Beszerzési, jogi előadó

beszerzesi jogi eloado

 

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Gazdasági Osztály

beszerzési, jogi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Budapest, 1054 Budapest, Akadémia utca 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 22. pont (Jogi és perképviseleti feladatkör) 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

1) Közvetlenül a beszerzési eljárásokhoz kacsolódó, valamint a társ szervezeti egységek által kezdeményezett feladatkörbe tartozó visszterhes szerződések előkészítése. 2.) A feladatkörhöz kapcsolódó, folyamatban lévő szerződések figyelemmel kisérése, aktualizálása. 3.) A feladatkörbe tartozó szerződések felülvizsgálata, jogi megfelelőségének véleményezése. 4.) Szerződéscsomagok összeállítása, belső szabályozóknak történő megfelelés ellenőrzése, vezetői aláírásra előkészítés. 5.) Közreműködés jogi szakvélemények készítésében és kiadásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Egyetem, Felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • visszterhes szerződések írásában szerzett gyakorlat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz 
  • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 2. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a XV/36/1/2019 azonosító szám megjelölésével Izbéki Gyöngyi részére a Izbeki.Gyongyi@fori.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.