Állategészségügyi Szolgálat

Az Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálata osztály jogállású szervezeti egység, vezetője a szervezési igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó, osztályvezető jogállású köztisztviselő.

Feladata különösen:

 • a főváros belterületén a kóbor állatok befogásával, őrzésével, új gazdához juttatásával, vagy ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátása;
   
 • a befogott, átvett állat egészségi állapotának megállapítására irányuló vizsgálat, megelőző, illetve gyógyító beavatkozás;
   
 • a feladatkörébe tartozó ügyekben szakértői, szaktanácsadói tevékenység ellátása;
   
 • állattetem közterületről történő begyűjtése, átvétele, megsemmisítésre átadása;
   
 • a befogott, átvett állat gazdához segítése, ennek érdekében együttműködés kialakítása és fenntartása az állatvédelmi társadalmi szervezetekkel;
   
 • az új gazdához jutatott ebek bőr alá ültetett mikrochippel történő megjelölése;
   
 • a befogott gazdátlan, vagy elkobzott, illetve leadott állat számára új állattartó keresése, a megfelelő új állattartó megtalálása esetén az állatnak az új állattartó rendelkezésére bocsátása az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben foglaltak betartásáról szóló nyilatkozatnak az új állattartó általi aláírásával egyidejűleg;
   
 • az embert mart és veszettség szempontjából aggályos ebek és macskák 14 napig tartó megfigyelése térítési díj ellenében;
   
 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott esetekben a tulajdonos bejelentése alapján az ebnek és macskának térítési díj ellenében a helyszínen történő elaltatása és az állattetem elszállításáról, ártalmatlanná tételéről való gondoskodás.
   

Az Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálata működésének részletes szabályait az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Elszállították sza- bálytalanul parkoló gépkocsiját? Itt meg- találhatja, csak a rendszámot kell beírnia keresőnkbe.