Adatkezelési tájékoztató

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság az adatkezelések megkezdése előtt jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról és az adatkezelés időtartamáról és az ellenőrzés menetéről.

Adatkezelő: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 1.

I.                    A kezelt adatok köre

A FÖRI a teherforgalmi behajtás ellenőrzése érdekében kezeli a térfigyelő kamerák képeit, a tehergépjárművek forgalmi rendszámát, honosságát, össztömegét, a helyszín, valamint időpont adatokat.

II.                 Az adatkezelés célja

A FÖRI közterület-felügyelői jogosultak a behajtási tilalom, a korlátozott övezet (zóna), a kötelező haladási irány ellenőrzésére, illetve szabályszegés észlelése esetén közigazgatási bírság kiszabására. Az ellenőrzések célja a Főváros területén, a közút kezelőjének (Budapest Közút Zrt.) hozzájárulása nélkül, szabálytalanul közlekedő tehergépjárművek kiszűrése, melynek érdekében a FÖRI Fővárosi Ügyeleti és Információs Központjának (FÜIK) Diszpécsere a megjelenített átnézeti kamerakép alapján első lépésként azonosítja, hogy a gépjármű tehergépjárműnek számít-e. Amennyiben igen, kezdeményezi a gépjármű kategóriájának és behajtási jogosultságának ellenőrzését. Ellenkező esetben az előzőleg megjelenített, azonosított forgalmi esemény (személyes adatnak minősülő) adatait nem őrzi meg. A Diszpécser a rendszernyilvántartásból megállapítja, hogy a jármű teherautó-e, és ebből fakadóan behajtási díj fizetésére kötelezett-e. Ha a gépjármű nem minősül teherautónak a rendszer törli az előzőleg megjelenített, azonosított forgalmi esemény (személyes adatnak minősülő) adatait. Abban az esetben, ha a gépjármű teherautónak minősül, elindítja a jármű behajtási jogosultságának ellenőrzését. Ha a gépjármű az adatbázis szerint nem rendelkezik behajtási jogosultsággal, kezdeményezi a helyszíni eljáráshoz szükséges intézkedéseket. A helyszínen levő, intézkedésre kijelölt felügyelő kiállítja a forgalomból a behajtási engedéllyel nem rendelkező gépjárművet és megkezdi a helyszíni eljárást.

III.               Az adatkezelés jogalapja

A közterület-felügyelők a hatósági ellenőrzési jogkörüket helyszíni ellenőrzés során gyakorolják, így az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén helyszíni bírság kiszabásának, vagy a szabályszegés megtagadása esetén közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezésének van helye. A közterület-felügyelő helyszínen történő intézkedése esetén kerül sor személyes adatok (pl.: az elkövető neve, valamint a közterület-felügyelő által használt nyomtatvány kötelező tartalmi elemei) kezelésére.

IV.               Az adatkezelés időtartama

A közterület-felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet. A felvételek a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, a felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban is felhasználható azzal a kikötéssel, hogy a FÖRI az általa kezelt felvételeket 8, illetve 30 nap elteltével törli.