Hírek

<p>T&ouml;bb mint sz&aacute;z napirendi pontot t&aacute;rgyalt meg augusztus 31-i &uuml;l&eacute;s&eacute;n a Főv&aacute;rosi K&ouml;zgyűl&eacute;s. A v&aacute;rosaty&aacute;k d&ouml;nt&ouml;ttek t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt a Sz&eacute;ll K&aacute;lm&aacute;n t&eacute;r rendez&eacute;s&eacute;nek koncepci&oacute;j&aacute;r&oacute;l (a t&eacute;r &aacute;t&eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;nek első &uuml;teme 2014-re fejeződhet be &eacute;s 3-5 milli&aacute;rd forintba ker&uuml;lhet), a ker&eacute;kbilincsel&eacute;s szab&aacute;lyainak v&aacute;ltoz&aacute;s&aacute;r&oacute;l (Tarl&oacute;s Istv&aacute;n javaslata szerint j&ouml;vő &eacute;vtől csak kiv&eacute;telesen rakn&aacute;nak bilincset a szab&aacute;lytalankod&oacute;k aut&oacute;ira, ink&aacute;bb elsz&aacute;ll&iacute;ttatn&aacute;k a j&aacute;rműveket), a R&oacute;mai-parti &aacute;rv&iacute;zv&eacute;delmi mű nyomvonal&aacute;r&oacute;l. A főpolg&aacute;rmester visszavonta azt az előterjeszt&eacute;st, hogy j&ouml;vő janu&aacute;rt&oacute;l az &aacute;llam vegye &aacute;t 12 főv&aacute;rosi fenntart&aacute;s&uacute; k&oacute;rh&aacute;z műk&ouml;dtet&eacute;s&eacute;t, mert ahhoz jogszab&aacute;lyok hi&aacute;nyoznak.</p>

<p>Szigor&iacute;tj&aacute;k Budapesten a teherforgalmi d&iacute;jak befizet&eacute;s&eacute;nek ellenőrz&eacute;s&eacute;t<strong> - </strong>Gy&ouml;rgy Istv&aacute;n, v&aacute;ros&uuml;zemeltet&eacute;s&eacute;rt felelős főpolg&aacute;rmester-helyettes javaslat&aacute;t 28 igen &eacute;s 3 nem szavazattal, 3 tart&oacute;zkod&aacute;s mellett fogadt&aacute;k el a k&eacute;pviselők.</p>

<p>Az &uacute;j v&aacute;rosvezet&eacute;s hivatalba l&eacute;p&eacute;se &oacute;ta eltelt t&iacute;z h&oacute;nap eredm&eacute;nyeit &eacute;s a ciklusra vonatkoz&oacute; terveket tartalmazza a főv&aacute;rosi Z&ouml;ld K&ouml;nyv, amelyet Tarl&oacute;s Istv&aacute;n mutatott be. A főpolg&aacute;rmester eml&eacute;keztetett arra, a Feh&eacute;r K&ouml;nyv elk&eacute;sz&uuml;ltekor (amely az előző v&aacute;rosvezet&eacute;s hagyat&eacute;k&aacute;t &ouml;sszes&iacute;ti) kil&aacute;t&aacute;sba helyezte, hogy elk&eacute;sz&uuml;l a Z&ouml;ld K&ouml;nyv is, amely &bdquo;&ouml;sszefoglalja azt a helyzetet, amelyben hozz&aacute; kellett fognunk a v&aacute;ros menedzsel&eacute;s&eacute;hez&rdquo;. Az &uacute;j v&aacute;rosvezet&eacute;s h&aacute;rom &uacute;ton indult el, nekikezdett az &aacute;ltal&aacute;nos rendteremt&eacute;snek, foglalkozott az azonnali beavatkoz&aacute;st ig&eacute;nylő &uuml;gyekkel (ezek k&ouml;z&uuml;l az Alstom-&uuml;gy volt a legjelentősebb), illetve hossz&uacute;t&aacute;vra sz&oacute;l&oacute; koncepci&oacute;kat alak&iacute;tott ki.</p>

<p>A budapesti t&ouml;rt&eacute;nelmi Belv&aacute;ros az elm&uacute;lt &eacute;vekben folyamatosan meg&uacute;jul. A meg&uacute;jul&aacute;s keret&eacute;t a Budapest Sz&iacute;ve Program jelenti, melynek alapvető c&eacute;lja, hogy visszaadja a Belv&aacute;rost az itt &eacute;lő, itt dolgoz&oacute; embereknek &eacute;s az idel&aacute;togat&oacute; turist&aacute;knak.</p>

<p><strong>Megh&iacute;v&oacute; - &Uuml;nnepeljen vel&uuml;nk!</strong></p>
<p><strong>Budapest Sz&iacute;ve napok 2011. szeptember 2-3.</strong></p>

<p>Az augusztus 20-i &uuml;nnepi tűzij&aacute;t&eacute;k előtt felh&iacute;vtuk az &aacute;llatbar&aacute;tok figyelm&eacute;t arra, hogy ami nek&uuml;nk &ouml;r&ouml;m &eacute;s szemnek gy&ouml;ny&ouml;rk&ouml;dtető l&aacute;tv&aacute;ny, az a kuty&aacute;kban, macsk&aacute;kban, otthon tartott &aacute;llatainkban f&eacute;lelmet keltő dolog.&nbsp; Ha nem vigy&aacute;zunk r&aacute;juk, zavarodotts&aacute;gukban elmenek&uuml;lnek, &eacute;s vannak olyanok, akiket soha nem l&aacute;thatunk t&ouml;bb&eacute;.&nbsp;&nbsp;</p>

<p>A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet &eacute;s a K&eacute;szenl&eacute;ti Rendőrs&eacute;g egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si meg&aacute;llapod&aacute;st k&ouml;t&ouml;tt Budapest k&ouml;zbiztons&aacute;g&aacute;nak, k&ouml;zrendj&eacute;nek jav&iacute;t&aacute;sa, a bűncselekm&eacute;nyek, szab&aacute;lys&eacute;rt&eacute;sek megelőz&eacute;se, &eacute;s megszak&iacute;t&aacute;sa, valamint a lakoss&aacute;g biztons&aacute;g&eacute;rzet&eacute;nek n&ouml;vel&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben.</p>

<p>Sikeres nap az Illatos &uacute;ton</p>
<p>29 kutya &eacute;s 29 cica ment haza</p>
<p>T&ouml;bb mint k&eacute;tsz&aacute;zan j&ouml;ttek el szombaton a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet Ebrend&eacute;szet&eacute;re, ahol a Vigy&eacute;l Haza! Alap&iacute;tv&aacute;ny szervez&eacute;s&eacute;ben ism&eacute;t &Ouml;r&ouml;kbefogad&oacute; Napot tartottak.</p>
<p>Az &uacute;j &ouml;r&ouml;kbead&aacute;si szab&aacute;lyokr&oacute;l ez&uacute;ttal is t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st kaptak az &eacute;rdeklődők, akik nagyt&ouml;bbs&eacute;ge helyeselte is azokat.</p>

<p>A T&aacute;rsadalmi Megb&eacute;k&eacute;l&eacute;s Program ind&iacute;totta el azt a folyamatot, melynek egy&eacute;rtelmű c&eacute;lja volt az alulj&aacute;r&oacute;k kultur&aacute;ltabb&aacute;, biztons&aacute;gosabb&aacute; t&eacute;tele, azzal a felt&eacute;tellel, hogy az ott &eacute;letvitelszerűen tart&oacute;zkod&oacute; hajl&eacute;ktalanok &eacute;letben marad&aacute;si es&eacute;lyei ne cs&ouml;kkenjenek.</p>

<p>Pontosabb lenne a hasonlat, ha ink&aacute;bb Budapest t&uuml;dejek&eacute;nt emlegetn&eacute;nk ezt a k&eacute;t &eacute;s f&eacute;l kilom&eacute;ter hossz&uacute; szigetet azzal a k&ouml;zel 700 ezer n&eacute;gyzetm&eacute;ternyi z&ouml;ldfel&uuml;lettel, amely a l&eacute;nyeg&eacute;t adja. Miut&aacute;n az aut&oacute;forgalom java r&eacute;szben korl&aacute;tozott, itt val&oacute;ban mindenki fell&eacute;legezhet.</p>

<p>Mint arr&oacute;l m&aacute;r kor&aacute;bban besz&aacute;moltunk, a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet munkat&aacute;rsai &eacute;s a BKV jegyellenőrei k&ouml;z&ouml;sen dolgoztak j&uacute;lius 4-től,&nbsp; az &eacute;v eleji hasonl&oacute; egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s sikere nyom&aacute;n.&nbsp; Miut&aacute;n a&nbsp; k&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelő hivatalos szem&eacute;ly &eacute;s &iacute;gy igazoltathat is, ez&eacute;rt a&nbsp; a bliccelők nem tudnak fikt&iacute;v adatokat bedikt&aacute;lni az ellenőrnek, be kell mutatniuk a&nbsp; szem&eacute;lyazonoss&aacute;gukat igazol&oacute; okiratokat. A k&ouml;z&ouml;s ellenőrz&eacute;sek &iacute;gy hat&eacute;konyabbak, a poty&aacute;z&oacute;k sz&aacute;m&aacute;nak cs&ouml;kken&eacute;s&eacute;t eredm&eacute;nyezik.</p>

<p>K&ouml;zel 600 &aacute;llatbar&aacute;t &eacute;s zenebar&aacute;t vett r&eacute;szt a j&uacute;lius 20-&aacute;n megrendezett Első-Seg&eacute;lykoncerten. A koncertet a Vigy&eacute;l Haza! Alap&iacute;tv&aacute;ny szervezte az Illatos &uacute;tra s&eacute;r&uuml;lten ker&uuml;lt kuty&aacute;k gy&oacute;gy&iacute;ttat&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben A koncert kapcs&aacute;n &ouml;sszegyűlt adom&aacute;nyok &eacute;rt&eacute;ke m&aacute;r meghaladja a f&eacute;lmilli&oacute; forintot.</p>

<p>Egy &eacute;vek &oacute;ta h&uacute;z&oacute;d&oacute; probl&eacute;ma megold&aacute;s&aacute;ra ker&uuml;lhet sor most a Főv&aacute;rosi &Ouml;nkorm&aacute;nyzat &eacute;s szervezetei j&oacute;volt&aacute;b&oacute;l. A BTSZK Nonprofit Kft. Első Budapestinfo Nap elnevez&eacute;sű konferenci&aacute;j&aacute;n is felmer&uuml;lt a turistabuszokhoz k&ouml;tődő parkol&aacute;si rend kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;nak ig&eacute;nye, melyet, a BTSZK (Budapesti Turisztikai Szolg&aacute;ltat&oacute; K&ouml;zpont) a t&ouml;bbi probl&eacute;m&aacute;val egyetemben, f&ouml;lvetett - &eacute;s folyamatosan f&ouml;lvet - a megfelelő platformokon &eacute;s szervezetekn&eacute;l, ezzel is előseg&iacute;tve a turisztikai v&aacute;llalkoz&aacute;sok &eacute;s a főv&aacute;rosi c&eacute;gek k&ouml;z&ouml;tti g&ouml;rd&uuml;l&eacute;kenyebb kommunik&aacute;ci&oacute;t. A rendezv&eacute;ny f&oacute;rum&aacute;n mind a Budapesti K&ouml;zleked&eacute;si K&ouml;zpont, mind a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet oldal&aacute;r&oacute;l megerős&iacute;t&eacute;st nyert az az &iacute;g&eacute;ret, miszerint a probl&eacute;ma megold&aacute;sa folyamatban van, ismerik ezt az &aacute;ldatlan &aacute;llapotot, &eacute;s hamarosan t&ouml;bb l&eacute;p&eacute;sben, fognak r&aacute; megold&aacute;ssal szolg&aacute;lni.</p>

<p>&Ouml;sszesen 25 &ouml;vezetben &uacute;jul meg a főv&aacute;rosban az &ouml;sszt&ouml;meg-korl&aacute;toz&aacute;s al&aacute; eső &eacute;s&nbsp; a v&eacute;dett &ouml;vezetekben a behajt&aacute;si enged&eacute;lyek ellenőrz&eacute;se.&nbsp; A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet az eddigi meg&aacute;ll&iacute;t&aacute;sos&nbsp; m&oacute;dszer mellett j&uacute;lius m&aacute;sodik fel&eacute;től m&aacute;r &nbsp;kieg&eacute;sz&iacute;ti ellenőrző tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t egy aut&oacute;ba szerelt kamerarendszerrel, amely a kijel&ouml;lt &uacute;tszakaszon folyamatosan r&ouml;gz&iacute;ti az ott elhalad&oacute; forgalmat, &iacute;gy a behajt&aacute;si enged&eacute;lyk&ouml;teles teherg&eacute;pkocsikat is.</p>