute;nyek k&ouml;z&ouml;tt ez az elv nem mindig k&ouml;vethető, de mindenk&eacute;ppen t&ouml;rekedni kell arra, hogy az adott lehetős&eacute;gek szerint alkalmazzuk a k&ouml;vetkezőket:<br />
&bdquo;B&aacute;nj az &aacute;llattal &uacute;gy, ahogy szeretn&eacute;d, hogy veled b&aacute;njanak, ha &aacute;llat lenn&eacute;l!&rdquo; &ndash; ennyire egy-szerű.<br />
&nbsp;</p>

<p>A&nbsp; legink&aacute;bb balesetvesz&eacute;lyes helyeken t&aacute;vol&iacute;tott&aacute;k el az illeg&aacute;lisan kihelyezett hirdet&eacute;seket, rekl&aacute;mt&aacute;bl&aacute;kat. A keddi akci&oacute; nyom&aacute;n az MTI H&iacute;rcentrum kereste az illeg&aacute;lis plak&aacute;tokon megjelenő c&eacute;gek k&eacute;pviselőit, de k&ouml;z&uuml;l&uuml;k senki nem akart nyilatkozni. Volt, aki azt mondta, hogy nem az ő megb&iacute;z&aacute;s&aacute;b&oacute;l tett&eacute;k ki a hirdet&eacute;st, &eacute;s akadt olyan is, aki &aacute;ll&iacute;t&oacute;lag nem is tudott arr&oacute;l, hogy &iacute;gy rekl&aacute;mozt&aacute;k a c&eacute;g&eacute;t. A főv&aacute;rosi rendelet szerint azonban ez nem sz&aacute;m&iacute;t, mert a b&uuml;ntet&eacute;st annak kell fizetnie, akinek a v&aacute;llalkoz&aacute;s&aacute;t hirdetik.</p>

<p>A Budapesti K&ouml;zleked&eacute;si K&ouml;zpont k&ouml;zlem&eacute;nye:</p>
<p>Buszs&aacute;vot &eacute;p&iacute;t&uuml;nk a Győző utc&aacute;ban &eacute;s a M&eacute;sz&aacute;ros utc&aacute;ban Budapest I. ker&uuml;let&eacute;ben, ami miatt forgalomkorl&aacute;toz&aacute;sokra ker&uuml;l sor az előtt&uuml;nk &aacute;ll&oacute; k&eacute;t h&eacute;tv&eacute;ge folyam&aacute;n. Az &uacute;tfel&uacute;j&iacute;t&aacute;s aszfaltmar&aacute;si, illetve szőnyegez&eacute;si munk&aacute;ira 2011. okt&oacute;ber 8-9-&eacute;n ker&uuml;l sor, melynek k&ouml;vetkezt&eacute;ben a Győző utc&aacute;ban a vas&uacute;ti h&iacute;dt&oacute;l a M&eacute;sz&aacute;ros utc&aacute;ig tart&oacute; szakaszon f&eacute;lp&aacute;ly&aacute;s &uacute;tlez&aacute;r&aacute;st vezet&uuml;nk be.</p>

<p>A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet is csatlakozott az &bdquo;Iskola rendőre programhoz&rdquo;.</p>
<p>A fel&uuml;gyelők az iskol&aacute;ba &eacute;rkező gyermekek biztons&aacute;gos k&ouml;zleked&eacute;s&eacute;t seg&iacute;tik olyan oktat&aacute;si int&eacute;zm&eacute;nyek k&ouml;rny&eacute;k&eacute;n, ahol magasabb kock&aacute;zatot jelent p&eacute;ld&aacute;ul az &uacute;ttesten t&ouml;rt&eacute;nő &aacute;tkel&eacute;s, mivel nincs gyalog&aacute;tkelőhely felfestve.</p>

<p>A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet koordin&aacute;l&aacute;s&aacute;val a kiemelten kezelt alulj&aacute;r&oacute;kban &ouml;sszehangolt munk&aacute;t v&eacute;geznek a főv&aacute;ros k&ouml;zszolg&aacute;ltat&oacute; c&eacute;gei. A 2010-ben megv&aacute;lasztott &uacute;j v&aacute;rosvezet&eacute;s egyik fontos c&eacute;lkitűz&eacute;se a főv&aacute;ros alulj&aacute;r&oacute;inak kultur&aacute;ltabb&aacute;, tiszt&aacute;bb&aacute; t&eacute;tele, azok funkci&oacute; szerinti haszn&aacute;lat&aacute;nak biztos&iacute;t&aacute;sa. Ennek &eacute;rdek&eacute;ben indult el a Kiemelt Alulj&aacute;r&oacute;k &Aacute;llapotjav&iacute;t&aacute;si Programja elnevez&eacute;sű kezdem&eacute;nyez&eacute;s is.</p>