Ki lehet közterület-felügyelő?

Közterület-felügyelő lehet minden

  • büntetlen előéletű,
  • cselekvőképes,
  • magyar állampolgár, aki
  • az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 23.§ szerinti rendészeti vizsgával, vagy az alóli mentességgel, továbbá
  • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I/13. pontjában meghatározott iskolai végzettséggel rendelkezik
     „13. Közterület-felügyelői feladatkör

 

Az I. besorolási osztályban:

főiskolai szintű rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű szakképzettség;