Akció Szolgálat

Feladata:

 • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása;
   
 • közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
   
 • közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
   
 • közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
   
 • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
   
 • a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
   
 • közreműködés az egyes közterület-felügyeleti feladatok ellátását szabályozó fővárosi közgyűlési rendeletek végrehajtásában;
   
 • a Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő és várakozó járművek behajtási és behajtási-várakozási hozzájárulásainak, a várakozási övezetekben várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak, valamint a védett és a várakozási övezetekben a várakozás feltételeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése;
   
 • kiemelt feladata az általános felügyelői feladatok ellátása mellett az Igazgatóság illetékességi területén a közterületek jogszerű használatát, rendjét megbontó jogsértések gyors reagálással történő hatékony megelőzése, megakadályozása, megszűntetése és szankcionálása;
   
 • hangsúlyos feladata az Igazgatóság illetékességi területén található Budapest kiemelt prioritású közterületein és a nagy forgalmú gyalogos aluljárókban teljesítendő ellenőrző tevékenység, valamint FÜIK-re bekötött távfelügyeleti rendszerek riasztása vagy a rendszer meghibásodására utaló jel érkezése esetén a kivonuló szolgálat a külön utasításban meghatározott intézkedések végrehajtása.