Bér- és munkaügyi előadó

munkaügyi előadó

 

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Gazdasági Osztály

bér- és munkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Budapest, 1054 , Akadémia utca 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:1. sz. melléklet 11. pontja (Foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi és munkaügyi feladatkör)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
- KIRA rendszer teljes körű felhasználói szintű ismerete és használata. - A foglalkoztatottak Cafetéria juttatásainak számfejtése, nyilvántartása. - A nem rendszeres juttatások számfejtése, nyilvántartása. - A változó bérek KIRA rendszerben történő rögzítése (szabadidő pénzbeni megváltása, éjszakai pótlék, műszakpótlék, gépjárművezetési pótlék, stb.) - Felügyelői pótlék és mosatási költségtérítés számfejtése, nyilvántartása. - Jutalmak számfejtése. - Rekreációs juttatás számfejtése. - Fizetési előleg KIRA rendszerben történő számfejtése. - Fizetési előleg KIRA rendszerben történő rögzítése. - Gondoskodás a havi juttatásokról készült fizetési jegyzékek Magyar Államkincstár e-adatból történő letöltéséről, nyomtatásáról, azok dolgozóknak történő kiosztásáról. - Kilépő dolgozók elszámolása. - Munkáltatói igazolások elkészítése. - Munkavállalók letiltásainak kezelése. - Megbízási díjak számfejtése. - Kieső jövedelmek megállapítása és igazolása. - Munkáltató által adott szociális juttatások (szociális támogatás, temetési segélyek) számfejtése, nyilvántartása. - Munkavégzéssel kapcsolatos különböző adattartalmú listák, kimutatások készítése. - Vezeti a fizetési előleg és a kilépett dolgozók tartozásának, valamint egyéb követelések kartonon történő nyilvántartását. - Együttműködés a többi szervezeti egységgel, különösen a Humánszolgálati Osztállyal a feladatok időbeni elvégzése céljából. - A munkaterületet érintő jogszabályok naprakész ismerete, a változások követése. - Munkája során biztosítja a személyi adatok védelmét. - Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, és közgazdasági szakmacsoportba tartozó szakképesítés, középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Bér- és TB ügyintézői végzettség;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat
 • KIRA program ismerete és használata
 • JDolBer program ismerete és használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679.sz.red.6.cikk 1.)bek.a)pont alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a XV/36/1/2020 azonosító szám megjelölésével Izbéki Gyöngyi részére a Izbeki.Gyongyi@fori.hu E-mail címen keresztül
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31.