Gazdasági osztályvezető-helyettes

gazdasagi osztalyvezeto helyettes

 

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Gazdasági Osztály

gazdasági osztályvezető-helyettes

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Budapest, 1054 , Akadémia utca 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. pont (Pénzügyi és számviteli feladatkör) 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Vezetői feladatok: gazdasági osztályvezető helyettesítése; gazdasági osztály részleges, operatív irányítása, munkaszervezése, ellenőrzése, visszacsatolás; költségvetési, pénzügyi és számviteli összefüggések bemutatása írásban és szóban Számviteli feladatok: beszámoló, költségvetési jelentés, mérlegjelentés összeállítása, egyeztetése; controlling feladatok ellátása; vezetői és egyéb adatszolgáltatások készítése Költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos feladatok: közreműködés az éves költségvetés összeállításában; a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének figyelemmel kísérése; szabad, felhasználható előirányzat keretek folyamatos figyelemmel kísérése; az előirányzatok szükséges módosításának előkészítése Kötelezettségvállalással és egyéb pénzügyekkel kapcsolatos feladatok: szerződések, megállapodások kezelése, nyilvántartása; kötelezettségvállalások formai követelmények szerinti ellenőrzése, előzetes pénzügyi fedezetvizsgálata, pénzügyi teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése; pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások kimutatása; kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos adatszolgáltatások összeállítása; gondoskodás az intézményi működéssel összefüggő szállítói számlák és egyéb kifizetésekre vonatkozó alapbizonylatok, vevői számlák pénzügyi teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; szállítói és vevői analitika összeállítása, egyeztetése 
 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség, 
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • mérlegképes könyvelői végzettség, 
 • költségvetési szervnél szerzett pénzügyi és költségvetési szakmai tapasztalat, 
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Elvárt kompetenciák: 

 • szervezeti egység vezetési gyakorlat, 
 • megbízhatóság, 
 • pontos és gyors munkavégzés, 
 • nagy teherbírás, stressztűrő képesség, 
 • tárgyalástechnikai gyakorlat, 
 • kiemelkedő szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, 

Előnyt jelentő kompetenciák: 
Saldo Creator Budget rendszer használatában szerzett gyakorlat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata 
 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 30. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a XV/38/1/2019 azonosító szám megjelölésével Izbéki Gyöngyi részére a Izbeki.Gyongyi@fori.hu E-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fori.hu honlapon szerezhet.