Belső ellenőr

A belső ellenőr az Igazgató közvetlen irányítása alatt áll, feladata:

  • az Igazgatóság tevékenysége hatékonyságának, fejlesztése tervszerűségének és gazdaságosságának, valamint a működés és gazdálkodás szervezettségének, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználásának ellenőrzése;
     
  • a jogszabályok és más általános érvényű rendelkezések, a belső szabályzatok megtartásának, a bizonylati és okmányfegyelem ellenőrzése, a tulajdon védelme, szervezettsége rendjének és hatékonyságának vizsgálata;
     
  • a költségvetési beszámoló, az előző évi pénzmaradvány- és eredmény elszámolás megalapozottságának ellenőrzése;
     
  • a közbeszerzések és beszerzések dokumentáltságának, az azokkal kapcsolatos szabályzatok és a törvényi előírások maradéktalan betartásának ellenőrzése.